Prezydentka

Teresa Garland, polski polityk, rocznik 1972, zwykła Polka z rejonu krakowskiego przynajmniej od kilku pokoleń, ze skromnej uczciwej i pracowitej rodziny robotniczo-chłopskiej, urodzona rzymskokatoliczka obecnie niepraktykująca, niezamężna, z wykształcenia menadżer i projektantka mody, artystka. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania - Polish Open University w Krakowie, Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania, kierunek: „Zarządzanie i Marketing” oraz Absolwentka Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. Ponadto Szkoła Życia. Ukończone kursy i szkolenia: Złoty certyfikat cyklu szkoleń w ramach projektu edukacyjnego Prasowej Akademii Pieniądza organizowany przez PAP we współpracy z NBP (r.2019), uczestniczka seminariów o sterowaniu państwem u doc. J. Kosseckiego w ramach Narodowej Akademii Informacyjnej (r.2014-2015), „Innowacyjne metody konstrukcji odzieży, przygotowania procesu rozkroju z wykorzystaniem systemu komputerowego INVENTEX CAD/CAM” (r.2016), Kurs Modelowania, Konstrukcji i Projektowania Obuwia (r.2008), Szkolenie organizowane przez PAN „Mała przedsiębiorczość szansą pracowników przemysłów restrukturyzowanych” (2006r.), „English for legal professions” Londyn, Wielka Brytania (r.2005), “English for business” Londyn, Wielka Brytania (r.2005), ,,Kurs w zakresie księgowania “SAP R/3” - “Moduł FI” Region Lombardia Włochy (r.2003), “Project Management” Region Lombardia Włochy (r.2003), “Tworzenie stron internetowych HTML” Region Lombardii Włochy (r.2002), “Analiza finansowa” Region Lombardia Włochy (r.2002-2003), “Techniki marketingu” Region Lombardia Włochy (r.2001-2002), “Use software in Windows” Region Lombardia Włochy (r.2000-2001),, “Studium księgowości i zarządzania” (Kraków – Polska r.1992-1993). Znajomość języków obcych: włoski biegły, angielski dobry. Kariera zawodowa: wielokrotnie bezrobotna, emigrantka zarobkowa za chlebem, niezrealizowana twórczo i artystycznie z powodu łamanego przez państwo polskie prawa do pracy poprzez nieuprawnione i niesprawiedliwe zawyżanie ZUSowskich obowiązkowych składek dla przedsiębiorców. Doświadczenie zawodowe w kraju i za granicą, między innymi: w księgowości, zarządzaniu, tłumaczeniach, projektowaniu obuwia, inne prace dorywcze. Obecnie pracuje jako specjalista monitoringu płatności. Od roku 2015 polityk z konieczności, nie mogąc się pogodzić z dyskryminacją Polaków i blokowaniu w sferze dostępu do pracy i działalności gospodarczej poprzez nadmiernie wysoką obowiązkową stawkę ZUSu. Taka sytuacja uniemożliwia człowiekowi realizację jego życiowych celów, talentów i blokuje człowiekowi jego naturalne prawo do życia, do rozwoju, do samorealizacji, do osiągnięcia szczęścia. W latach 2015-2020 Propagatorka wiedzy politycznej na stronie internetowej www.akademiapolityczna.wordpress.com (strona usunięta bez zgody autorki – w chwili skasowania strona zawierała 642 artykuły, przypuszczalnie około 200 tysięcy wejść). Od 2015 roku działalność polityczna na rzecz wszechstronnego rozwoju Polski oraz stworzenia Instytutu Prawa Naturalnego. Konfederatka na Rzecz Reform Ustrojowych KOREUS aktywnie wspierająca polski think-tank pod przewodnictwem Józefa Kamyckiego, w przygotowywaniu Polskiej Doktryny Gospodarczej. Aktywnie uczestniczyła w komisjach sejmowych: wypowiadając się przeciwko wprowadzeniu do Polski GMO, jako członek Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych żądała oparcia polskiej energetyki o polskie zasoby naturalne oraz broniła podczas komisji sejmowych polskiego rolnictwa przed niszczącym wpływem zagranicznych korporacji hodowlanych. Protestowała przeciwko zatruwaniu powietrza przez zakłady korporacyjne. Aktywnie działa na rzecz nacjonalizacji polskiej złotówki która została sprywatyzowna tak samo jak