Ostatnie komentarze

@Christopher.Ziyo  Amerykanie już kupili na Krymie jakiś stary budynek  szkolny i zaczęli go remontować w celach umieszczenia tam jakichś wojskowych sił chyba marins. To było jeszcze przed ucieczką Janukowicza,  Rosja już czekała na...
@Christopher.Ziyo  Amerykańska baza na  Krymie  spowodowałaby, że Amerykanie kontrolowaliby całe Morze Czarne.  Oczywiście Rosja straciłaby  Bliski Wschód i byłaby pozbawiona  dojścia do Morza Śródziemnego mając NATO na Krymie i...
Bardzo ciekawy scenariusz i bardzo prawdopodobny.  Ja natomiast mam inny.  W USA istnieje coś takiego: Departament Obrony Stanów Zjednoczonych  jest wydziałem wykonawczym rządu federalnego odpowiedzialnym za koordynację i nadzór nad...
Yes, yes, yes, jest rozwiązanie  i to takie rozwiązanie, którego żaden film nie pokazuje. Władze miasta  Minneapolis przegłosowały likwidację policji.  Okazuje się, że policja i tak nie zdaje egzaminu; nie jest w stanie wykryć ...
@wiesława  "Odczyt się nie odbył. Miał go wygłosić Cyrankiewicz. Kiedy dowiedziałem się o tym, napisałem do niego, że jestem w posiadaniu dokumentu dotyczacego jego pobytu w Oswięcimiu. I jeżeli on osmieli się...
To zależy kto gdzie pisze.  "W dniu 20 maja 2020 r. Federalna Agencja Sieci przyznała rurociągowi Nord Stream odstępstwo od stosowania podstawowych przepisów unijnej dyrektywy gazowej. Nord Stream AG złożył odpowiedni wniosek w dniu 19...
@Robert Kozak  Jeżeli chodzi o Ukrainę, to łupki mogą być tyko tam, gdzie nie ma słynnego ukraińskiego czarnoziemu. A na Ukrainie ciągle jest problem prawa prywatyzacji ziemi, tj. sprzedaży dla prywatnych właścicieli. Jak Europa...