1 obserwujący
56 notek
23k odsłony

Ordynacja wyborcza JOW

Ordynacja wyborcza JOW jest bardzo prosta. Każdy kandydat może zgłosić samodzielnie swoją kandydaturę. Kandydat może ubiegać się o wybór tylko w tym okręgu wyborczym, w którym mieszka. Termin zgłaszania kandydatów jest zamknięty -...

POkrętne kulisy akcji wyborczej

Każde gremium musi mieć system wyłaniania zarządu. O sposobie wyłonienia tego zarządu decyduje Statut. W statucie jest odwołanie się do zasad zgłaszania kandydatury oraz sposobu liczenia głosów. Muszą znaleźć się tam róniez...

Schatańska demokracja...

Uważam, że warto jest przypomnieć akcję zbierania podpisów znaną jako 4 x TAK - kiedy to Donald Tusk wiele mówił o nadużyciach władzy i orędował za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych. Zebrano wtedy ponad 700 tysięcy...

Czy jeszcze ktoś wierzy w JOW ?

Idea jednomandatowych okręgów wyborczych jest powtarzana jak mantra przy wyborach samorządowych. Jedynym elementem JOW w samorządach jest tylko wybór wójta / burmistrza /prezydenta miasta... i to wszystko. Samorządy wyłania się w ten...

Idea JOW

Idea JOW polega na takiej organizacji wyłaniania kandydatów, aby to WYBORCA decydował, komu odda swój głos. Dzisiaj może tylko wierzyć, że o czymś decyduje, że kogoś wybiera. Tymczasem ordynacja wyborcza jest...