i polskie banki. Kandydowała w roku 2015 do Sejmu z ramienia KW GB SZCZĘŚĆ BOŻE! https://szczescboze.wordpress.com/2015/10/22/poznajcie-naszych-kandydatow-na-poslow-wideokww-grzegorza-brauna-szczesc-boze-okreg-13-lista-nr-14/ Wystosowała wtedy między innymi list „Do wszystkich polskich studentów!” https://szczescboze.wordpress.com/2015/10/15/przeslanie-kandydatki-kww-gb-szczesc-boze-krakow-do-wszystkich-polskich-studentow/ W wyborach samorządowych w roku 2018 jako kandydatka do Sejmiku Małopolskiego z ramienia KW Stowarzyszenia Lex Naturalis. https://lexnaturalispolska.wordpress.com/2018/09/25/sylwetki-kandydatow-kw-stowarzyszenia-lex-naturalis/ Od października 2019r. Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, którego celem jest obrona i egzekwowanie Naturalnych Praw człowieka i obywatela, w tym należnych swobód obywatelskich w ramach praw konstytucyjnych i demokratycznych. Zwolenniczka silnej, mądrej władzy prezydenckiej działającej dla dobra Polaków, otoczonej najlepszymi ekspertami i wspieranej przez Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm. W roku 2020 zamierza kandydować na Prezydenta Polski proponując Polakom: 1.realizację inicjatywy „Każdy Posłem” która zagwarantuje Polakom możliwość współrządzenia własnym krajem oraz przywróci w Polsce sprawiedliwość i egzekwowanie prawa, 2.realizację programu „Broń palna plus” dla każdego Polaka, poprzez między innymi wdrożenie doktryny obronnej Generała Jana Grudniewskiego. 3.Przygotowanie reformy ZUSu Teresa Garland – Doktryna polityczna - Fundamentem państwa polskiego LEX NATURALIS czyli Prawo Naturalne. Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru. Główne postulaty programowe to: DEMOKRATYZACJA POLSKI (wdrożenie nowego kodeksu wyborczego), PRAWO NATURALNE (uznanie Prawa Naturalnego za obowiązujace w polskim systemie prawnym w celu przywrócenia w polsce sprawiedliwości), SUWERENNOŚĆ FINANSOWA (NBP musi odzyskać władzę nad emisją złotówki, w tym celu skasowanie art.4 Ustawy o NBP), NEUTRALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA (zabiegi o uznanie Polski na arenie międzynarodowej jako kraju neutralnego na wzór Szwajcarii), BROŃ PALNA PLUS (wdrożenie programu posiadania broni dla każdego Polaka w celu obrony Ojczyzny i własnej rodziny, na wzór Szwajcarii), REFORMA ZUSu w celu obniżenia bądź zlikwidowania nadmiernie wysokich obowiązkowych składek ubezpieczeniowych uniemożliwiających rozwój przedsiębiorczości zwykłym Polakom. REFORMA EDUKACJI poprzez wdrożenie nowego PROGRAMU nauczania opartego na dobru i prawdzie. 19 X 2019r. zainicjowała akcję „Każdy Posłem” mającą na celu wdrożenie ustawodawczych Aktów Woli Narodu z pominięciem Sejmu czyli działając bezpośrednio na podstawie art.4 Konstytucji z 1997r. gdyż uważa że: „W świetle istniejącego prawa polskiego i międzynarodowego, wszystkie wybory w Polsce po 1989 roku były nieważne. Obecnie urzędujący Sejm i obecne rządy też są nielegalne. W świetle prawa polskiego Kodeks Wyborczy jest sprzeczny z artykułami Konstytucji nr 32, nr 60 i nr 96 natomiast jeśli chodzi o prawo międzynarodowe to Polska podpisała w roku 1990 na konferencji KBWE w Kopenhadze dokument kopenhaski dotyczący między innymi zachowania reguł demokratycznych w wyborach w Polsce. Niestety ten dokument przed Polakami utajniono aby nie mieli podstaw do domagania się o swoje prawa do udziału we władzy w swoim własnym kraju i do decydowania o swoim własnym losie. Do tej pory te zobowiązania z podpisanego dokumentu nie zostały w Polsce wdrożone i nie są spełniane. W Polsce nasze demokratyczne prawa wyborcze nie są respektowane i stąd mamy w Polsce sytuację gdzie członkowie partii, stanowiący 0,3 proc. wszystkich wyborców, mają znacznie większe szanse na ubieganie się o urząd polityczny lub publiczny, niż pozostałe 99,7 proc. wyborców. Oznacza to uprzywilejowanie zdecydowanej mniejszości, a jednocześnie dyskryminację ogromnej większości Polaków. Dlatego wszelkie prawa tworzone w Polsce przez tzw. „wybrane demokratycznie rządy” są sprzeczne z interesami większości Polaków i służą garstce zakulisowych graczy oraz garstce wybrańców namaszczonych do władzy gdyż kandydatów typują partyjni liderzy, ustalając w praktyce skład Sejmu jeszcze przed głosowaniem. Polski wyborca otrzymuje w lokalu wyborczym zestaw nazwisk, wyłonionych w wyniku niejawnych procedur, realizowanych w zaciszu partyjnych gabinetów, podczas których dochodzi do faktycznego mianowania posłów, przez umieszczenie nazwisk na tzw. miejscach biorących, czyli „jedynkach”, „dwójkach”. (cyt.z art.” Podpisali i schowali – podpisali w imieniu Polski, zapomnieli przetłumaczyć na polski”) W związku z zaistniałą sytuacją i ujawnionym dokumentem kopenhaskim mamy prawo i obowiązek jako Naród Polski – Suweren zadziałać BEZPOŚREDNIO na podstawie art.4 Konstytucji z 1997r. który mówi: „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub BEZPOŚREDNIO.” Taką drogą zadziałania jest inicjatywa którą niedawno rozpoczęłam „Każdy Posłem”. Ta inicjatywa daje nam szansę na wdrożenie dwóch aktów Woli Narodu Polskiego BEZPOŚREDNIO, z ominięciem Sejmu czyli zbieramy podpisy poparcia pod przygotowanymi Aktami Woli Narodu Polskiego i idziemy do Prezydenta aby te AKTY podpisał i wdrożył. Te dwa akty to: Nowa Preambuła do Konstytucji uznająca Prawo Naturalne oraz wartości cywilizacji łacińskiej za obowiązujące w polskim systemie prawnym co da nam podstawy do naprawy sądownictwa i prawa, oraz Nowy Kodeks Wyborczy mojego autorstwa (Teresa Garland) który umożliwi w pełni demokratyczne wybory z zagwarantowaniem należnych nam i wnikających z Konstytucji i z podpisanego dokumentu kopenhaskiego praw. Nawet jeśli nie odpowiadają Państwu w pełni te przygotowane przeze mnie akty Woli Narodu Polskiego to należy je podpisać by umożliwić wprowadzenie nowych ludzi do Sejmu i wtedy te akty poprawimy. Od czegoś trzeba zacząć. Zacznijmy więc od zaakceptowania tych dwóch ważnych aktów Woli Narodu Polskiego. W załączniku przesyłam „Dokument kopenhaski”, poprawiony do wersji 6 „Kodeks Wyborczy” mojego autorstwa, listę do zbiórki podpisów w wersji 8 oraz Preambułę do Konstytucji autorstwa Pana Andrzeja Horodeckiego. W związku z usunięciem mojej strony (bez mojej zgody) www.akademiapolityczna.wordpress.com liczę na Państwa w zakresie szerokiego masowego kolportażu powyższego artykułu drogą mailową gdyż nie posiadam innych kanałów dystrybucji w tej chwili. Teresa Garland 6 I 2020r. tel. 697357009, p.s. Przesyłam nową wersję nr 8 listy do zbierania podpisów w kręgach prywatnych: tj. u siebie w domu czy wśród rodziny, bliskich znajomych czy sąsiadów, oraz adres do przesyłki podpisanych list. Listy należy przesyłać TYLKO listem poleconym z potwierdzeniem odbioru na adres: Teresa Garland, Skr.poczt. 88, 32-050 Skawina. W razie gdyby z powodów odemnie niezależnych listy nie były przeze mnie odbierane i do Państwa wracały lub gdyby potwierdzenia że odebrałam nie wracały, to proszę wybrać się z tymi podpisanymi listami na Jasną Górę do Częstochowy, do O. Paulinów w dniu 15 sierpnia 2020 roku, złożyć tam u nich te listy poparcia (Akty Woli Narodu Polskiego), komisyjnie je przeliczyć i poprosić aby to oni procesyjnie zanieśli je do Warszawy wespół z pielgrzymującymi Polakami do Prezydenta, by on te podpisane przez Polaków Akty Woli Narodu Polskiego podpisał i je wdrożył.” Poniżej link do artykułu dotyczącego dokumentu kopenhaskiego pt. „Podpisali i schowali – podpisali w imieniu Polski, zapomnieli przetłumaczyć na polski” ze strony: https://www.salon24.pl/u/konfederat1000/961200,podpisali-i-schowali-podpisali-w-imieniu-polski-zapomnieli-przetlumaczyc-na-polski Teresa Garland – Szczegółowa doktryna polityczna: Fundamentem państwa polskiego LEX NATURALIS czyli Prawo Naturalne. Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru. Dekalog Postulatów: 1.Demokratyzacja Polski – W Polsce demokracja przedstawicielska uległa zniekształceniu w oligarchię partyjną w której reprezentanci tak zmonopolizowali w Polsce władzę iż obywatele nie mają żadnej możliwości demokratycznego dojścia do władzy jeśli nie wejdą w gnębiący Polaków układ. Stąd konieczność zmiany procedur wyborczych czyli zmiana kodeksu wyborczego oraz konieczność dokonania poprawek w Konstytucji umożliwiających podejmowanie Polakom decyzji o swoim własnym państwie i o swoim losie. Zatem podstawową kwestią jest przywrócenie Polakom demokratycznych praw obywatelskich poprzez: wprowadzenie nowego Kodeksu Wyborczego, wprowadzenie bezprogowego i wiążącego REFERENDUM, wprowadzenie WETA OBYWATELSKIEGO (szczebel ustawy, 250 tys. podpisów w 180 dni) oraz INICJATYWY OBYWATELSKIEJ (szczebel Konstytucji, 500 tys. podpisów, 18 miesięcy). *więcej na końcu. 2.Prawo Naturalne – przywrócenie w Polsce sprawiedliwości a Polakom godności i należnych im naturalnych praw człowieka. Powołanie Trybunałów Prawa Naturalnego w każdym województwie które będą osądzały niesprawiedliwe z punktu widzenia Prawa Naturalnego wyroki. Trybunały te będą również osądzały osoby i instytucje które działają na szkodę dobra wspólnego Narodu Polskiego. 3.Rozwój gospodarczy – przywrócenie w Polsce wolności gospodarczej poprzez powrót do pierwszej wersji ustawy Wilczka. Zreformowanie ZUSu w celu zlikwidowania opłat zusowskich blokujących Polakom prowadzenie działalności gospodarczej. Renty i emerytury będą wypłacane bezpośrednio z podatków obywateli oraz z dochodów znacjonalizowanych strategicznych gałęzi polskiej gospodarki. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, wstępnie do wysokości przynajmniej 30 tysięcy zł na rok. 4.Suwerenność finansowa Państwa Polskiego – Oddłużenie państwa poprzez przywrócenie NBP jego właściwej funkcji dotyczącej emisji pieniądza (skasowanie art.4 Ustawy o NBP) oraz umożliwienie rządowi zaciągania w NBP bezodsetkowych zobowiązań na rzecz deficytu budżetowego. W tym celu konieczne jest usunięcie z Konstytucji zapisu art.220 par.2 który mówi: „Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.” Wprowadzenie do obiegu pieniądza jednorazowego który wyeliminuje zatory płatnicze oraz umożliwi lokalną wymianę handlową. 5.Samowystarczalność energetyczna Polski – rozwój geotermii, energii wodnej i wprowadzenie nowoczesnych technologii podziemnej gazyfikacji węgla. 6.Rozwój polskiego rolnictwa – stworzenie warunków i możliwości dla rozwoju małych i średnich gospodarstw rolnych oraz przydomowych ogródków. Kierunek: przede wszystkim uprawy ekologiczne. Muszą powstać polskie zakłady produkujące tani, lekki i małej wielkości sprzęt do małopowierzchniowych upraw ziemi. W celu sprzedaży produktów rolnych wprowadzenie bezpłatnych gminnych punktów (placów) wymiany towarów i usług dla lokalnych rolników, producentów i działkowiczów. Zakaz GMO oraz 5G. 7.Nacjonalizacja wybranych strategicznych gałęzi gospodarki gwarantujących bezpieczeństwo gospodarcze i przetrwanie Narodowi Polskiemu również w czasie wojny. W celach obronnych wdrożenie programu „Broń palna plus” dla każdego rodowitego Polaka. 8.Reforma systemu oświaty, edukacji i wychowania poprzez między innymi zmianę programów nauczania i oparcie całej polskiej edukacji na dwóch wartościach: dobru i prawdzie. Wdrożenie na wszystkich kierunkach i rocznikach obowiązkowych wykładów z filozofii Szkoły Lubelskiej o.Krąpca, jak również wykładów z łaciny oraz z logiki formalnej, aby ludzie w Polsce potrafili myśleć logicznie. Powołanie komisji podręcznikowej, zwłaszcza w zakresie podręczników do historii, gdyż do tej pory dzieci i studenci uczą się zakłamanej historii. Studenci prawa muszą oprzeć swoje wykształcenie na rozumieniu naturalnego prawa uniwersalnego. W tym celu powołanie Katedr Prawa Naturalnego przy każdej uczelni kształcącej prawników. 