5 obserwujących
208 notek
35k odsłon
164 odsłony

Wojna o wiedzę

Andrzej Madej.
Andrzej Madej.
Wykop Skomentuj10

Za światową falą destrukcji pamięci i tożsamości czeka już policja centralnego zarządzania wiedzą.

Cyfrowe powiększanie kultury

Kluczową zasadą mojego uczestnictwa w Ruchu społecznym Solidarność było: Nie ma wolności bez solidarności. To motywowało mój udział w powstawaniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów we wrześniu 1980, w wojskowym szkoleniu podchorążych rezerwy LWP od stycznia 1981, a od 1983 roku pracę w związku zawodowym Solidarność.

Dziś ta zasada i doświadczenia są dla mnie wskazaniem na fenomen solidarności jako na cel główny kultur narodów łacińskiej Europy. Kultur korzystających z cyfrowego powiększenia narzędzi komunikacji w trzech wymiarach relacji międzyludzkich: (i) zasobów: zwiększających pojemności pamięci. (ii) przestrzeni: zwiększających zakresy interaktywności, (iii) czasu: zwiększającego skuteczność spontaniczności.

image

Rys.1. Cyfrowe powiększenie kultury. Opracowanie własne Andrzej Madej.

A przede wszystkim są wskazaniem dla takiej modernizacji gospodarki, by ułatwiała powszechne i sprawiedliwe wykorzystanie nowoczesnych technologii. Odpowiednio do nowych możliwości dla równowagi społecznej, wynikających ze zmiany punktu podparcia dla rozwoju gospodarczego, z kapitału na wiedzę.

Przełomy wartościowania i zaspokajania potrzeb

Gigantyczne ułatwienia dla samodzielności gospodarowania stawiają przed nami pytanie o znaczenie nie pieniężnych metod określania wartości w gospodarce opartej na wiedzy. Czy zgodnie z tradycją tak płodnej dla wolności i solidarności Cywilizacji Chrześcijańskiej wykorzystamy je do humanizacji relacji międzyludzkich, czy też do do redukującej człowieczeństwo homogenizacji.

image

Rys.2. Możliwe zmiany osobistego wartościowania i zaspokajania potrzeb. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Wobec możliwości wykorzystywania nowoczesnych technologii do zastępowania pracy komercyjnej pracą solidarną, pierwszym wyzwaniem dla Polskich ekonomistów powinno być teraz określenie kryteriów i dziejów rozwoju osobistego wartościowania i zaspokajania potrzeb. W tym określenie jakie znaczenie dla wspólnot gospodarowania prywatnego miał przełom pieniężnego standaryzowania miar i jaki będzie miał przełom internetowego standaryzowania poznania.

image

Rys.3. Możliwe zmiany wspólnotowego wartościowania i zaspokajania potrzeb. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Wobec możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii do zastępowania decyzji autokratycznych decyzjami demokratycznymi, drugim wyzwaniem dla Polskich ekonomistów powinno być określenie kryteriów i dziejów rozwoju wspólnotowego wartościowania i zaspokajania potrzeb. W tym określenie jakie znaczenie dla instytucji wspólnot gospodarowania publicznego miał przełom pieniężnego standaryzowania miar i jaki będzie miał przełom internetowego standaryzowania poznania.


Solidarność albo śmierć

Pomimo otwarcia tych imponujących możliwości przed samodzielnością wartościowaniu i zaspokajaniu potrzeb, obecne procesy modernizacji kultury, zamiast zaczynać służyć humanizacji gospodarowania, poprzez wprowadzanie elementów centralnego sterowania zasobami zaczynają prowadzić do polityk prywatyzacji i depopulacji. Podobnie jak groziło to Polsce we wspomnianym okresie mojej młodości, przy mniej lub bardziej wyraźnej akceptacji akademickich elit dla polityk centralnego wartościowania, planowania i zaspokajania potrzeb.

image

Rys.4. Procesy antycywilizacyjne centralnego sterowania zasobami. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Coraz wyraźniej widać, że genderowe polityki segmentacji i segregacji nie są przypadkowym odpryskiem szaleństw postępowych elit, ale jest efektem systematycznie realizowanej strategii centralnego sterowania zasobami globalnych ośrodków zarządzania. Skutecznie angażujących instytucje komercyjnego rozwoju wiedzy do snucia paranaukowych opowieści o pożytkach z kolektywizmu, indywidualizmu, szowinizmu i globalizmu.

Dlatego do politycznego wykorzystania przełomowych zmian w wartościowaniu i zaspokajaniu potrzeb dla wolności, powinniśmy bez zwłoki uznać solidarny rozwój wiedzy i za Polską rację stanu i za cel główny Wspólnoty Europejskiej. Inaczej cyfrowe wynalazki powstałe dzięki ludzkiemu geniuszowi, zaczną być wykorzystywane do ludobójstwa.

Wykop Skomentuj10
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale