2 obserwujących
12 notek
5302 odsłony
152 odsłony

15% darmowych akcji za zgodę na likwidację firmy

Wykop Skomentuj

Dla prywatyzacji polskich przedsiębiorstw uchwalono odpowiednie ustawy, które  umożliwiały przekształcenie, wypracowanych przez pokolenia Polaków państwowych przedsiębiorstw w spółki prawa handlowego  oraz w bardzo wielu przypadkach w majestacie prawa, za zgodą pracowników, ich likwidację.  Za zgodę i brak protestów na prywatyzację i w konsekwencji likwidację firmy pracownicy „otrzymywali” 15% akcji bądź udziałów-przekształconych spółek. Czy takie przekazanie naszego narodowego majątku wybranym grupom polskiego społeczeństwa jest moralnie uzasadnione, czy jest zgodne z naszą Konstytucją? Przeciwko takiej prywatyzacji stowarzyszenia uwłaszczeniowe przygotowały SKARGĘ  do Trybunału Konstytucyjnego zgłoszoną przez grupę posłów. Załączam fragment naszej skargi do TK przygotowanej z inicjatywy członka zarządu Ogólnopolskiego Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych mgr inż. Bogdana Drechny oraz fragment uzasadnienia umorzenia tej skargi.

                                                                  WNIOSEK i  WYROK TK – wybrane fragmenty    
Prywatyzacja na podstawie przepisów ustawy  o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171) powoduje przyznanie praw do majątku przedsiębiorstw państwowych ograniczonej liczbie osób, będących uprawnionymi pracownikami, którzy spełniają określone wymogi. Przepisy te naruszają konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa. Jest to wyraźne uprzywilejowanie wąskich grup obywateli poprzez ich jednostronne uwłaszczenie częścią majątku państwowego kosztem pozostałych obywateli, których pozbawiono uzasadnionego prawa do tego majątku. Takie wyodrębnienie grup osób uprawnionych do uzyskania pożytków z prywatyzacji nie jest zgodne Konstytucją. Przepisy ww. ustawy przyznają selektywnie prawa do majątku ogólnonarodowego części obywateli, a pozbawiają tych samych praw innych obywateli. Wprowadzenie podziału na lepszych i gorszych obywateli jest sprzeczne z  Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny umorzył postepowanie [WYROK z dnia 10 czerwca 2003 r. Sygn. akt K 16/02]. W uzasadnieniu wyroku zamieszczono stanowisko Prokuratora Generalnego skierowane do TK. Prokurator Generalny odwołał się m.in. do prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298). „Z przebiegu prac nad ustawą wynikało, iż preferencyjne zasady nabywania akcji przez pracowników zostały wprowadzone nie jako forma rekompensaty ani też dodatkowego wynagrodzenia, ale jako zachęta dla załóg, służąca przyspieszeniu prywatyzacji”. Zdaniem Prokuratora Generalnego podgląd wnioskodawcy, że uprawnieniami do nieodpłatnego nabycia akcji winni być objęci wszyscy obywatele, nie znajduje uzasadnienia.

 Rozprawa w TK była w dniu 10 czerwca 2003 r., ale sprawa niesprawiedliwej prywatyzacji jest jak najbardziej aktualna. Może warto ponownie przygotować wniosek do TK  ukierunkowany na wznowienie produkcji w wybranych, będących w stanie likwidacji firmach. Taki wniosek mogą przygotować  m.in.  posłowie. Jakie to przedsiębiorstwa?  Te firmy, spółki prawa handlowego,  wymienione są w rozporządzeniu premiera Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2019 r. Niektóre z tych zakładów, będących w stanie likwidacji, poniżej są wymienione.
Huta ,,Kościuszko” z siedzibą w Chorzowie, Huta Metali Nieżelaznych ,,Szopienice” z siedzibą w Katowicach, Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” z siedzibą w Krośnie, „METALCHEM” siedzibą w Annopolu, Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji  z siedzibą w Wągrowcu, Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie ,,PZZ” z siedzibą w Kozłowie, Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych ,,DEZAM, z siedzibą w Dzierżoniowie, Wytwórnia Silników Wysokoprężnych ,,ANDORIA  z siedzibą w Andrychowie, Stocznia Gdynia z siedzibą w Gdyni, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego  z siedzibą w Tczewie.
Czy Najwyższa Izba Kontroli nie powinna w trybie pilnym sprawdzić czy likwidacja tych firm jest uzasadniona. Ponowna kontrola procesów prywatyzacji przez Najwyższą  Izbę Kontroli może być wsparciem dla wznowienia produkcji w likwidowanych firmach.


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale