Trybunał Konstytucyjny

Sąd konstytucyjny. Do jego najważniejszych zadań należą: sprawdzanie zgodności ustaw z konstytucją i umowami międzynarodowymi, rozpatrywanie skarg konstytucyjnych, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy centralnymi organami państwa, orzekanie o zgodności z konstytucją funkcjonowania partii politycznych i stwierdzenie niemożności pełnienia urzędu przez prezydenta RP.

O co chodzi w sporze o Trybunał Konstytucyjny? Kto jest aktualnie prezesem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, jego skład, zadania i orzeczenia. Informacje, opinie i komentarze na blogach w Salon24.