9.Reforma służby zdrowia między innymi poprzez połączenie medycyny akademickiej z medycyną naturalną w myśl zasady że „Medycyna jest jedna”. Dobrowolne szczepienia. Wstępny zakaz 5G i podjęcie badań nad szkodliwością tej technologii. 10.Polityka zagraniczna – suwerenna. Na arenie międzynarodowej Polska poważnym partnerem i inicjatorem wartościowych dla ludzkości celów, odważnie broniąca godności każdego człowieka oraz dbająca o swoje własne interesy. Zabiegi o uznanie neutralności Polski przez największe mocarstwa. Jesteśmy partnerami a nie służącymi czy niewolnikami. Dbamy o własne interesy na arenie międzynarodowej, wychodzimy z inicjatywami. Dążymy do bycia przyjaznym suwerennym państwem neutralnym. Poniżej odnośnik do punktu pierwszego o demokracji Poniższe definicje zostały przepisane z książki Prof. Mirosława Matyji pt. „Ewolucja zamiast rewolucji – Przewodnik po demokracji oddolnej w Polsce” ”. https://www.legimi.pl/ebook-ewolucja-zamiast-rewolucji-miroslaw-matyja,b348062.html Co to jest REFERENDUM? Referendum (głosowanie powszechne) – forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższa ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania (tj. mający czynne prawo wyborcze). W czasie referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu. Referendum jest narzędziem kontroli władz, kształtowania ustroju i wyrazem woli społeczeństwa. Proponowane referendum bezprogowe i wiążące. Co to jest WETO OBYWATELSKIE Weto obywatelskie – to narzędzie polityczne dające obywatelom prawo do wyrażenia oddolnego, społecznego sprzeciwu wobec rozwiązań istniejących w obowiązującym systemie prawa. Praktycznie funkcjonuje to w ten sposób, że ustalona liczba obywateli uprawnionych do głosowania, w określonym czasie, zgłasza sprzeciw wobec konkretnej ustawy. Następnie społeczeństwo wypowiada się w referendum na zasadzie tak lub nie. Weto ludowe ma bezpośredni wpływ na władzę – umożliwia oddolną i obywatelską kontrolę społeczeństwa w zakresie decyzji organów rządzących. Proponowane 250 tys. podpisów w 180 dni. Co to jest INICJATYWA OBYWATELSKA Inicjatywa obywatelska – to narzędzie polityczne dające obywatelom oraz ugrupowaniom społecznym i politycznym prawo do inicjatywy ustawodawczej. W poszczególnych krajach istnieją zasadnicze różnice w praktyce jej stosowania. W Szwajcarii jej przedmiotem może być całkowita lub częściowa zmiana konstytucji lub zmiana ustawy, zaproponowana przez ustaloną liczbę obywateli uprawnionych do głosowania, którzy w ciągu ustalonego okresu czasu zbiorą wymagane podpisy. Mogą oni wystąpić o wprowadzenie poprawek albo uchylenie zapisów już funkcjonujących aktów prawnych, lub nawet zaproponować nowe rozwiązania. Inicjatywa może dotyczyć zarówno rozwiązań szczegółowych, jak i ogólnych. Warto zaznaczyć, że każda inicjatywa, która uzyska wymaganą liczbę głosów poparcia, musi prowadzić do głosowania na drodze referendum. Proponowane 500 tys. podpisów, 18 miesięcy. Aby wdrożyć w/w rozwiązania konieczne jest wprowadzenie poprawek do obecnej Konstytucji z 1997r. w art. 125 (odnośnie referendum), w art.118 (odnośnie inicjatywy ustawodawczej / obywatelskiej) oraz dodanie zapisu odnośnie weta obywatelskiego. Wszystkie powyższe zapisy (poprawki) zostały przez Prof. Matyję opracowane i konkretne zapisy konstytucyjne zostały przedstawione w jego książce pt.: „Ewolucja zamiast rewolucji – Przewodnik po demokracji oddolnej w Polsce.”

Obserwuj Wiadomość 3 Obserwujących 98 Notki 110k Odsłon
Chcesz więcej aktualnych informacji?