Zdjęcie: Materiały partnera
Zdjęcie: Materiały partnera

Bezpieczeństwo finansowe w nowej rzeczywistości geopolitycznej

Redakcja Redakcja Ekonomia Obserwuj temat Obserwuj notkę 1
Podczas Krynica Forum przedstawiciele największych polskich instytucji finansowych oraz środowiska naukowego i biznesu dyskutowali wokół kwestii bezpieczeństwa i rozwoju Europy Środkowej. Jednym z tematów dyskusji było bezpieczeństwo finansowe.

W ramach panelu ,,Bezpieczeństwo finansowe w nowej rzeczywistości geopolitycznej – determinanty, szanse, wyzwania’’, w którym udział wzięli:

  • Henryk Kowalczyk, członek Rady Ministrów – Przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
  • Leszek Skiba – Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.
  • Marek Dietl – Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych
  • dr hab. Stanisław Mazur – prof. UEK – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Maciej Brzozowski – Wiceprezes Zarządu PKO Bank Polski

Moderatorem dyskusji był Maciej Wośko, redaktor naczelny miesięcznika „Gazeta Bankowa” i portalu wGospodarce.pl

Bezpieczeństwo finansowe Polaków ma znaczenie

Podczas dyskusji Leszek Skiba, Prezes Pekao S.A. podkreślił, że bezpieczeństwo finansowe Polaków to aspekt, o który państwo polskie musi stale dbać. Instytucje państwowe podejmują decyzje dbające o utrzymanie stabilności finansowej kraju. Odpowiedzialność pada również na banki, które pilnują bezpieczeństwa finansowego klientów, ale jednocześnie podejmują strategiczne decyzje dotyczące finansowania polskiej gospodarki. Prezes Skiba podkreślał też wagę polskiej złotówki.

– Zagrożenia, które obserwujemy dziś w gospodarce, to jedynie te płynące z zagranicy, związane z wojną i turbulencjami na światowych rynkach. – podkreślał w czasie panelu prezes Skiba.– Dlatego należy zaznaczyć, że bezpieczeństwem finansowym jest dzisiaj dla Polski posiadanie własnej waluty. Widzimy jakie problemy kraje bałtyckie mają z dostosowaniami makroekonomicznymi w tych trudnych czasach. Polski złoty jest gwarantem naszego bezpieczeństwa finansowego, bo pozwala Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz pośrednio rządowi na swobodę w kształtowaniu polityki fiskalnej. – dodał Leszek Skiba.

Czynniki, które pozwalają nam zachować stabilność finansową państwa

Zdaniem prezesa Pekao, strategiczne decyzje o przyszłości polskiej gospodarki zapadają w Polsce, a polski rząd ma swobodę fiskalną do podejmowania decyzji i przenosi wydatki na takie cele, które leżą w interesie społecznym. Prezes Skiba podkreślał, że równie ważne są instytucje finansowe, które są własnością krajową, podejmują decyzje z perspektywy interesu obywateli. Te czynniki krajowe, wewnętrzne, lokalne pozwalają nam zachować stabilność finansową państwa.

– Z jednej strony bank musi zarabiać na siebie, rozwijać się i modernizować, z drugiej strony musi kredytować gospodarkę w sposób odpowiedzialny, aby zapewnić wzrost gospodarczy, rozwijać infrastrukturę i pomagać państwu w osiąganiu kolejnych celów. Należy także pamiętać o obywatelach i dawać im narzędzia, aby mogli bezpiecznie i pewnie lokować swoje oszczędności.– mówił Prezes Pekao S.A.

Fot: Leszek Skiba – Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Komentarze