Imigranci

Imigranci, inaczej uchodźcy. To osoby przybywające z jednego kraju do drugiego w celu osiedlenia się lub tymczasowego pobytu. Powodem imigracji może być sytuacja polityczna (np. wojna, opresyjne rządy), gospodarcza (np. bieda, głód) lub religijna (prześladowania). Tzw. imigranci ekonomiczni, to ludzie, którzy szukają za granicą tzw. lepszego, bardziej dostatniego życia.

Od początku XXI wieku trwa masowy napływ uchodźców i imigrantów do Europy. W 2015 r. nastąpił tzw. kryzys imigracyjny, po oświadczeniu Angeli Merkel, że każdy, to potrzebuje pomocy, może uzyskać azyl w Europie. W odpowiedzi tysiące ludzi przedostawało się szlakiem bałkańskim przez Węgry, do Austrii i Niemiec, lub przez Morze Śródziemne, Grecję i Włochy do Francji i Wielkiej Brytanii. W 2016 roku Komisja Europejska wydała zarządzenie o relokacji uchodźców do wszystkich krajów Unii Europejskiej, czemu odmówiło kilka państw, w tym Polska.

W 2018 roku decyzję o przymusowej relokacji cofnięto. Mimo, że na skutek uszczelnienia granic i umów międzynarodowych (m.in. porozumienie z Turcją), napływ imigrantów do Europy zmalał, wiele państw do dziś odczuwa skutki kryzysu imigracyjnego (wzrost przestępczości, ataki terrorystyczne, duże nakłady na pomoc socjalną, problemy z asymilacją ludności itp.). Według UNHCR na całym świecie jest obecnie ponad 65 milionów uchodźców. W Polsce najwięcej imigrantów pochodzi z Ukrainy. Są to głównie imigranci zarobkowi. 

Chcesz więcej tytułów?