3 obserwujących
17 notek
22k odsłony
  2935   0

PO-PSL chce ukryć prawdę o gazie w łupkach?

 

PO-PSL chce ukryć prawdę o gazie w łupkach?

 

Autor: Prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysek jest posłem na Sejm RP KP PiS Przewodniczącym Zespołu Surowców i Energii, Z-cą Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, oraz członkiem (i współinicjatorem powołania) Nadzwyczajnej Komisji Energii i Surowców Energetycznych (www.jedrysek.eu) W latach 2011-14 był członkiem Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży. W latach 2005-2007 był wiceministrem środowiska i Głównym Geologiem Kraju - inicjatorem poszukiwań gazu i ropy naftowej w łupkach w Polsce (i Europie). Pełnił także funkcję Prezydenta Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego przy ONZ (2006-7). Obecny na FB, TT, YouTube i S24. Jest także kierownikiem Zakładu Geologii Stosowanej i Geochemii na Uniwersytecie Wrocławskim,

 

Gaz i ropa naftowa w formacjach łupkowych to wielka szansa ekonomiczno-społeczna dla Polaków, i oferta tarczy gazowej dla naszej część Europy, szansa na naszą Szwajcarię energetyczną. To w wieloleciu milion miejsc pracy (z uwzględnieniem implikowanych miejsc pracy) i potężny skok infrastrukturalno-gospodarczy, wielokrotnie większy niż dają nam fundusze unijne. Jak niemal we wszystkim, Polska wykonała (w latach 2006-7) świetny start pozostawiając w tyle na kilka lat pozostałe kraje świata (poza USA i Kanadą gdzie „łupki” właśnie się rozpoczynały). Wygląda mi na to że rządy Tuska spowodowały, że błędną politykę koncesyjną, legislacyjną i organizacyjną -  po siedmiu latach położyła te wielką szansę na łopatki. To co wypracował rząd Prawa i Sprawiedliwości, koalicja PO-PSL zaprzepaściła mnożąc przy tym problemy. Potwierdziła to kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykonana w latach 2012-13 (m.in. na wniosek autora tego tekstu), której wyniki opublikowano w styczniu 2014. Z niejasnych przyczyn nie zajęła się tym raportem Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – przewodniczący Komisji nie zwołuje od początku tej kadencji Sejmu posiedzeń Prezydium Komisji w związku z tym KP PiS po zebraniu odpowiednej liczby podpisów wymusił zwołanie takiego posiedzenia, co odbyło się nie bez problemów (linki video:

06.06,2014 http://www.youtube.com/watch?v=E-WS2MlDVXY&feature=youtu.be

10.07.2014http://www.youtube.com/watch?v=4shxM7hV9og&feature=youtu.be

 

Autor tego tekstu przygotował projekt dezyderatu, który bez dyskusji nad nim został odrzucony głosami PO-PSL. Cała praca NIK w tym zakresie została w ten sposób odrzucona. Rekomenduję zapoznanie się z tym dezyderatem oraz nagraniami na wyżej cytowanych linkach – może będzie jasne czego PO-PSL się boi. Poniżej załączam projekt tego dezyderatu, którego brzmienie wynika wprost z przeprowadzonej kontroli NIK. Ocenę pozostawiam czytelnikom.

--------------------------------------

 

 

Projekt

poseł Mariusz O. Jędrysek

 

 

Dezyderat nr

Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

do Prezesa Rady Ministrów

w sprawie poszukiwania, wydobywania i zagospodarowania gazu ze złóż łupkowych

uchwalony na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2014 r.

 

I) Przedmiot Dezyderatu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na posiedzeniach w dniu 06 czerwca i 10 lipca 2014 r. rozpatrzyła informację Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli poszukiwania, wydobywania i zagospodarowania gazu ze złóż łupkowych, oraz wysłuchała przedstawicieli rządu. Komisja ustaliła co następuje.

 

II) Wyciąg z Raportu NIK

Komisja pragnie podkreślić, że podjęte działania w kierunku ustalenia zasobności krajowych złóż gazu łupkowego nie doprowadziły dotąd do wiarygodnego oszacowania ich wielkości. Dotychczasowe szacunki nie mogą być uznane za ostateczne i rzetelne, gdyż oparte zostały na zbyt małej bazie informacji i danych geologicznych. Niewielka zrealizowana dotychczas liczba odwiertów poszukiwawczych oraz brak wyników badań pobranych próbek geologicznych, nierzetelne raporty firm i brak kompetentnej i ewaluacji w organach rządowych nie pozwala na zlokalizowanie złóż i wiarygodne oszacowanie wielkości zasobów złóż gazu i ropy w formacjach łupkowych w Polsce.Komisja stwierdza, że wyniki kontroli NIK wykazały szereg nieprawidłowości, do których zwłaszcza należy:

1.    znaczne opóźnienie prac związanych z tworzeniem i nowelizacją prawa dotyczącego poszukiwania i wydobywania węglowodorów, w tym gazu z łupków oraz przepisów w zakresie opodatkowania kontrolowanej działalności;

2.    niepowołanie - ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca   2012 r. - Pełnomocnika Rządu do spraw rozwoju wydobywania węglowodorów;

3.    nierzetelne i przewlekłe postępowania administracyjne prowadzone przez Ministra Środowiska w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie gazu z łupków;

Lubię to! Skomentuj11 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale