Blog
GugulskiM
Marcin Gugulski
Marcin Gugulski radny bloger urlopowany
38 obserwujących 499 notek 605502 odsłony
Marcin Gugulski, 4 grudnia 2016 r.

Jak wydzieramy HGW miliony złotych na inwestycje dla Mokotowa

Koło ruletki budżetowej jeszcze się kręci, kuleczka nerwowo zatacza, a sesja budżetowa Rady m.st. Warszawy dopiero 15 grudnia, więc sporo jeszcze może się zdarzyć...

Na razie kwoty wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zapisane w kolejnych wersjach projektu mokotowskiego załącznika dzielnicowego do projektu warszawskiej uchwały budżetowej na 2017 rok kształtowały się kolejno jak niżej:

21.019.525 mln zł
wstępny projekt załącznika dzielnicowego opracowanego we wrześniu przez władze m.st. Warszawa i przekazanego do zaopiniowania Radzie Dzielnicy Mokotów

21.019.525 mln zł
pozytywne opinie komisji Rady Dzielnicy Mokotów przyjęte w październiku przed sesją Rady Dzielnicy głosami radnych rządzącej tą dzielnicą koalicji PO i SLD

41.019.525 mln zł
poprawka zgłoszona 18 października na sesji Rady Dzielnicy Mokotów przez Wiceprzewodniczącego Rady dr. Witolda Wasilewskiego (PiS) i poparta w głosowaniu przez radnych PiS

21.019.525 mln zł + 20 mln zł rozłożone na kilka lat
propozycja Burmistrza Dzielnicy inż. Bogdana Olesińskiego (PO) złożona na sesji i umotywowana stwierdzeniem, iż „nawet gdyby Dzielnica Mokotów dostała te pieniądze, to Urząd Dzielnicy nie byłby w stanie ich wydać, bo nie posiada przygotowanych projektów i nie byłby w stanie bez przygotowania przerobić takiej kwoty w jeden rok

24.019.525 mln zł + 8 mln zł w 2018 r. i 9 mln zł w 2019 r.
poprawka zgłoszona po konsultacji z burmistrzem przez przewodniczącego Klubu Radnych PO, mec. Marcina Stępnia

41.019.525 mln zł
poprawka odrzucona przez Radę Dzielnicy: 9 radnych za (PiS), 17 przeciw (PO i SLD)

24.019.525 mln zł + 8 mln zł w 2018 r. i 9 mln zł w 2019 r.
poprawka przyjęta przez radę Dzielnicy: 26 radnych za (PiS, PO i SLD)

25.165.528 mln zł
załącznik dzielnicowy do projektu uchwały budżetowej na rok 2017, opracowany w listopadzie przez władze m.st. Warszawy

c.d.n.?

[poniżej dla nieco wnikliwszych czytelników - protokół z sesji, podczas której doszło do streszczonej powyżej nagłej zmiany stanowiska radnych PO i SLD:]

 

- - - - -

 

Protokół

z obrad XXXI Sesji Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

w dniu 18 października 2016 r.

 

Sesja Rady Dzielnicy odbyła się w sali widowiskowej Domu Kultury przy ul. Łowickiej 21.

(…)

Ad. 4.

Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 rok (druk nr 256)

(…)

Burmistrz Dzielnicy Mokotów Bogdan Olesiński w imieniu Zarządu Dzielnicy Mokotów omówił prezentację pn. „Mokotów – projekt budżetu na 2017 r.” (prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

 

Załącznik do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 r. uzyskał pozytywną opinię: Komisji Budżetu i Finansów z uwagami, Komisji Oświaty z uwagami, Komisji Kultury i Nazewnictwa, Komisji Gospodarki Komunalnej i Inżynierii Miejskiej, Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej
i Rodziny, Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Spraw Statutowych i Polityki Lokalnej oraz Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.

 

Radny Remigiusz Grodecki w imieniu Komisji Budżetu i Finansów zgłosił poprawkę do omawianego projektu uchwały polegającą na dodaniu nowego § 2 w brzmieniu:

„Rada Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wnioskuje do Rady m.st. Warszawy
o zwiększenie załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2017 rok w zakresie wydatków bieżących w kwocie 67.567.000 zł
z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników placówek oświatowych – 32.670.000 zł,

- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych – 18.209.000 zł,

- zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych – 13.900.000 zł,

- usługi opiekuńcze i zasiłki dla podopiecznych OPS – 2.788.000 zł.”

 

W ramach wystąpień klubowych głos zabrali:

 

