Ekonomia

Napisz notkę na ten temat
Dział: Gospodarka, Temat: Ekonomia

Niemcy mogą głosić triumf, po trzech czwartych wieku od największej w dziejach Niemiec klęsce zakończonej ruiną kraju, ubytkami terytorialnymi, stratą około 9 milionów Niemców i ostatecznie okupacją z podziałem na cztery strefy, a...

Piszą na ten temat