Aborcja

Prawo aborcyjne w Polsce, zmiana przepisów, kontrowersje, etyczny aspekt aborcji. Najnowsze informacje, opinie i komentarze na blogach w Salon24.

Aborcja, czyli zakończenie ciąży przed terminem w wyniku interwencji zewnętrznej (mechanicznej lub farmakologicznej) budzi liczne kontrowersje. Prawo w tej kwestii jest różne w różnych krajach. W Polsce aborcja jest legalna na podstawie ustawy z 7 stycznia 1993 o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. nr 17, poz. 78) tylko w określonych w przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. 22 października 2020 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność przesłanki o ciężkim upośledzeniu płodu z Konstytucją. 

Chcesz więcej tytułów?