2

Czy w 2021 roku firma może starać się o dofinansowanie paneli fotowoltaicznych?

Do instalacji fotowoltaicznych przekonują przede wszystkim rosnące ceny prądu i nowa pozycja na rachunkach - opłata mocowa.
Do instalacji fotowoltaicznych przekonują przede wszystkim rosnące ceny prądu i nowa pozycja na rachunkach - opłata mocowa.
Szacuje się, że instalacja fotowoltaiczna może przynieść firmie przynajmniej kilka tysięcy złotych oszczędności w skali roku. Mimo to potencjalni inwestorzy niejednokrotnie obawiają się wysokich kosztów wstępnych. Część wydatków związanych z inwestycją pomogą jednak pokryć atrakcyjne dotacje dla przedsiębiorców. Sprawdźmy, jakimi dofinansowaniami i ulgami została objęta fotowoltaika dla firm.

Czy polskie firmy chcą inwestować w fotowoltaikę?

Polskie firmy chciałyby inwestować w fotowoltaikę, jednak często rezygnują z uwagi na wysoką cenę początkową – wynika z raportu „Zielona energia w MŚP. Pod lupą” przygotowanego przez Europejski Fundusz Leasingowy w 2020 roku. Koszty inwestycyjne stanowią jedną z głównych barier rozwoju odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – wskazuje na nie aż 87% przedsiębiorców. 79% wymienia także zbyt długi okres zwrotu, a blisko 56% zbyt niską kwotę lub brak dofinansowania inwestycji.

Jak jednak podkreślają twórcy raportu, kwestie finansowe z jednej strony stopują dynamikę przechodzenia małych i średnich przedsiębiorstw na odnawialną energię, z drugiej zaś mogą wpłynąć na przyspieszenie tego procesu. Za największą zachętę do inwestowania w OZE przedsiębiorcy zgodnie wymieniają bowiem kwestie finansowe. Oczekują m.in. łatwiejszego dostępu do dotacji (7 na 10 badanych), tańszych technologii (6 na 10 badanych) oraz wyższych kwot dofinansowania (5 na 10 badanych). Dla mniejszych firm ważniejszy jest dostęp do finansowania, z kolei dla większych – wielkość tego wsparcia.

Zmiany cen na rynku energii - fotowoltaika sposobem na oszczędności w firmie

Do instalacji fotowoltaicznych przekonują przede wszystkim rosnące ceny prądu i wprowadzona w styczniu 2021 roku nowa pozycja na rachunkach - opłata mocowa. Ma ona służyć zgromadzeniu środków na modernizację oraz rozbudowę sieci elektroenergetycznej, zbudowanie magazynów energii oraz ustabilizowaniu rynku mocy. W przypadku firm jej wysokość jest obliczana na podstawie ilości zużytej energii. Stawka za każdą kWh pobraną z sieci w dni robocze od 7:00 do 21:59 wynosi 0,0762 zł. Dla firmy średniej wielkości przekłada się to na wzrost rachunków za energię od kilkunastu do kilkudziesięciu procent rocznie. Doskonałym sposobem na obniżenie kosztów zmiennych i zachowanie konkurencyjności jest fotowoltaika. Poprawnie dobrana instalacja może pokryć zdecydowaną większość zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną i wygenerować oszczędności na poziomie 90% w ciągu roku. Dodatkowo każda kolejna podwyżka cen na rynku energii sprawi, że inwestycja zwróci się jeszcze szybciej.

Fotowoltaika to nie tylko niższe rachunki za prąd, ale także większa niezależność od dostawców prądu oraz poprawa wizerunku przedsiębiorstwa. O kolejnych argumentach za inwestycją w fotowoltaikę w firmie można przeczytać na stronie innogy Polska.

