Rzeczpostolita GNU
Rzeczpostolita GNU
kejow kejow
403
BLOG

Koalicja państw węglowych UE ratunek górnictwa w RP

kejow kejow Gospodarka Obserwuj notkę 0

Prof. Jerzy Buzek na łamach portalu WNP.pl o koalicji weglowej

Pracowałem nad tym przez kilka lat jako członek komisji przemysłu, badań naukowych i energii w Parlamencie Europejskim. We wszystkich dokumentach znalazły się zapisy mówiące, że Europa będzie wykorzystywała węgiel w przyszłości, tylko to musi być węgiel wykorzystywany w taki sposób, aby nie było szkodliwych emisji. Chodzi to, aby nie ograniczać używania węgla lecz ograniczać szkodliwe emisje z węgla. Tego wszyscy chcemy. Chcemy, żeby nasze rzeki były czyste i budujemy oczyszczalnie ścieków, wydajemy na to wielkie pieniądze. Nic więc dziwnego, że mamy również ambicje, aby spalanie węgla nie szkodziło naszemu zdrowiu i środowisku.

Jestem przekonany, że uda się utrzymać taką równowagę zapisów w prognozach energetycznych Europy na rok 2050, aby węgiel nadal był naszym podstawowym paliwem, ale węgiel wykorzystywany w inny sposób niż dotąd. To musi być nieszkodliwe dla środowiska i nieszkodliwe dla zdrowia.

Dziś przygotowuje się nieco zmodyfikowaną strategię UE do roku 2050. Jak wiadomo, Polska zawetowała to, co oryginalnie zaproponowała Komisja Europejska. Zobaczymy jak będzie wyglądała nowa propozycja, będziemy nad nią pracowali również w Parlamencie Europejskim, zrobimy wszystko, aby to była propozycja z jednej strony nie niszcząca rozwoju ekonomicznego Polski i kilku innych krajów - to jest nie tylko sprawa Polski - a z drugiej strony dawała szansę naszemu zdrowiu i środowisku.

 

Sytuacja  sprawy węgla kamiennego w UE

W krajach członkowskich UE węgiel jest tradycyjnymi jednym z najbogatszych własnych źródeł energii. Węgiel kamienny wciąż w największej ilości eksportuje się przede wszystkim z USA, Chin, Australii i Afryki Północnej. Własne wydobycie w UE jest bowiem nierentowne z powodów wysokich nakładów na wynagrodzenia i bezpieczeństwo. Sprzedaż własnego węgla kamiennego w dużej mierze jest dotowana przez władze europejskie, zaś wydobycie stopniowo hamowane.

okd.cz

INFOR<ACJA z WWĘGLOKOKS SA KATOWICE

Po zamknięciu ostatnich kopalń w Belgii, Portugalii i Francji, w poszerzonej UE węgiel kamienny wydobywany jest w pięciu krajach: w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Czechach. Wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska stała się największym unijnym producentem węgla – wydobycie w polskich kopalniach stanowi  około 57 % produkcji w całej UE (dane za 2010). Zasoby zagospodarowanych złóż węgla kamiennego w Polsce wynoszą 16,9 mld ton, co stanowi 70% złóż zlokalizowanych na terenie krajów Unii.

 Od wielu lat eksport węgla z Polski ulega stopniowo maleje – jest to rezultatem malejącej produkcji i wzrostu zapotrzebowania krajowego. W miarę tego procesu sprzedaż koncentruje się na rynkach europejskich. W roku 2010 WĘGLOKOKS S.A. wyeksportował łącznie 8,7 mln ton węgla, z czego 8,3 mln ton stanowiły dostawy do krajów Unii Europejskiej. Największe ilości sprzedano do Niemiec (4,2 mln ton), Czech (0,8 mln ton), Wielkiej Brytanii (0,6 mln ton), Francji (0,5 mln ton), Danii (0,4 mln ton) oraz Austrii (0,4 mln ton). Udział Firmy w całkowitym eksporcie węgla z Polski od lat utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie i w roku 2010 wyniósł około 86 %.

KONFERENCJA ECC

- Polska powinna w racjonalny sposób bronić węgla jako surowca energetycznego dla przemysłu, energetyki i chemii - zaznaczył prof. Józef Dubiński. - Trzeba też konsekwentnie podnosić sprawność energetyki węglowej i ograniczać emisję dwutlenku węgla. Należy aktywnie działać w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, ale nie jej dekarbonizacji. Stany Zjednoczone, Chiny, Indie czy Australia mocno węglem stoją - wyliczał prof. Dubiński.

Chiny są niekwestionowanym liderem - w 2011 roku zdołały wydobyć 3,52 mld ton węgla. Chiny chcą w ciągu najbliższych lat przekroczyć 4 mld ton wydobycia węgla. Są też największym importerem tego surowca, w 2011 roku zaimportowały 183 mln ton węgla. Tym samym prześcignęły w imporcie czarnego złota Japonię. 

Europa nie ma sojuszników w świecie w zakresie walki z redukcją emisji dwutlenku węgla - zaznaczyła prezes Joanna Strzelec-Łobodzińska. - Ostatnio Kanada postanowiła się wycofać z protokołu w Kioto. W Chinach moc zainstaloana wynosi 962 tysiące megawatów. Chiny dynamicznie rozwijają swą energetykę węglową. Wobec takiego wyizolowania polityki energetycznej Unii Europejskiej, trudno o sukcesy w walce z emisją dwutlenku węgla. Trudno założyć, że Unia z premedytacją chce obniżyć swoją konkurencyjność. Stoją za tym interesy producentów pracujących na rzecz energetyki odnawialnej oraz atomowej. Taka polityka UE jest na rękę Chinom, które rozwijają też u siebie zieloną energetykę. Polityka Unii uderzy głównie w nowych członków UE. Będzie wzrastać zapotrzebowanie na energię elektryczną. I powstaje pytanie, w oparciu o jakie surowce ją wytworzyć, mając na uwadze ceny. Unia powinna się zastanowić, jak czyściej zużywać paliwa kopalne oraz jak zagospodarować metan - zaznaczyła prezes Joanna Strzelec-Łobodzińska.

Maksymilian Klank podkreślił, że najwidoczniej Europa zapomniała o pochodzeniu swego dobrobytu.

- Klimat inwestycyjny jest przeciwko węglowi - zaznaczył Maksymilian Klank. - To frustrujące, bo emisję dwutlenku węgla można by obniżyć poprzez budowę elektrowni o wyższej sprawności. Europa powinna dawać światu przykład poprzez rozwój nowych technologii węglowych.

Najwięksi konsumenci węgla na świecie w mln toe
 

 

 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Chiny
667,4
681,3
713,8
853,1
978,2
1095,9
1191,3
USA
569,0
552,2
552,0
562,5
566,1
574,2
567,3
Indie
169,1
172,1
181,7
188,4
206,4
222,0
237,7
Japonia
98,9
103,0
106,6
112,2
120,8
121,3
119,1
Rosja
106,0
109,0
103,9
109,4
106,8
116,6
112,5
RPA
81,9
80,6
83,5
89,3
94,5
91,9
93,8
Niemcy
84,9
85,0
84,6
87,2
85,4
82,1
82,4
Polska
57,6
58,0
56,7
57,7
57,3
55,7
58,4
Korea Pd.
43,0
45,7
49,1
51,3
53,1
54,8
54,8
Australia
48,3
49,6
52,3
50,9
52,6
52,5
51,1
Światowe zasoby węgla kamiennego

 

 
mln ton
% zasobów świata
wystarczy na lat
USA
246 649
27,1
234
Rosja
157 010
17,3
500
Chiny
114 500
12,6
48
Indie
92 445
10,2
207
Australia
78 500
8,6
210
RPA
48 750
5,4
190
Ukraina
34 153
3,8
424
Kazachstan
31 279
3,4
325
Polska
14 000
1,5
90
Brazylia
10 013
1,1
1500
Kanada
6 578
0,7
105
Niemcy
6 739
0,7
34
Kolumbia
6 611
0,7
101
Czechy
5 552
0,5
89
Indonezja
4 968
0,5
25
Turcja
4 186
0,5
66

Sane Jacek Balcewicz Ekoenergia

Podsumowanie

Wydaje się bycćliski koniec promocji i finansowania przez UE  składowania CO2 pod ziemią  CCS .

Wegiel jest bogactwem narodowym Polski i należy bronić jego pozycji i posrednio polskie elektroenergetyki opartej o węgiel kamienny i brunatny.

 Kejow 

kejow
O mnie kejow

Działam głównie w samotności piszę pracuję - staram się robić to co lubię. Poszukuję nowości przy pewnym konserwatywnym podejściu i racjonalnym spojrzeniu - ale nie omijam słowa fantazja. lex brevem esse oportet quo facilius ab imperitis teneatur - przepis prawny powinien być zwięzły, aby ludzie z nim nie obeznani tym łatwiej go przestrzegali, łatwiej mogli go zapamiętać ------------------------

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka