3 obserwujących
17 notek
22k odsłony
  394   0

Węgiel kamienny: stan/przyczyny/naprawa

Węgiel kamienny: stan/przyczyny/naprawa

 

Mariusz-Orion Jędrysek, www.jedrysek.eu  fb, tt

1) Pracownia Geologii Izotopowej i Geoekologii, Zakład Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Cybulskiego 30, 50-205 Wrocław

2) Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Surowców i Energii, Zastępca Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, członek Nadzwyczajnej Komisji Energii i Surowców Energetycznych (www.jedrysek.eu). W latach 2005-2007 wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju, 2006-7 Prezydent Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ.

 

Od lat mówi się o upadającym górnictwie węgla kamiennego. Poniżej staram się krótko przestawić mój pogląd na sytuację i możliwe kroki zaradcze – oczywiście konsultowałem to ze specjalistami pracującymi w branży. Analiza jest krótka, w punktach – skupiam się na faktach co może zachęcić zapoznania się z tym testem.

 

Jest:

 1. stan zapaści - we wrześniu 2015 spółki przestaną realizować zobowiązania cywilnoprawne zwłaszcza w zakresie wynagrodzeń.

2.strata branży (2014 - 2,203 mld zł,  1wsze półr. 2015 -  1,445 mld zł przekroczy ubiegłoroczną stratę)

 1. zysk operacyjny (EBIT - przed odliczeniem podatków i odsetek) 2014 – ujemy -834,3 mln zł 1-wsze półr. 2015 - ujemny - 1098 mln zł.
 2. zabiegi polityczne poprzez nie uwzględnianie amortyzacji (wskaźnik EBITDA) - branża miała go +260,5 mln zł (w +512 mln zł w 2014).
 3. saldo zobowiązań do należności -10,830 mld zł
 4. sprzedaż (wyprzedaż ze zwałów) węgla po niższej cenie niż cena produkcji  (śr. ok. 312 zł ) (średnia stratą 1 półr. 2015 39,81 zł/tona, i 26,46 zł. ? w 2014)
 5. przychody 2014 i 15 są porównywalne (ok.9,3 mld) przy większej sprzedaży
 6. koszty ogółem ok 13,5 mld zł (śr. jednostkowy koszt produkcji 301,78 zł za tonę),
 7. Polska stała się importerem: 2014 - energii netto (1,3%) (2013 4% eksport. 2007/8? – węgla kamiennego

 

Okoliczności zewnętrzne: 

 1. od 2011 cena węgla energetycznego spadła o 50%
 2. gaz i ropa niekonwencjonalna obniżyła popyt na węgiel kamienny (w różnych krajach od kilku do nawet 30 %)
 3. podnoszą się wymagania jakościowe energetyki w szczególności kaloryczność
 4. polityka klimatyczna
 5. wzrasta/będzie wzrastać produkcja węgla w Rosji (kompensacja spadu cen gazu i ropy) – target UE
 6. spadek zapotrzebowania na stal (implikacje – węgiel koksujący - JSW)
 7. spadek ceny węgla koks. Z ok 300 do 110 USD/tona (koszt prod. min 120 USD)
 8. działanie obcych służb „gospodarczych” i grup interesów

 

Okoliczności wewnętrze

 1. brak aktywnej przemyślanej polityki surowcowej
 2. brak strategii Państwa w działalności geologiczno-górniczej
 3. brak organu państwa dysponującego zasobami geologicznymi
 4. niekontrolowane uwolnienie rynku energii
 5. patologie gospodarcze – oskorupienie spółkami handlującymi, korupcja, powiązania …, pseudoinnowacje, handel darmowymi uprawnieniami do emisji.

6.zwiększanie udziału OZE i gazu w rynku energii (układy kogeneracyjne), wiatr

 

Konieczne/możliwe kroki naprawcze:

 1. restrukturyzacja połączona z upadłością (otwiera możliwości interwencji państwa)
 2. zasilenie aktywów kapitałem zewnętrznym (legalne pod warunkiem pkt 1go?).
 3. zmiana struktury organizacyjno-prawnej – możliwe łączenie w jedne organizm kopalni węgla energetycznego
 4. zarządzanie zgodne z aktualnymi wyzwaniami rynkowymi
 5. powołanie wspólnej spółki państwowej kupującej i sprzedającej węgiel (węgiel znaczony SP)
 6. wprowadzenie zasady – spółki SP i samorządowe kupują węgiel tylko w spółkach SP (bark importu) – sieć nie łańcuch (!) pozwoli zachować elementy konkurencji
 7. wymuszenie na UE embarga na import węgla z Rosji
 8. wymuszenie ceł zaporowych na węgiel koksujący spoza UE (surowiec strategiczny dla gospodarki
 9. naciski na jednego właściciela hut Grupy Mittal, (90% zakupów z JSW)
 10. wpływ na UE aby zakup paliw tylko w krajach które podpisały i wywiązały się ze zobowiązań protokołu z Kioto – wprowadzenie tej zasady dla rynku w na terenie RP - Wprowadzenie certyfikacji paliw
 11. przyjęcie nowej strategii energetycznej – liniowe zmiany ok. 25 lat.
 12. ograniczenie kosztów dystrybucji – dystrybucja nie może być droższa niż np. 2/3 ceny u producenta.
 13. powołanie Polskiej Służby Geologicznej jako organu państwa m.in. określającej indywidulane opłaty/zwolnienia podatkowe od konkretnych złóż (jakość, wielkość, warunki geologiczne, inwestycje poszukiwawczo-dokumentacyjne, zyski implikowane) – możliwe dofinansowanie inwestycji
 14. W przypadku powołania PSG – powołanie Agencji Inwestycji Geologiczno-Górniczych

 

 

 

Wybrane linki

Rekomendowane w 1-wszym rzędzie:

 

2014.11.28
Obniżanie wydobycia drogą do upadku
http://www.nettg.pl/news/125579/obnizanie-wydobycia-droga-do-upadku
 

2014.11.08
Brońcie polskiego węgla teraz!
http://www.stefczyk.info/publicystyka/opinie/orion-jedrysek-broncie-polskiego-wegla-teraz,12162472462
http://wpolityce.pl/polityka/221341-broncie-polskiego-wegla-teraz

 

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale