Protesty społeczne

Napisz notkę na ten temat

Kodeks karny: Art. 115 § 20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 1) poważnego zastraszenia wielu...

Magdalena Ogórek, dziennikarka TVP, została zaatakowana przez jakąś zdziczałą bojówkę: zarówno werbalnie, jak i słownie. W najbardziej niebezpiecznych momentach musiała interweniować Policja. Panatuskowa "mowa miłości" w całej...

Piszą na ten temat