Radny Marcin Stępieńprzedstawił stanowisko Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
w brzmieniu: „Jak wszyscy wiemy budżet samorządu poddany jest rygorom finansowym, wynikających z ustawy o finansach publicznych, ponadto Wieloletnia Prognoza Finansowa zakłada kontynuację programu redukcji deficytu budżetowego oraz zrównoważenie bieżących dochodów i wydatków. W ocenie Klubu te założenia spowodowały, że sytuacja finansowa zarówno Miasta jak i Dzielnicy powoli się poprawia i to widać nawet jeśli porównamy ten rok do roku minionego. Wydatki przewidziane na rok budżetowy 2017 są wyższe o 92 mln zł od tych, które zostały przewidziane w 2016 r. Tytułem przykładu można wskazać, że wydatki na oświatę zostały zwiększone o 22 mln zł. Zwiększyły się również wydatki na ład przestrzenny i ochronę środowiska. Mamy wzrost o 2 mln zł wydatków na kulturę i jest to kolejny rok z rzędu ze zwiększeniem budżetu w tym zakresie. Obserwujemy duży wzrost budżetu w ochronie środowiska i pomocy społecznej. Ogólnie widać zarysowaną tendencję do powolnego wychodzenia z dołka finansowego w latach kryzysu i to niewątpliwie cieszy. Niestety sytuacja finansowa Miasta jak i Dzielnicy jest daleka od optymalnej, co przekłada się m.in. na prezentowany załącznik dzielnicowy, który posiada dość znaczny niedobór, sięgający około 67 mln zł. Trzeba zwrócić uwagę, iż niedobory w załącznikach dzielnicowych do wstępnego projektu uchwały budżetowej w ostatnich latach praktycznie zawsze wynosiły powyżej 50 mln zł, natomiast Zarząd Dzielnicy przez ostatnie lata potrafił uzupełnić środki finansowe na niedobory poprzez podwyższanie dochodów Dzielnicy, optymalizację jej wydatków oraz uzyskiwanie bezpośredniego wsparcia finansowego od Miasta. Tytułem przykładu można wskazać, iż w 2016 r. na dzień 30 września 2016 r. Zarząd Dzielnicy pozyskał około 22 mln zł dodatkowych środków na oświatę, około 22 mln zł na wydatki inwestycyjne oraz 4 mln zł na ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomościami. Zdaniem Klubu Platformy Obywatelskiej, Zarząd Dzielnicy jest w stanie pozyskać brakujące środki w budżecie dla Mokotowa pomimo ograniczeń finansowych Dzielnicy. Dotychczas Zarząd Dzielnicy wywiązywał się z tego zadania bardzo dobrze, pozyskując corocznie brakujące środki finansowe czy to w formie uzyskiwania środków finansowych z Miasta, czy też poprzez optymalizację dochodów i wydatków Dzielnicy. Klub Platformy Obywatelskiej ufa, że Zarząd Dzielnicy wykona to zadanie również w tym roku. Jesteśmy przekonani, że Zarząd Dzielnicy jest świadomy tego wyzwania, ale jednocześnie zna sposób na to, żeby te środki finansowe pozyskać. Poza tym radni Platformy Obywatelskiej widzą możliwość uzyskania dodatkowych środków na uzupełnienie tego deficytu, który wynika m.in. z tego, iż założenia w budżecie dochodów zostały oszacowane poniżej wysokości dochodów aktualnie realizowanych przez Dzielnicę, co pozwala założyć, że dochody Dzielnicy w 2017 r. zostaną zwiększone, a więc ten niedobór zostanie w jakiś sposób uzupełniony i zmniejszony. Ponadto widać tendencję Miasta do przekazywania bezpośrednio środków finansowych na rzecz Dzielnic, szczególnie w zakresie modernizacji bazy oświatowej. Dotychczasowe doświadczenie również wskazuje, iż Zarząd Dzielnicy skutecznie pozyskiwał od Miasta środki finansowe na uzupełnienie tych niedoborów. Oczywiście radnych Platformy Obywatelskiej niepokoją niskie wydatki majątkowe w tym roku, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że większość środków finansowych Miasta jest przekazywana na bardzo potrzebne, wysokobudżetowe, ogólnomiejskie inwestycje, jak chociażby budowa drugiej linii metra. Jednocześnie przypominamy i zwracamy uwagę, że w ostatnim roku, Zarząd Dzielnicy już na dzień dzisiejszy pozyskał dodatkowe wydatki majątkowe w wysokości 22 mln zł i liczymy, że w kolejnych latach też to nastąpi. Na koniec trzeba wspomnieć o budżecie partycypacyjnym w tym roku. W 2017 r. na potrzeby wykonania tego budżetu zostało przeznaczone 5,6 mln zł. Suma zrealizowanych inwestycji w ramach budżetu wyniesie rekordową liczbę 82 projektów. Mamy pierwszy wynik jeśli chodzi o ilość mieszkańców zaangażowanych w głosowanie nad projektami, bo to jest prawie 20 tys. mieszkańców, co stanowi 9% mokotowskiego społeczeństwa. Realizacja tych inwestycji jest związana z ogromną pracą polegającą na zorganizowaniu całego procesu składania wniosków, później ich sprawdzania i wyboru, jak też i ich realizacji począwszy od wyboru wykonawcy poprzez podpisanie umowy aż po wykonawstwo. Z tego miejsca muszę pogratulować zarówno pracownikom Urzędu Dzielnicy, Zarządowi Dzielnicy, mieszkańcom, jak i nam radnym, którzy angażowali się w ten proces, w zrealizowanie projektów, które na pewno pozytywnie wpłyną na ogół sytuacji na Mokotowie. Dlatego też Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie pozytywnie głosował za tym załącznikiem.”

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Kilka z najpopularniejszych wpisów na tematy stołeczne: ============================= Odczepcie się od Warszawy === Kabaret pod Egidą od dziś w Cafe Mozaika === Czerwona mapa Warszawy === Policja z HWDP nic nie może zrobić? === Kaczmarski Jacek, syn Janusza === Komu wadzi Izba Pamięci płk. Kuklińskiego w Warszawie === Deyna (1947 + 1.IX.1989) === Na pożegnanie HGW - od A do Ż === Kto pamięta o Polakach ratujących życie Żydom ===

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Dziękuję.
  • Chwaliłem cierpliwość. Moją?
  • Kto dożyje, ten się przekona... p.s. A na przyszłość: proszę tu komentować bez użycia...

Tematy w dziale