0 obserwujących
32 notki
18k odsłon
  268   0

Pranie pieniędzy a pośrednicy nieruchomości.

 

Zgodnie z art. 9e ust. 2 ustawy w przypadkach gdy klient nie jest obecny (czyli również w przypadku umowy zawieranej korespondencyjnie), dla celów identyfikacji pośrednik w obrocie nieruchomościami zobowiązany jest w celu zmniejszenia ryzyka, stosować co najmniej jeden z następujących środków:

 

  • ustalenie tożsamości klienta na podstawie dodatkowych dokumentów lub informacji;
  • dodatkową weryfikację autentyczności przedstawionych dokumentów lub poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez notariusza, organ administracji rządowej, organ samorządu terytorialnego.

 

Zgodnie z art. 8b ust. 5 ustawy w przypadku, gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami nie może wykonać obowiązku identyfikacji klienta określonego w art. 8b ust. 3 pkt 1 ustawy:

 

  • nie przeprowadza transakcji;
  • nie podpisuje umowy z klientem lub rozwiązuje zawarte umowy;
  • w uzasadnionych przypadkach z uwzględnieniem ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, przekazuje Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, informację o danym kliencie.

 

Działalność w formie spółki cywilnej

 

Działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami może być prowadzona w formie spółki cywilnej. Nie ulega wątpliwości, iż podmiotami obowiązanymi są wspólnicy spółki cywilnej  prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. q) ustawy za podmioty obowiązane uznaje się przedsiębiorców (w tym wypadku wspólników spółki cywilnej)  prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy  z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095) „Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej”.  Spółka cywilna nie może być przedsiębiorcą, gdyż jest jedynie umowa, a nie jak stanowi art. 4 ust. 1  ustawy   o swobodzie działalności gospodarczej „jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą”.

 

W związku z tym, iż każdy wspólnik spółki cywilnej jest odrębnym podmiotem obowiązanym, każdy z nich musi odrębnie realizować swoje ustawowe obowiązki, niezależnie od innych wspólników. Oznacza to, że każdy wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami obowiązany jest m.in. do:

 

  • posiadania wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu     terroryzmu (art. 10 a ustawy);
  • indywidualnego przejścia szkolenia (art. 10 b ust. 3 ustawy);
  • prowadzenia rejestru transakcji (art. 8 ust.1 i 3 ustawy);
  • przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o transakcjach             zarejestrowanych zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy (art. 11 ustawy).

 

Zakończenie


W praktyce pośrednicy  w obrocie nieruchomościami często spotykają się z wątpliwościami w stosowaniu przepisów  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pomocne w tym względzie są umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wyjaśnienia oraz przykłady najczęściej spotykanych błędów w prowadzeniu rejestrów transakcji, jak również  w przesyłaniu danych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 

Autor: Robert Nogacki, Marek Maliński - prawnicy z Kancelarii Prawnej Skarbiec.Biz

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale