O Rosji
Pisze o Rosji
1 obserwujący
9 notek
1694 odsłony
  125   1

Kierenski ten który stracił Rosje

Był jednym z najpopularniejszych polityków opozycyjnych przeciwko carowi. W dumie dał się poznać jako świetny mówca który wygłaszał wspaniałe przemówienia. Został również jednym z przywódców rewolucji lutowej która obaliła starą despotyczną monarchie która doprowadziła do utworzenia republiki a także wyniosła go do władzy. Następna rewolucja pozbawiła go wszystkiego.

Parlamentarzysta

Z wykształcenia był prawnikiem i historykiem. Jego rodzina utrzymywała bardzo dobre stosunki z rodziną Uljanowów. Ojciec Kierenskiego Fiodor był dyrektorem gimnazjum i sam stawił się za Leninem by ten mógł ukończyć studia. Kierenski od samego początku związany był z partią socjalistycznych rewolucjonistów czyli eserowców z której to ramienia w 1912 roku wszedł do czwartej dumy Imperium Rosyjskiego. Tam dał się poznać jako opozycjonista wobec systemu carskiego gdzie namawiał do utworzenia w Rosji demokracji. Innymi poglądami które przedstawiał w dumie było danie autonomii nardom uciskanym przez system a także zakończyć nie tolerancje religijną. Sam również był powiązany z masonerią która nie zajmowała się praktykowaniem wolnomularstwa a skupiał wokół siebie ludzi opozycyjnych wobec Cara.

Rząd tymczasowy i Upadek

Po powołaniu rządu Gieorgijego Lwowa zostaje ministrem sprawiedliwości z ramienia socjalistów. Jako minister przeprpowadzał amnestie więźniów carskich, przywraca konstytucja Finlandii a także zajmuje się równouprawnieniem ludności żydowskiej. Ministrem sprawiedliwości pozostaje nie długo bo już kilka miesięcy zostaje ministrem wojny. Kierenski uważał że wojnę należy kontynuować sam odwiedzał wiele frontów gdzie przemawiał i zagrzewał ich do walki. Ofensywa nie powiodła się a tym samy bolszewicy rozpoczęli próbę zamachu stanu która nie powiodła się. Rząd tymczasowy miał wtedy możliwości unicestwienia parti bolszewickiej jednak tego nie zrobił. Sam Lenin był pewien że jest to już koniec jego ruchu. Jednak rząd tymczasowy nie chciał narazić się innym partią socjalistycznym.

W lipcu Kierenski przyjął funkcje premiera rządu tymczasowego i tym samy władze w Rosji sprawował dyrektoriat. Rząd był podzielony i słaby sam Kierenski doczekał się konfliktu z ministrem wojny gen Ławrem Korniłowem którego postulaty o wprowadzeniu w armi dyscypliny zostały nie zaakceptowane przez rząd. Bał się on również puczu ze strony prawicowej która mogła zakończyć marzenie o demokracji i przywrócić carat jednak było to tak naprawdę szukanie wroga w złym miejscu ponieważ to bolszewicy już od dawna próbowali przejąć władze. Jednak Kierenski uważał że bolszewicy nie są zagrożeniem a rząd tymczasowy się utrzyma, było to błędne myślenie. Przez fale nie porozumień w rządzie, kontynuowaniu wojny i trudnej sytuacji gospodarczej bolszewicy pod koniec października wykorzystują moment. Odziały Lwa Trockiego zajmują kluczowe punkty w Piotrogrodzie i przejmują kontrole nad miastem. Kierenski przebrany za serbskiego oficera ucieka z Piotrogrodu w poszukiwanie wsparcia. Wojska które ruszają na piotrograd zostają rozbite, Kierenski opuszcza kraj.

Emigracja

Na emigracji przebywał w Francji, Australii jednak osiadł na stałe w Stanach Zjednoczonych. Zajmował się tam wydawaniem czasopism a także książek. Podczas wojny domowej w Rosji Kierenski nie popierał żadnej ze stron uważał on że Rosyjska demokracja może istnieć tylko jeśli lud sam tego chce. W 1959 roku podczas wizyty Chruszczowa w USA spotkał z radzieckim przywódcą. Sam bardzo starał się odwiedzić ZSRR jednak nigdy nie będzie mu to dane. Zmarł w 1970 roku na chorbę serca.          
     

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale