Paliwa

Substancje wydzielające przy intensywnym spalaniu duże ilości ciepła. Paliwa ze względu na pochodzenie dzielimy na naturalne (węgiel kamienny, brunatny, torf, ropa naftowa, gaz ziemny, biogaz) i sztuczne (olej opałowy, olej napędowy, benzyna, gaz drzewny, gaz świetlny, LPG).

Ze względu na stan skupienia paliwa dzielą się na stałe, ciekłe i gazowe. Ze względu na zastosowanie rozróżniamy paliwa opałowe (do spalania zewnętrznego), paliwa opałowe stałe (węgiel, koks, drewno) oraz paliwa napędowe. W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie funkcjonowania bez zatankowania samochodu. Paliwa w urządzeniach przydają się też w codziennej pracy. 

Chcesz więcej tytułów?