Blog
Historia magistra vitae est
Godziemba
164 obserwujących 946 notek 897849 odsłon
Dział: Kultura, Temat: Historia

Istotne znaczenie dla skutecznej działalności służb wywiadowczych w okresie walk o granice miała organizacja terenowych jednostek wojskowych służb specjalnych.       Tam skupiał się cały wysiłek operacyjny...

14 0 19.11.2018
Dział: Kultura, Temat: Historia

Równocześnie z budową naczelnych władz wojskowych Wojska Polskiego rozpoczęto tworzenie służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych.       Utworzenie wywiadu wojskowego II Rzeczypospolitej poprzedziła...

55 0 14.11.2018
Dział: Kultura, Temat: Historia

Dopiero w marcu 1919 roku ogłoszono pobór do budowanego Wojska Polskiego.         W dniu 6 marca 1919 roku Sejm Ustawodawczy na wniosek Związku Narodowo-Ludowego, przy sprzeciwie posłów PPS, uchwalił...

11 0 12.11.2018
Dział: Kultura, Temat: Historia

W pierwszych miesiącach niepodległości tworzenie jednostek Wojska Polskiego oparto na zaciągu ochotniczym.       W dniu 10 listopada 1918 roku z więzienia w Magdeburgu powrócili do Warszawy b. brygadier...

42 0 07.11.2018
Dział: Kultura, Temat: Historia

Równolegle z powstawaniem państwowości polskiej rozpoczęto tworzenie polskich sił zbrojnych.       Pierwsze próby organizowania polskich sił zbrojnych podjęła Rada Regencyjna. W dniu 11 grudnia 1917 roku...

19 0 05.11.2018
Dział: Kultura, Temat: Historia

Od września 1918 roku Armia Polska we Francji podlegała politycznemu zwierzchnictwu Komitetu Narodowego Polski.         Bezpośrednim skutkiem wydania dekretu prezydenta Francji o powstaniu Armii Polskiej...

26 0 29.10.2018
Dział: Kultura, Temat: Historia

W czerwcu 1917 roku rozpoczęto tworzenie Armii Polskiej we Francji.       Z chwilą wybuchu I wojny światowej przedstawiciele Polonii francuskiej podjęli starania o  utworzenie polskich jednostek wojskowych we...

16 0 24.10.2018
Dział: Kultura, Temat: Historia

W czasie I wojny światowej w Piotrogrodzie zwolennicy przyznania autonomii Królestwu Polskiemu ścierali się z przeciwnikami przyznania Polakom jakichkolwiek ustępstw.         Po wybuchu I wojny...

38 0 22.10.2018

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • @miko Jeszcze raz przepraszam, użycie w tym kontekście słowa "legenda" nie było trafne....
  • @Swift W tym wypadku sprawę można wytłumaczyć tym, że Anglosasi przy ustalaniu planu...
  • @miko W żadnym wypadku nie przekreślam dokonań w złamaniu Enigmy. Przyznaję także, w tym...