Prezydent RP

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej to najwyższy przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy państwowej, najwyższy organ państwa w zakresie władzy wykonawczej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych RP.

Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Od 6 sierpnia 2015 roku Prezydentem RP jest Andrzej Duda. Jego poprzednikami w III RP byli: Lech Wałęsa (1990-1995), Aleksander Kwaśniewski (1995-2000, 2000-2005), Lech Kaczyński (2005-2010), Bronisław Komorowski (2010-2015).

Urząd Prezydenta RP istnieje nieprzerwanie od grudnia 1922 roku. Po 1939 roku jego depozytariuszami byli prezydenci Polski na uchodźstwie. W PRL urząd ten istniał w latach 1947-1952. Zastąpił go Przewodniczący Rady Państwa. Urząd prezydenta został przywrócony w 1989 roku w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu, wybrano wtedy jedynego w historii prezydenta PRL. W 1990 r. nastąpiło przekazanie insygniów prezydenckich II RP przez ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego nowemu demokratycznie wybranemu prezydentowi III RP Lechowi Wałęsie.

Od 1994 r. oficjalną siedzibą Prezydenta RP jest Pałac Prezydencki przy Krakowskim Przedmieściu 46/48 w Warszawie. Belweder używany jest do celów reprezentacyjnych (także jako siedziba dla zagranicznych gości Rzeczypospolitej). Siedzibą Kancelarii Prezydenta jest dawny gmach warszawskiej Izby Przemysłowo-Handlowej przy ul. Wiejskiej 10.


Chcesz więcej tytułów?