沙寧

Jarek Zawadzki, tłumacz literatury głównie anglo- i chińskojęzycznej. Przetłumaczył (między innymi) zbiór opo­wiadań-repor­taży Sanmao pt. Saha­ryjskie dni wydany przez Kwiaty Orientu oraz Opowieści kanterberyjskie Geoffreya Chaucera wydane przez Bibliotekę Śląską. Czasami nawet sam coś napisze.

Obserwuj Wiadomość 1 Obserwujących 17 Notki 2038 Odsłon
Chcesz więcej aktualnych informacji?