Ukraina

Napisz notkę na ten temat
Dział: Polityka, Temat: Ukraina

Węgiersko-ukraiński konflikt związany z dyskryminacją mniejszości węgierskiej na Ukrainie na tle ustawy językowej oraz wydawania węgierskich paszportów obywatelom Ukrainy doprowadził do obustronnego wydalenia dyplomatów i bardzo...

Piszą na ten temat