PIOTR PANASIUK
Sóbrii estóte, et vigiláte: quia adversárius vester diábolus, tamquam leo rúgiens círcuit, quaerens quem dévoret
7 obserwujących
32 notki
75k odsłon
  323   0

Rola gazu ziemnego w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

#gaz #Russia #Rosja

 Rozdział wstępny.

 Położenie geograficzne Rosji, klimat i gospodarka.


Rosja to obecnie największe terytorialnie państwo na świecie liczące ponad 17 mln km2•. Położone na półkuli północnej. Oparte na północy o trudno dostępne wybrzeże Morza Arktycznego, na południu o pas pustyń i suchych wyżyn kontynentalnych. Jedynie od Zachodu Rosja jest stosunkowo łatwo dostępna poprzez obniżenia nizinne ciągnące się od Syberii aż do północnej Francji. Linia brzegowa to około 37 tys.km głównie na północy, Granice lądowe liczą ponad 22 tysiące km.
W Rosji dominuje klimat kontynentalny strefy umiarkowanej i podbiegunowej, na niewielkim obszarze wschodniego wybrzeża klimat monsunowy, a nad Morzem Czarnym klimat podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego. Średnia temperatura lipca waha się od +2 °C na północnym wybrzeżu i +15 °C na wschodzie do +25 °C na południu Niziny Wschodnioeuropejskiej. Średnia temperatura stycznia wynosi od +1 °C nad Morzem Czarnym i –6 °C na zachodzie do –20 °C na wschodnim wybrzeżu i poniżej –30 °C w Syberii Wschodniej (w rejonie Ojmiakonu ok. –50 °C).
Populacja Rosji liczy obecnie około 143 mln ludności i w większości zamieszkuje zachodnią cześć Rosji, głównie tereny Niziny Wschodnioeuropejskiej na ciągnącej się od Uralu aż do granic Polski ; zdecydowanie mniejszy pas osadnictwa biegnie rozciąga się wokół południowej granicy kraju od Kazania aż do Władywostoku wzdłuż trasy kolei transsyberyjskiej liczącej ponad 9 tysięcy kilometrów.
Podstawą rosyjskiej gospodarki jest obecnie wydobycie i eksport surowców mineralnych. Rosja na swoim wielkim terytorium posiada złoża praktycznie wszystkich najważniejszych bogactw mineralnych. Największe znaczenie dla gospodarki mają surowce energetyczne (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, uran) i rudy metali (m.in. żelaza, miedzi, niklu, chromu). Ponadto ważne są też metale i kamienie szlachetne (złoto, srebro, platyna, diamenty) oraz surowce chemiczne (fosforyty, sole potasowe, baryt). Bogactwa te rozrzucone są praktyczne po całym terytorium kraju.
Kluczowe ośrodki przemysłowe zlokalizowane są tak, jak obszary największego osadnictwa- na obszarze Niziny Wschodnioeuropejskiej oraz w pasie południowym spiętym wspominaną już linia kolei transsyberyjskiej.
Opisane uwarunkowania położenia geograficznego kraju warunkują występowanie określonego typu klimatów – umiarkowanych chłodnych, oraz okołobiegunowych   Dlatego od zawsze bardzo ważna rolę w gospodarce Rosji stanowiły możliwości dostarczenia ludności i gospodarce surowców energetycznych. Umożliwiały one z jednej strony przetrwanie ludności w porze zimowej oraz odpowiecie zaopatrzenie przemysłu. Potrzeba realizacji podstawowych potrzeb zaopatrzenia energetycznego sprawiła, że Rosja z biegiem czasu stała się jednym z najważniejszych państw specjalizujących się w wydobyciu i przetwórstwie surowców energetycznych.  W przeciągu ostatnich 30 lat pozyskanie i eksport paliw kopanych stały się również najważniejszą dziedziną rosyjskiej gospodarki.  Eksport paliw kopalnych jest obecnie głównym dostarczycielem przychodów z eksportu i fundamentem zabezpieczenia finansowego Federacji Rosyjskiej
Nic, zatem dziwnego, że władze państwowe  przykładają szczególna rangę  surowcom energetycznym w wyznaczaniu celów politycznych bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Władze te  posiadają także swoja własną strategię energetyczną, która jest stale uaktualniana.

Założenia doktrynalne polityki bezpieczeństwa Rosji


Nadrzędnym celem polityki bezpieczeństwa każdego państwa, w tym i Rosji, jest zapewnienie pewności istnienia i przetrwania narodu (społeczeństwa) i organizacji państwowej, ich stanu posiadania (tożsamości) oraz niezakłóconego funkcjonowania i rozwoju.
Rosja od wielu lat precyzyjne formułuje cele bezpieczeństwa narodowego. Obowiązującym aktualnie dokumentem jest:


„Strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej: Zatwierdzona na mocy dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 2 lipca 2021 r. nr 400 .
Strategia bardzo ważną rolę wyznacza gospodarce w tym - energetyce:


Czytamy w dokumencie:
67. Osiągnięcie celów zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego Federacji Rosyjskiej realizowane jest poprzez rozwiązywanie następujących zadań:
15) zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Federacji Rosyjskiej, w tym zrównoważonych dostaw ciepła i energii dla ludności i podmiotów gospodarki narodowej, zwiększenie efektywności energetycznej gospodarki oraz efektywności administracji państwowej w sektorze paliwowo-energetycznym;
34) stworzenie strategicznych rezerw surowców mineralnych wystarczających do zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych Federacji Rosyjskiej i potrzeb gospodarki kraju w dłuższej perspektywie;
Bezpieczeństwo ekologiczne:
82. Celem zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych jest zapewnienie, jakości środowiska koniecznej w celu zagwarantowania komfortowego życia człowieka, zachowanie i odtworzenie środowiska naturalnego, zrównoważone użytkowanie zasobów naturalnych oraz łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu.
Jako cel polityki zagranicznej:
101. Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej osiągane są poprzez realizację następujących zadań:
15) wspieranie eksportu towarów rosyjskich, w tym produkcji wysoko-technologicznej, przeciwdziałanie stosowaniu wobec firm rosyjskich nieuczciwej konkurencji i działań dyskryminacyjnych;
Jak widzimy najważniejsze w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej jest odpowiednie zabezpieczenie dostaw ciepła i energii dla ludności i gospodarki. Drugi najważniejszy cel sformułowany przez władze to stworzenie obowiązkowych rezerw strategicznych surowców na potrzeby ewentualnego konfliktu i konieczności mobilizacji środków. W dalszej perspektywie podnoszone jest bezpieczeństwo ekologiczne poprzez racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Pewną rolę w ogłoszonym dokumencie odgrywają surowce energetyczne w kształtowaniu polityki zewnętrznej państwa. Mają być „narzędziem wspomagającym”.

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale