Nowoczesna

Nowoczesna – początkowo „Nowoczesna Ryszarda Petru”. Partia polityczna odwołująca się do haseł liberalnych gospodarczo i obyczajowo. Powołał ją do życia w 2015 roku ekonomista i publicysta ekonomiczny Ryszard Petru. Formacja zgromadziła w swoich szeregach wielu polityków wcześniej związanych z Unią Wolności, Partią Demokratyczną i Platformą Obywatelską. Jej twarzami w ciągu kilku lat stali się Joanna Scheuring-Wielgus (obecnie związana z Wiosną Biedronia), Krzysztof Mieszkowski, Paweł Rabiej (aktualnie pierwszy zastępca prezydenta Warszawy), Katarzyna Lubnauer (obecnie przewodnicząca). Wedle deklaracji Ryszarda Petru, jego ugrupowanie miało stanowić autentycznie liberalną gospodarczo formację – w kontraście do Platformy Obywatelskiej, która w opinii krytyków w ciągu kolejnych lat rządów stała się zbyt etatystyczna.

W wyborach parlamentarnych jesienią 2015 roku Nowoczesna zdobyła 7,6 proc. głosów, dzięki czemu wprowadziła do Sejmu dwudziestu ośmiu posłów. To jak dotąd największy polityczny sukces Nowoczesnej: we wrześniu 2016 roku Sąd Najwyższy podtrzymał decyzję Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania finansowego z wyborów w 2015 w wyniku niezgodnego z prawem przelania 2 mln złotych z konta partii na konto komitetu wyborczego. Nowoczesna straciła na rzecz Skarbu Państwa zakwestionowaną przez PKW kwotę i 4,65 mln złotych rocznej subwencji na działalność partii politycznych oraz 75 proc. dotacji podmiotowej, którą miała otrzymać w związku ze zdobytymi mandatami poselskimi. 

W kolejnych latach w partii dochodziło do ciągłych frakcyjnych starć. Ostatecznie w maju 2018 roku Nowoczesną opuścił jej założyciel, który następnie stworzył formację Teraz! W pierwszym kwartale 2019 roku sondaże wskazywały na malejącą popularność formacji wśród wyborców. 

Chcesz więcej tytułów?