Sceptissimus
Mądry wie co mówi. Głupi mówi co wie.
0 obserwujących
13 notek
1521 odsłon
78 odsłon

Historyczne wspominki_rozdział 3

Wykop Skomentuj

29 (czwartek) lipca 1920 roku gazeta "Der Tag" informowała:

"Postępy rosyjskiej armii, czego żąda Rosja ?"

Z Kijowa meldują o rosyjskich warunkach rozejmu dla Polski:

Polska odda Wilno, Mińsk, Grodno i Chołm.

Polska przekaże Rosji swój cały materiał wojenny, jak również 70% całego swojego wyposażenia kolejowego.

Na przeciąg jednego roku wprowadzona zostanie w Polsce sowiecka konstytucja, dopiero potem Polska będzie swoją własną konstytucję określała.

Polska będzie przez pięć lat wojskowo okupowana.

Jako zastaw będą przekazane Rosji polskie kopalnie węgla i soli.

Kopenhaga 29 Lipca. Jak donosi gazeta "Berlingske Tidende" z Helsingsfors - wysoko postawione osobistości z sowieckich kręgów rządowych oświadczyły, że rząd sowiecki nigdy nie brał poważnie samodzielności państw znajdujących się na obrzeżach, i nigdy nie uważał za możliwe, żeby te na dłużej oddzielone od Rosji były. Jeżeli wielka i niepodzielna Rosja była niezbędną dla caratu, to w jeszcze większym stopniu ważnym jest to dla sowietów. Samodzielność narodów jest piękną ideą, ale praktyczne życie czyni koniecznym, że się tej idei nie urzeczywistnia. Byłoby dobrze gdyby państwa bałtyckie same problem przyłączenia do Rosji rozwiązały. W przeciwnym razie muszą zostać do tego zmuszone. Rząd sowiecki jest zdania, że obecnie nie może być mowy o samodzielności Estonii i Łotwy. Ważnym pytaniem jest, kiedy droga do Bałtyku przez Estonię i Łotwę zostanie otwarta.

image

"Polski odwrót"

Warszawa 29 lipca. Meldunek Sztabu Generalnego z 28 lipca: Na odcinku północnym frontu nasze oddziały zajmują planowo linię Grajewo-Ossowiec-Kamieniec Litewski-Kobryń. Centrum sił polskich kierowane jest bez silniejszego nacisku wroga do obrony przed lokalnymi atakami przeciwnika w kierunku szosy na Kobryń, lewym skrzydłem z powrotem na zachód dla utrzymania łączności z armiami północnymi. Na południu od linii - Stochód panuje spokój. W rejonie Styru i Seretu przegrupowują sIę nasze wojska do ataku.

Kopenhaga 29 Lipca. Z Warszawy telegrafują, że zgodnie z meldunkiem polskich sił zbrojnych, około Zbrucza wszystkie wrogie ataki zostały odparte. Na zachód od Dubnej rozbiliśmy 45-ty bolszewicki dywizjon piechoty i 14-ty dywizjon kawalerii. Na północ od Łucka w pobliżu Suska pobiliśmy 131-szą bolszewicką brygadę, przy czym zdobyliśmy armaty, wozy, dużo karabinów maszynowych itd. oraz wzięliśmy jeńców. Wróg uciekł w nieporządku. W okolicy, na północ od Pińska niedaleko Kanału-Ogińskiego wróg podejmował gwałtowne ataki.

"Na zapleczu rosyjskiego frontu"

Kopenhaga 29 Lipiec.Jak donosi "Berlingske Tidende" z Kowna, Litewskie wojska okupacyjne wycofane zostały z Wilna za ustaloną linię frontu. W Wilnie pozostała tylko litewska komendantura dla ziszczenia litewskich żądań dotyczących organizacji litewskiej administracji cywilnej. Dotąd bowiem bolszewicy nie wyszli naprzeciw tym żądaniom. Przeciwnie, oni rozbudowują i umacniają system Rad, i to zarówno w Wilnie jak na całym okupowanym przez nich obszarze. Komitet Rewolucyjny utworzył właśnie wydziały: socjalnego zaopatrzenia, wyżywienia i wychowania ludowego. We wszystkich fabrykach i zakładach potworzono komitety robotnicze, które mają przejąć porządek. Jednocześnie wydany został rozkaz aresztowania wszystkich posiadaczy ziemskich; konfiskaty własności i prześladowania wszystkich kręgów mieszczańskich trwają w pełnym toku. Bolszewicka agitacja nie znajduje jednak wśród ludności dużego oddźwięku. Bolszewicka okupacja skutkuje brakami środków spożywczych i niedostępnymi cenami. Przemarsz rosyjskich wojsk przez Wilno trwało od 21 do 25 lipca.

"Obawa o owoce Traktatu Wersalskiego"

Iskrówka naszego korespondenta. Rotterdamm 29 Lipca. W artykule w "Evening News" na temat polityki zagranicznej, omawia Churchill nadzwyczajne trudności w Polsce, która pomiędzy dwoma "zakażonymi" państwami leży i na których drgawki (konwulsje) reaguje. W rzeczywistości bolszewicki pokój jest tylko inną formą wojny. Brytyjskie i francuskie interesy, które ucieleśnione zostały w Traktacie Wersalskim, byłyby poważnie zagrożonymi, jeżeli Polska rozdeptana by została przez armię bolszewicką, albo zalana bolszewicką propagandą, ponieważ w takim przypadku szlabany pomiędzy Rosją i Niemcami zostałyby zniweczone.

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Kultura