fot. materiały partnerskie
fot. materiały partnerskie

Idealny region dla biznesu. Lubelszczyzna zmieniła się nie do poznania

Redakcja Redakcja Głos Regionów Obserwuj temat Obserwuj notkę 3
Województwo Lubelskie jest w tej chwili jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce. O ile jeszcze w 2020 roku 
w bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu było około 30 terenów inwestycyjnych, w tej chwili jest już 106, co daje Lubelszczyźnie trzecie miejsce wśród wszystkich województw.

- Niewątpliwie potencjałem województwa lubelskiego jest rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, ale również akademickość, bo oprócz terenu do inwestycji ważniejsze jest to, czy znajdą się specjaliści do pracy. Towarzystwo uniwersytetów daje nam przewagę i pozwala zapewnić profesjonalną obsługę inwestorom. Także dzięki Funduszom dla Polski Wschodniej wyrównujemy szanse województwa lubelskiego i myślę, że niedługo dorównamy do pozostałych regionów Polski – mówi wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski.

image
Specjalna Strefa Ekonomiczna w Lublinie

Co przyciąga inwestorów?

W ciągu ostatniego roku, liczba podmiotów prowadzących działalność na Lubelszczyźnie zwiększyła się o ponad 3 %. W największym stopniu przyczynił się do tego wzrost liczby osób fizycznych prowadzących działalność i spółek handlowych. 

W 2021 roku w Województwie Lubelskim funkcjonowało też 518 podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, przy czym liczba ta stopniowo wzrasta i w porównaniu z rokiem 2018, była o blisko 8% wyższa. To ważne, bo w tym samym okresie liczby podmiotów 
z udziałem kapitału zagranicznego spadła w Polsce o ponad 14%.

Promocja lokalnych firm i inwestorów

Firmy rozwijające się i inwestujące na Lubelszczyźnie mogą liczyć na promocję gospodarczą. Od 2007 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego realizuje projekt Marka Lubelskie. 
W ramach projektu co roku przyznawane są prestiżowe certyfikaty, które do tej pory posiada już ponad 100 firm.  

Przedsiębiorcy posiadający certyfikat mają prawo do używania zastrzeżonego znaku towarowego projektu, będącego symbolem jakości, innowacyjności i dbałości o środowisko. Celem projektu Marka Lubelskie jest budowanie lokalnego patriotyzmu, wspieranie działań proinwestycyjnych i rozwoju gospodarczego regionu oraz promocja najlepszych produktów i usług. Firmy wyróżnione certyfikatem Marka Lubelskie są promowane m.in.: na stronie internetowej i w mediach społecznościowych projektu Marka Lubelskie oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Przedsiębiorcy biorą też udział m.in. w misjach gospodarczych, targach czy konferencjach.

image

Jednym z działań promocyjnych jest też realizacja projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III, którego głównym założeniem jest promocja MŚP prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, co przyczyni się do ich umiędzynarodowienia i poprawy konkurencyjności. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału eksportowego firm z sektora MŚP poprzez realizację działań z zakresu marketingu gospodarczego, zmierzających do poprawy ich atrakcyjności, rozpowszechnianiu informacji 
o produktach i usługach oferowanych przez MŚP z regionu oraz możliwościach inwestycyjnych i współpracy gospodarczej, a także koordynowaniu tych działań w regionie, które skierowane są do obecnych i potencjalnych inwestorów i eksporterów.

Projekt integruje prowadzone działania proeksportowe, proinwestycyjne i proinnowacyjne. 

Data rozpoczęcia realizacji projektu to 13-04-2023.

Data zakończenia realizacji projektu to 31-12-2026.

W poprzedniej edycji projektu (MGWL II 2017 – 2022) w samym 2022 roku 165 firm otrzymało wsparcie, zorganizowano 7 misji gospodarczych w kraju i za granicą. Dodatkowo 37 przedsiębiorstw weszło na nowe rynki zagraniczne, 13 zagranicznych kontraktów handlowych zostało podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte 
w zakresie internacjonalizacji.

image

Powiatowe Biura Biznes Lubelskie to z kolei inicjatywa oparta na sieciowej współpracy na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego (województwo-powiat-gmina). Stworzenie takiego sytemu umożliwia cykliczne przekazywanie i pozyskiwanie informacji gospodarczych, oraz ofert od właścicieli poszczególnych ofert.

Więcej informacji dotyczących gospodarki znajduje się na stronie internetowej www.gospodarka.lubelskie.pl Komentarze