Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
168 notek
116k odsłon

Sędziowie chcą mnie wsadzić do więzienia za swoje czyny

Ja chcę zapłacić grzywnę, ale nie dajecie mi tej możliwości. Zapłacę grzywnę 2000 zł, jeżeli usuniecie wątpliwości mające fundamentalne znaczenie w sprawie i udowodnicie merytorycznie, obiektywnie i prawnie oraz logicznie, że doszłoby do postępowań karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19, gdyby organ egzekucyjny postępując zgodnie z zasadami działania organów państwa i obowiązkiem przestrzegania prawa oddalił wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.

Petycja o ochronę państwa prawa

Żądam podjęcia kroków prawnych wobec niżej wskazanych funkcjonariuszy publicznych i skierowania wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego i do Trybunału Karnego w Hadze jako uzasadnienie umocowania w Polsce Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Karnej, w związku z dowodami niebudzącymi wątpliwości nadużycia władzy, przekroczenia uprawnień przez sędziów sądów powszechnych, poświadczenia nieprawdy oraz oszustw sądowych, wydaniem politycznych, nielegalnych wyroków sądowych pokroju NKWD, piętnastoletnim terrorem państwowym, pod rygorem zarzucenia adresatom nieudzielenia pomocy, obłudy, naruszenia art. 304 k.p.k., zaniechania ścigania zbrodni w majestacie prawa i współudziału w przestępstwach przeciwko ludzkości, w oszustwach sądowo prokuratorskich (poplecznictwie), torturach, nieludzkim i poniżającym traktowaniu oraz popełnieniu przestępstw z art. 240 § 1 k.k. i wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, a także przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
Sitwa prokuratorsko sędziowska przerzuciła odpowiedzialność za przestępstwo ze sprawcy na

Sitwa prokuratorsko sędziowska przerzuciła odpowiedzialność za przestępstwo ze sprawcy na

Nie doszłoby do procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze trzynastoletniego upokarzania, gdyby podwładni Agnieszki Kałużnej-Rudowicz, postanowieniem I Co 3259/08 oddalili zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.
Sprawca osądza ofiarę

Sprawca osądza ofiarę

Prezes Sądu Rejonowego w Jelenia Góra Agnieszka Kałużna-Rudowicz prowadzi proces karny II K 900/19, ścigany z oskarżenia prywatnego na rzecz koleżanki prokurator, z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary.

Zniesiono instytucję immunitetu

Sygn. akt IG 1/21 UCHWAŁA siedmiu sędziów Najwyższego Trybunału Narodowego Dnia 29 sierpnia 2021 r. Najwyższy Trybunał Narodowy w składzie: Pierwszy Prezes NTN Grzegorz Niedźwiecki (przewodniczący) SNTN Zbigniew Wesołowski SNTN Marek Kr...

Zbrodniarze w majestacie prawa

Jesteście zbrodniarzami w majestacie praworządności i sprawiedliwości 23 lipca 2021 r. – 60 urodziny Grzegorza Niedźwieckiego Gdybyście przestrzegali zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa, to oddalilibyście ...

Zorganizowana grupa przestępcza

Zorganizowana grupa przestępcza Sędziowie i prokuratorzy jeleniogórscy to zbrodniarze, a wymiar sprawiedliwości i organy ścigania milczący i tolerujący zbrodnie mają współudział w zbrodniach. - - - Zadałem proste pytanie firmie Sąd R...

KA§TA – Sekta Mansona

Zbrodniarze pokroju NKWD osądzają ofiarę swoich 14 letnich zbrodni Sprawcy osądzają ofiarę Przyczyna Prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) w stosunku do Grzegorza Niedźwieckiego i postępow...

Pokonać mafię

Szanowni zbrodniarze, pokroju NKWD, z korporacji Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze, Prokuratura Rejonowa w Dzierżoniowie, Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, Sąd Rejonowy ...

Zbrodniarze osądzają

Zbrodniarze osądzają Zorganizowana grupa przestępcza przez dwanaście lat nadużywa władzy, niedopełniała obowiązku i poświadczała nieprawdę wobec uporczywie nękanego i upokarzanego prowadzeniem egzekucji czynności zastępowalnej w sp...