slawekp7 slawekp7
116
BLOG

Na bezdrożach kreacjonizmu młodej ziemi

slawekp7 slawekp7 Rozmaitości Obserwuj notkę 1
- Kreacjonizm starej ziemi kontra kreacjonizm młodej ziemi - Tabela stratygraficzna kontra „geologia potopowa”

Kreacjoniści młodej ziemi nie uznają naukowej rekonstrukcji historii ziemi. Nie przyjmują do wiadomości dowodów naukowych, jakie pokazują geologowie i paleontologowie – a tym samym negują zasadność tabeli stratygraficznej. O dziwo nie potępiają oni jej konstrukcji, tylko milionowy wiek poszczególnych okresów geologicznych, na które ją podzielono. Jak więc tłumaczą taką, a nie inną budowę tabeli stratygraficznej, która wcale nie pasuje do modelu „geologii potopowej”?

Na pierwszej ilustracji pokazano jak wygląda rekonstrukcja historii ziemi pokazana na tabeli stratygraficznej, natomiast na drugiej, jak powinien wyglądać zapis kopalny, gdyby warstwy geologiczne oraz zawarte w nich skamieniałości powstały w skutek wymieszania ich przez wody potopu. „Geologowie potopowi” twierdzą, że podczas potopu nastąpiło naturalne sortowanie. 

image

Mikroorganizmy, zwierzęta i rośliny rzekomo były zalewane wodami potopu w selektywnej kolejności. Te, które mieszkały w środowiskach położonych niżej poległy, jako pierwsze. Sprytniejsze uciekły na górę, a bardziej powolne i mniej inteligentne zginęły pod lawinami piachu, które dzisiaj tworzą najniżej położone warstwy skalne w tabeli stratygraficznej. To „wyjaśnienie” oczywiście nie trzyma się kupy.

Przyjmując je za pewnik naukowy na przykład należałoby założyć, że pterozaury i welociraptory były wolniejsze i głupsze od wielu gatunków limaków, żółwi czy ludzi, których znajdujemy w zapisie skamielin, i dlatego nie zdążyły uciec przed wielką powodzią na wyższe poziomy tabeli stratygraficznej. 

Oczywiście – co należy zaznaczyć – wymowa zapisu kopalnego nie jest sprzeczna z modelem inteligentnego projektu w przyrodzie oraz z modelem pochodzenia wszechświata, ziemi i organizmów żywych opisanym w 1 i 2 rozdziale Księdze Rodzaju – to znaczy z kreacjonizmem biblijnym starej ziemi!

W tym artykule między innymi dokładnie, krok po kroku. Werset po wersecie przeanalizowano opis stwarzania zawarty w 1 i 2 rozdziale Księgi Rodzaju:

https://www.scribd.com/document/366628758/Biblia-Oraz-Zawarte-w-Niej-Metafory-Poetyckie-Biblia-a-Nauka

image

image

image

image


Biblijne opisy wszechświata i ziemi zgodne z wynikami badań naukowców

https://www.salon24.pl/u/slawekp7/1351071,biblijne-opisy-wszechswiata-i-ziemi-zgodne-z-wynikami-badan-naukowcow

„Bardzo stronniczy pogląd na paleoantropologię” – podsumowanie

https://slawekp7.wordpress.com/2021/08/06/bardzo-stronniczy-poglad-na-paleoantropologie-podsumowanie/

image

Czy istnieją naukowe dowody na ewolucję waleni od zwierząt lądowych? Czy istnieją fakty potwierdzające istnienie nowego drzewa filogenetycznego ptaków? Czy ptaki pochodzą od dinozaurów?

https://slawekp7.wordpress.com/2021/08/03/czy-istnieja-naukowe-dowody-na-ewolucje-waleni-od-zwierzat-ladowych-czy-istnieja-fakty-potwierdzajace-istnienie-nowego-drzewa-filogenetycznego-ptakow/

image

slawekp7
O mnie slawekp7

https://slawekp7.wordpress.com/

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości