Straciłeś pracę? Sprawdź, co stanie się z twoimi pieniędzmi w PPK

Wykop Skomentuj13

Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe rozwiązanie oszczędnościowe, które jest długoterminowe, powszechne i dobrowolne. Środki są odkładane na prywatnym koncie pracownika do ukończenia przez niego 60 lat. Czasami zdarza się, że osoba zatrudniona straci pracę. Co wtedy stanie się z pieniędzmi PPK takiego uczestnika?

Pracownicze Plany Kapitałowe dopiero są wdrażane w naszym kraju. Jako pierwsi do programu musieli dołączyć najwięksi przedsiębiorcy zatrudniający powyżej 250 pracowników. Systematycznie będą przystępowały do PPK kolejne, mniejsze firmy. Pracownicze Plany Kapitałowe powstały, aby wesprzeć aktywnych zawodowo Polaków w długoterminowym oszczędzaniu. Składki pochodzą z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy i państwa. Środki są gromadzone na prywatnych kontach, którymi zarządzają wybrane instytucje finansowe. Uczestnik PPK będzie mógł wypłacić zgromadzone pieniądze po ukończeniu 60 lat lub wcześniej, ale w określonych w Ustawie o PPK okolicznościach.  

– PPK to nowość na polskim rynku. Ten program ma zachęcić Polaków do długoterminowego oszczędzania na przyszłą emeryturę – wyjaśnia ekspert portalu ppk.info. – Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, a już w lipcu tego samego roku pierwsi pracodawcy musieli wdrożyć system w swoich firmach. Wprowadzenie PPK wiąże się z wieloma formalnościami i sprawami organizacyjnymi. Większość z tych obowiązków jest nałożona na pracodawcę, podobnie jak rozliczanie i przesyłanie składek na konta pracowników w PPK. Do programu zostaje włączona automatycznie każda zatrudniona osoba w wieku od 18 do 55 lat. Należy jednak pamiętać, że PPK to system dobrowolny, uczestnicy mogą wypisać się z niego w każdej chwili. Ten krok nie powinien być jednak powodowany impulsem. Warto taką rezygnację dobrze przemyśleć w obliczu coraz niższych świadczeń emerytalnych – radzi ekspert. 

PPK – zasady programu

Wszystkie procedury związane z PPK są realizowane przez pracodawcę. Jego obowiązkiem jest znalezienie instytucji finansowej, która będzie odpowiedzialna za inwestowanie i zarządzanie środkami uczestników. Odbywa się to w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub delegacją pracowników. To pracodawca w imieniu osób zatrudnionych podpisuje umowę z wybraną instytucją, co powoduje automatyczne przystąpienie pracowników do systemu PPK. Każda osoba, która nie zamierza oszczędzać w programie, może się z niego wypisać, składając odpowiednią deklarację u pracodawcy. 

Na konta uczestników będą wpływały środki z różnych źródeł. Podmiot zatrudniający jest zmuszony odprowadzać składkę podstawową za każdego zatrudnionego w wysokości 1,5% jego wynagrodzenia brutto. Dodatkowo ustalono także dobrowolną wpłatę w wysokości 2,5%. Pracownik odkłada co miesiąc 2% wynagrodzenia, ale składka może zostać podwyższona o kolejne 2%. Uczestnicy PPK będą również otrzymywali pieniądze z Funduszu Pracy. Każdy, kto zapisze się do programu, uzyska wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Uczestnicy, którzy pozostaną w systemie dłużej, mogą liczyć na dopłatę roczną od państwa w wysokości 240 zł. 

Wysokość środków na koncie uczestnika zależy od kilku parametrów – sprawdź kalkulator oszczędności z PPK i przeprowadź symulację Twojej emerytury.  

Pieniędzmi gromadzonymi w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą zarządzać Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Zakłady Ubezpieczeń, Powszechne Towarzystwa Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwa Emerytalne, które mają zgodę na działalność wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wszystkie te instytucje muszą spełnić wymogi określone w Ustawie o PPK – trzyletni okres prowadzenia działalności w Polsce i kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 10 mln zł.  

Utrata lub zmiana pracy – co z PPK?

Pracownik, który zapisze się do Pracowniczych Planów Kapitałowych, nie będzie mógł wybrać innej instytucji zarządzającej niż ta, która została zatwierdzona przez jego pracodawcę. Nie oznacza to jednak, że przez cały okres oszczędzania w ramach PPK będzie musiał w niej pozostać. W przypadku zmiany lub utraty pracy pracownik sam decyduje, co zrobi ze zgromadzonymi oszczędnościami.  

Po upływie trzech miesięcy od zmiany zatrudnienia pracownik zostaje zapisany do PPK w nowym miejscu pracy. Uczestnik programu może pozostawić środki w dotychczasowej instytucji lub przetransferować je do PPK u nowego pracodawcy. Jeśli chce dołączyć do systemu w obecnym miejscu pracy, musi złożyć podmiotowi zatrudniającemu odpowiednią deklarację i przekazać informację o instytucji wcześniej prowadzącej jego rachunek. Natomiast w przypadku, gdy pracownik zechce pozostać w dotychczasowej instytucji, musi poinformować pracodawcę o braku zgody na transfer środków PPK. Po każdej zmianie miejsca pracy (bez względu na powód) pracownik może decydować, czy przenosi się do nowej instytucji finansowej, czy też pozostaje w poprzedniej. Należy podkreślić, że osoba zatrudniona u kilku pracodawców jednocześnie może posiadać konta PPK w kilku funduszach.  

PPK to rozwiązanie, które ma na celu gromadzenie oszczędności, z których uczestnicy będą mogli korzystać przede wszystkim po przejściu na emeryturę. Środki gromadzone w ramach programu będą wypłacane niezależnie od świadczeń emerytalnych. Jednorazowo uczestnik otrzyma 25% oszczędności, a reszta zostanie podzielona na raty. Obowiązkiem instytucji zarządzających jest inwestowanie odkładanych przez pracowników środków. To oznacza, że oszczędności będą się zwiększały nie tylko dzięki regularnym wpłatom. Warto zatem wziąć pod uwagę PPK, planując swoje bezpieczeństwo finansowe na emeryturze. 


Wykop Skomentuj13
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę

Co o tym sądzisz?