3 obserwujących
17 notek
22k odsłony
  1516   0

Likwidacja programu przeciwpowodziowego i żeglugowego

Prof. zw. dr hab. Mariusz-Orion Jędrysekjest kierownikiem Zakładu Geologii Stosowanej i Geochemii na Uniwersytecie Wrocławskim, posłem na Sejm RP KP PiS Przewodniczącym Zespołu Surowców i Energii, Z-cą Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz członkiem Nadzwyczajnej Komisji Energii i Surowców Energetycznych (www.jedry sek.eu). Był wiceministrem środowiska i Głównym Geologiem Kraju inicjatorem poszukiwań gazu i ropy naftowej w łupkach w Polsce (2005-7) oraz Prezydentem Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego (2006-7, ONZ). Obecny na FB, TT, YouTube i S24.

 

Wiedza dla samorządowców zachodniej Polski czyli kompromitująca likwidacja programu przeciwpowodziowego i żeglugowego całego dorzecza Odry (Program dla Odry 2006).

 

Streszczenie

Pod osłoną medialną wyborów i afer, decyzją koalicji PO-PSL ulegnie likwidacji rządowy Program dla Odry 2006.Program ten realizowany jest 13 lat i do jego zakończenia zostały 2 lata. Wydano ok 5.5 mld zł, (z 9 mld zł) ale rzeczowo wykonano chyba mniej niż 1/3 – niczego nie skończono). Celem strategicznym Programu dla Odry 2006 jest (a raczej było) wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego  całego dorzecza Odry, utrzymanie żeglowności, etc. Program obejmował  nie tylko rzekę Odrę, ale wszelkie jej dopływy licząc od najdrobniejszych nawet rzeczek (ponad106 tys. km2). Program zakładał wiele inwestycji w dorzeczu (zbiorniki, zapory, stopnie wodne, zabezpieczenia przeciwpowodziowe…) a nadal niemal corocznie występują podtopienia i powodzie. Odra utraciła jakąkolwiek klasę żeglowności, że nawet lodołamacze nie są w stanie pływać. Jedynymi dużymi zadaniami realizowanymi (z opóźnieniem) jest Wrocławski Węzeł Wodny i zbiornik Racibórz – ale decyzję w tej sprawie podjął rząd PiS w 2006 r. Czy PO-PSL likwiduje program by uciec od odpowiedzialności i rozliczeń? Na rok 2015 chce wprowadzić „masterpalny” (nie są gotowe) ale nie chce prawnie masterplanów określić (i rozliczać?) a na 2016 jeszcze coś innego bardzo niejasnego. Nadzór nad zakończeniem zadań pójdzie z Dolnego Śląska do Warszawy, odpowiedzialność się rozmyje i niektóre działania przeciwpowodziowe i żeglugowe spadną na samorządy. Takie zmiany można było robić jeszcze kilka lat temu, aby dopasować gospodarkę wodną do Ramowej Dyrektywy Wodnej (m.in. po to rząd PiS powołał Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej), ale nie teraz gdy przychodzi czas zakończenia i rozliczenia. Powoływanie się PO-PSL na nakazy unijne jest niewiarygodne, bo KE zaleciła, a nie nakazała rezygnację z programów sektorowych – co zresztą rząd przytoczył we własnym uzasadnieniu do ustawy likwidacyjnej. Szczegóły poniżej. Poprawki zgłoszone przez KP PiS dotarły do posłów i rządu, ale zniknęły z nich uzasadnienia (załączyłem je na końcu tego tekstu). 

 

 

Program dla Odry 2006

Pod osłoną medialną wyborów i afer, decyzją koalicji PO-PSL a w istocie rządu Tuska/Kopacz ulegnie likwidacji realizowany od trzynastu lat rządowy Program dla Odry 2006. W Sejmie koalicja PO-PSL ma przewagę więc jedynym ratunkiem mogło być wprowadzenie takich poprawek do ustawy likwidacyjnej, aby mimo likwidacji Programu, zaplanowane zadania były wykonywane i rozliczane zgodnie z planem. Dlatego Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość przygotował siedem poprawek do projektu ustawy likwidującej  Program dla Odry 2006 . Były to zresztą jedyne projekty poprawek zgłoszone w Sejmie, a wybrane elementy (video) prac w komisjach i na sali plenarnej znajdują się w linkach (https://www.youtube.com/watch?v=F3H5HsN4KSM , http://www.youtube.com/watch?v=YNOr0XdEe1c&feature=youtu.be) . Rzecz jasna, żadne poprawki nie zostały przyjęte, nawet te które dotyczyły ochrony praw pracowniczych po likwidacji programu, kontroli przejmowania majątku – czyli niezwiązane z merytoryczną stroną zapisów likwidacyjnych. (http://www.youtube.com/watch?v=dWCciBkOZV0&feature=youtu.be). Pełne zapisy trzech posiedzeń Komisji i wypowiedzi na sali plenarnej znajdują się na stronie Sejmu RP. 

Celem strategicznym Programu dla Odry 2006 jest (a raczej było) wzrost bezpieczeństwa przeciwpowodziowego z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju całego dorzecza Odry, utrzymanie żeglowności Odry itd. Program obejmował całe dorzecze Odry, czyli nie tylko rzekę Odrę ale wszelkie jej dopływy licząc od najdrobniejszych nawet rzeczek (106 056 km² w Polsce, całość 118 861 km²). Program ten dotyczy więc mieszkańców ponad 1/3 powierzchni Polski. Program ten został podjęty po powodzi 1000-lecia z lipca 1997 r. i działa w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1067 z późn. zm.)  Rada Ministrów w 2002 r. powierzyła funkcję szefa komitetu sterującego i pełnomocnika rządu Wojewodzie Dolnośląskiemu. Całość ma się zakończyć w 2016 roku. Program ślimaczył się i w zasadzie jedyne jego poważne elementy, mimo opóźnień, dość dobrze realizowane, to budowa zbiornika przeciwpowodziowego (tzw. suchego) w Raciborzu oraz modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale