Wybory

Napisz notkę na ten temat
Dział: Polityka, Temat: Wybory

Zdarza się, że urząd zostanie nagle zwolniony. Wtedy mamy do czynienia z wakatem do obsadzenia. Szczególnie w takiej sytuacji wygląda pełnienie urzędu w wyniku wyborów. Tradycją jest, że miejsce po nieobecnym poprzedniku obejmuje ten...

Dział: Polityka, Temat: Wybory

To był rok 1991. W Auli Politechniki Warszawskiej odbywał się I-szy Kongres Porozumienia Centrum. Do udziału w nim zaproszony był inny kongres, Kongres Liberalno-Demokratyczny. Jednak w ostatniej chwili delegaci na kongres Porozumienia...

Piszą na ten temat