Blog
Historia magistra vitae est
Godziemba
158 obserwujących 869 notek 839445 odsłon
Godziemba, 11 maja 2017 r.

Twórca polskiej dyplomacji (2)

314 14 1 A A A

Na jesieni 1918 roku toczyły się gorączkowe negocjacje nad kształtem przyszłego Królestwa Polskiego.

 

 

Latem 1918 roku gdy sytuacja Niemiec stawała się coraz gorsza, Berlin podjął próbę ostatecznego załatwienia sprawy polskiej. Na początku sierpnia 1918 roku zaproszono Radziwiłła do głównej kwatery niemieckiej. Przed wyjazdem ks. Janusz skontaktował się ze stronnictwami Rady Stanu. O ile aktywiści popierali rozwiązania proniemieckie, to politycy zgrupowani w Międzypartyjnym Kole Politycznym byli przeciwni jakimkolwiek układom przed końcem wojny.

 

Ostatecznie Radziwiłł uzgodnił z regentami, iż nie złoży żadnych propozycji Niemcom, jednocześnie będzie naciskał na konieczność ustępstw w sprawie budowy państwa polskiego.

 

W czasie podróży z Berlina do Spa, gdzie mieściła się kwatera główna, ks. Janusz przedstawił otwarcie niemieckiemu sekretarzowi stanu do spraw zagranicznych Paulowi von Hintzem, że „koncepcja austro-polska wydaje się Polakom względnie najsympatyczniejszą, a to zarówno ze względu na połączenie z Galicją, jak ze względu na przeważnie dobry stosunek władz okupacyjnych austro-węgierskich do ludności”.

 

Na wstępnie rozmów w Spa, niemiecki kanclerz Georg von Hertling oświadczył, że „rozwiązanie austro-polskie jest dla Niemiec nie do przyjęcia i że obstawanie przy przeforsowaniu tegoż pociągnęłoby za sobą konieczność daleko idącej rektyfikacji granic zachodnich ze względu na potrzebę militarnych gwarancji”. Następnie poprosił o stosunek Rady Regencyjnej do kandydatów do trony. Ks. Janusz odparł, że rząd polski jest bardziej zainteresowany przejęciem władzy w Królestwie, a dopiero potem zacznie myśleć o królu.

 

Sprawę kandydata na króla poruszył w rozmowie z Radziwiłłem także cesarz Wilhelm II, wymieniając osobę arcyksięcia Karola Stefana Habsburga z Żywca. Ks. Janusz uznał, iż brak dobrze zorganizowanego państwa jest przeszkodą dla obsadzenia tronu polskiego.

 

W trakcie kolejnych rozmów sekretarz stanu Hintze zachęcał Radziwiłła do porzucenia austro-polskiej koncepcji, obiecując nie tylko oddanie obwodów białostockiego i  grodzieńskiego, ale przekazanie Polsce w Gdańsku „eksterytorialnej przestani” dla polskiego handlu oraz „tranzyt Wisła i kolejami z zastrzeżeniem dokonania regulacji Wisły, której plany mają Niemcy gotowe”.

 

Niemieccy rozmówcy nie udzielili odpowiedzi na pytanie o termin przekazania pozostałej władzy administracyjnej w ręce Rady Regencyjnej, oferując za to przymierze oraz „specjalną konwencję militarną z Rzeszą Niemiecką”.

 

Rozmowy nie przyniosły więc przełomu. W prasie niemieckiej ukazały się natomiast informacje, że przedstawiciele rządu polskiego zaproponowali cesarzowi kandydatów na polski tron. Wybuch skandal, który udało się wyprostować po dwudniowych naradach Rady Regencyjnej i rządu. Biuro Prasowe rządu zaprzeczyło doniesieniom prasy niemieckiej i zaznaczyło, iż wyjazd polskich przedstawicieli do niemieckiej kwatery głównej miał jedynie charakter informacyjny.

 

Po wyjeździe Polaków, do Spa przybył cesarz Karol. Wilhelm poinformował – niezgodnie z prawdą, że Polacy zaakceptowali kandydaturę arcyksięcia Karola Stefana. W odpowiedzi Karol zaproponował przyłączenie Polski do Austro-Węgier, na co nie zgodził się Wilhelm, dążąc do zachowania niezależności Królestwa Polskiego, związanego militarnie z Niemcami. Wobec rozbieżności zdań, ustalono jedynie, że przed zapadnięciem jakichkolwiek decyzji dojdzie do spotkania przedstawicieli trzech stron.

 

Zaniepokojona rozwojem sytuacji Rada Regencyjna wysłała ks. Janusza do Wiednia, gdzie austro-węgierski minister spraw zagranicznych hr. Stefan Burian von Rajecz rozwiał wszelkie polskie obawy, informując o faktycznym przebiegu spotkania obu cesarzy. Jednocześnie cesarz Karol oświadczył Radziwiłłowi, iż chętnie przyjąłby polską koronę i zgodził się na przyłączenie Galicji do Królestwa Polskiego. Za tym rozwiązaniem opowiadało się także wielu posłów z Koła Polskiego, między innymi Michał Bobrzyński, Władysław Leopold Jaworski, Andrzej Lubomirski i Andrzej Kędzior.

 

Niemcy nie zamierzały jednak rezygnować ze swoich planów. „Z jednej strony – trafnie wskazywał autor artykułu w „Przyszłości” – usiłują sterroryzować Polaków i nastraszyć groźbą wielkich okrojeni terytorialnych na zachodzie na wypadek, gdyby upierali się przy rozwiązaniu austriackim, z drugiej wabią ich mglistą perspektywą rozszerzenia ku północy i północnemu wschodowi, pozwalają nawet spodziewać się Wilna i Mińska, pod jednym skromnym warunkiem, że z pomiędzy wszystkich królów, których Polacy zapragną sobie wybrać, osoba cesarza Karola I będzie z góry wykluczona”.

 

Brak efektów działań rządu spowodował nasilenie jego krytyki ze strony opozycji. W tej sytuacji Jan Steczkowski poddał się w dniu 2 września 1918 roku ze swoim gabinetem do dymisji, którą przyjęto po trzech dniach.

Opublikowano: 11.05.2017 08:18.
Autor: Godziemba
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Ein reich - dziękuję, nie zamierzam pomagać Niemcom w podporządkowaniu całej Europy....
  • Jestem sceptykiem - wszystkie "ziemskie" obietnice ustanowienia raju na ziemi kończyły się...
  • A gdyby ukradł piwo z posterunku policji? Pozdrawiam

Tematy w dziale Kultura