Firma jako prosument

Fotowoltaika działa z różną wydajnością w ciągu roku. Najwięcej energii produkuje w sezonie letnim – często o wiele więcej niż wynosi zapotrzebowanie budynku na prąd – z kolei zimą, kiedy nasłonecznienie jest mniejsze, wytwarza jej mniej. Pakiet Prosumencki, który od 2019 roku dostępny jest nie tylko dla osób prywatnych, ale również dla przedsiębiorców, rozwiązuje dotychczasowy problem firm korzystających z fotowoltaiki, polegający na braku możliwości oddania i późniejszego odbioru wyprodukowanych nadwyżek energii. Przedsiębiorca, który zdecydował się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 50 kWp, staje się prosumentem, w związku z czym może oddawać nadwyżki energii do sieci elektroenergetycznej oraz odbierać je w dogodnym momencie i bez dodatkowych kosztów. Obowiązuje tu tzw. system opustów, co oznacza, że w ten sposób odbiera 70-80% energii wprowadzonej do sieci. Tym samym inwestycja zwraca się znacznie szybciej niż w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie mógłby skorzystać z powstałych nadwyżek.

Na jakie dotacje do fotowoltaiki dla firm można liczyć w 2021 roku?

W ubiegłym roku funkcjonowało przynajmniej kilka programów wsparcia dla przedsiębiorców zainteresowanych fotowoltaiką, np. Bocian, Inwestycje energooszczędne w MŚP, Energia Plus czy też lokalne projekty z Regionalnych Programów Operacyjnych.

W 2021 roku kontynuowany jest program Energia Plus, którego celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko oraz poprawa jakości powietrza. Służyć ma temu szerokie spektrum inwestycji, m.in. w fotowoltaikę, małe elektrownie wodne oraz wiatrowe. Przedsiębiorcy wnioski o dofinansowanie mogą składać do 17 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania środków.

Dofinansowanie ma formę:

  • Pożyczki – wysokość wsparcia wynosi od 500 tys. do 300 mln zł i może pokryć do 85% całkowitych kosztów inwestycji. Pożyczka może być udzielona na warunkach rynkowych lub mieć oprocentowanie preferencyjne. Niezależnie od wariantu jest przyznawana na maksymalnie 15 lat. Przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z 12-miesięcznej karencji w spłacie rat. Pula środków na pożyczki to ponad 1,26 mld zł. Bezzwrotnej dotacji – pokrywającej do 50% kosztów
  • zakupu i montażu instalacji. Jednym z warunków otrzymania dofinansowania jest posiadanie wkładu własnego w wysokości minimum 15%. Łączna pula środków na dotacje to 50 mln zł.

Jak podkreślają twórcy programu, Energia Plus 2020-2021 to ulepszona wersja swojego poprzednika. Dzięki zmniejszeniu minimalnej wysokości kwoty pożyczki z 1 mln zł do 500 tys. zł będzie mogło z nich skorzystać więcej przedsiębiorców. Ponadto przyjęto niższe oprocentowanie oraz wprowadzono możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10% (nie więcej niż 1 mln zł).


Poprawnie dobrana instalacja może pokryć zdecydowaną większość zapotrzebowania przedsiębiorstwa na energię elektryczną i wygenerować oszczędności na poziomie 90% w ciągu roku.

Leasing i odliczanie fotowoltaiki od podatków

Dofinansowanie to oczywiście niejedyna forma wsparcia finansowania fotowoltaiki. Interesującym rozwiązaniem – dostępnym m.in. w firmach zajmujących się sprzedażą i montażem systemów – jest też leasing paneli fotowoltaicznych. Właścicielem instalacji fotowoltaicznej aż do zakończenia umowy pozostaje leasingodawca, przedsiębiorca płaci mu comiesięczne raty. Co istotne, przeważnie są one znacznie niższe niż kwota oszczędności wygenerowanych przez system, w związku z czym taki wariant nadal się opłaca.

Poruszając temat kosztów, warto dodać, że instalacje fotowoltaiczne dla firm są objęte 23-procentową stawką VAT. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą odliczyć całą wartość VAT od wydatków na instalacje fotowoltaiczne - traktuje się je jako koszt uzyskania przychodu.

Możemy być pewni, że Energia Plus to nie ostatni program rządowego wsparcia rozwoju fotowoltaiki dla firm. OZE stało się jednym z priorytetów rozwoju polskiej energetyki, co powinno być widoczne również w propozycjach nowych dotacji. Niektórzy eksperci spodziewają się ich jeszcze w tym roku.


Lubię to! Napisz notkę Zgłoś nadużycie