0 obserwujących
100 notek
157k odsłon

Ostatnie komentarze

@niiskuneiti1 "Czy przypadkiem do przychodów ze sprzedaży nie zalicza się prócz odsetek również rat kapitałowych?" Nie zalicza się. Pozdrawiam
@aneta1971 Przedstawiłem relacją podatków do PKB. Ujawnienie szarej strefy raczej zwiększa sam PKB. Wskaźnik zaś zależy od dochodowej struktury PKB oraz samej konstrukcji i stawki podatku.
@aneta1971 Udział wpływów z tytułu: PIT, CIT, VAT, ZUS,KRUS i podatku od nieruchomości w PKB: 2006 32,7 % 2007 34,0 % 2008 33,1 % 2009 31,6 % Gdy studiowałem nie miałem ekonomii politycznej kapitalizmu. Pozdrawiam
@rapoh Watsonie, ma pan na myśli ust. 1 pkt 25 :-) ? 25) wierzytelności odpisanych jako nieściągalne, z wyjątkiem: a) wierzytelności, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których...
@opetani2010 Pan Bierecki ostatnio czmychnął również z zarządu. Tak jakby nie chciał mieć do czynienia z KNF. http://wyborcza.pl/1,75478,12634776,Bierecki_robi_odskok.html
@aneta1971 Boję się o publiczne pieniądze, które będą uruchamiane gdyby to o czym piszę potwierdziło i zmaterializowałoby się. Pozdrawiam Szanowną członkinię SKOK
@Kairos "Po drugie, chociaż twoja interpretacja stopnia zagrożonych kredytów jest częściowo prawdziwa to nie uwzględnia ona sytuacji w bankach" Sytuacja w bankach będzie na rusztach w kolejnej części cyklu. Nie ma taryfy ulgowej z...