Grzegorz Niedźwiecki
Solidarność, współpraca, wzajemność jest wartością człowieka i kluczem do sukcesu
0 obserwujących
173 notki
118k odsłon

Żądam bezprawnego pozbawienia mnie wolności

Nadużycia majątkowe w wielkich rozmiarach oraz umyślna, skutkowa kradzież Grzegorzowi Niedźwieckiemu piętnastu lat życie, prawa do pracy, do wolności i swobód obywatelskich, rozbicie więzi rodzinnych, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jest zbrodnią, jest zachowaniem się człowieka będące czynem zabronionym pod groźbą kary, bezprawnym, karygodnym, zawinionym, społecznie szkodliwym w stopniu większym niż znikomy.
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw ściganych z urzędu

nie doszłoby do procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze trzynastoletniego upokarzania, gdyby organ egzekucyjny, czyli podwładni Agnieszki Kałużnej-Rudowicz, postanowieniem I Co 3259/08 oddalili zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.

ULTIMATUM NARODU POLSKIEGO

Żądanie to musi być spełnione, pod groźbą nie oddania głosu przez Naród na koalicję rządzącą w wyborach parlamentarnych. Była “Dobra zmiana”, był “Polski Ład”, będzie zgaszone światło…
Prawo i Sprawiedliwość i sądownictwo są władzą zbrodniczą

Prawo i Sprawiedliwość i sądownictwo są władzą zbrodniczą

Prawo i Sprawiedliwość oszukało, nie robi żadnej reformy sądownictwa i nie rozlicza oszustw sądowych otrzymując na tacy dowody przestępstw. Robi ruchy polityczne i zamienia tylko hersztów. Prawo i Sprawiedliwość nie pełni roli i zadań publicznych, jest aspołeczne, nie stosuje obowiązujących norm prawnych. To organizacja populistyczna, wybiórcza, dyktatorska, musi odejść.

Sędziowie chcą mnie wsadzić do więzienia za swoje czyny

Ja chcę zapłacić grzywnę, ale nie dajecie mi tej możliwości. Zapłacę grzywnę 2000 zł, jeżeli usuniecie wątpliwości mające fundamentalne znaczenie w sprawie i udowodnicie merytorycznie, obiektywnie i prawnie oraz logicznie, że doszłoby do postępowań karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19, gdyby organ egzekucyjny postępując zgodnie z zasadami działania organów państwa i obowiązkiem przestrzegania prawa oddalił wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.

Petycja o ochronę państwa prawa

Żądam podjęcia kroków prawnych wobec niżej wskazanych funkcjonariuszy publicznych i skierowania wniosku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego i do Trybunału Karnego w Hadze jako uzasadnienie umocowania w Polsce Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Karnej, w związku z dowodami niebudzącymi wątpliwości nadużycia władzy, przekroczenia uprawnień przez sędziów sądów powszechnych, poświadczenia nieprawdy oraz oszustw sądowych, wydaniem politycznych, nielegalnych wyroków sądowych pokroju NKWD, piętnastoletnim terrorem państwowym, pod rygorem zarzucenia adresatom nieudzielenia pomocy, obłudy, naruszenia art. 304 k.p.k., zaniechania ścigania zbrodni w majestacie prawa i współudziału w przestępstwach przeciwko ludzkości, w oszustwach sądowo prokuratorskich (poplecznictwie), torturach, nieludzkim i poniżającym traktowaniu oraz popełnieniu przestępstw z art. 240 § 1 k.k. i wyrządzeniu szkody w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach, a także przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
Sitwa prokuratorsko sędziowska przerzuciła odpowiedzialność za przestępstwo ze sprawcy na

Sitwa prokuratorsko sędziowska przerzuciła odpowiedzialność za przestępstwo ze sprawcy na

Nie doszłoby do procesów karnych II K 851/18, II K 38/19, II K 900/19 przeciwko ofierze trzynastoletniego upokarzania, gdyby podwładni Agnieszki Kałużnej-Rudowicz, postanowieniem I Co 3259/08 oddalili zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 Legalis Numer 74973 wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. od przeprowadzenia egzekucji czynności zastępowalnej w trybie art. 1050 k.p.c.
Sprawca osądza ofiarę

Sprawca osądza ofiarę

Prezes Sądu Rejonowego w Jelenia Góra Agnieszka Kałużna-Rudowicz prowadzi proces karny II K 900/19, ścigany z oskarżenia prywatnego na rzecz koleżanki prokurator, z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary.

Zniesiono instytucję immunitetu

Sygn. akt IG 1/21 UCHWAŁA siedmiu sędziów Najwyższego Trybunału Narodowego Dnia 29 sierpnia 2021 r. Najwyższy Trybunał Narodowy w składzie: Pierwszy Prezes NTN Grzegorz Niedźwiecki (przewodniczący) SNTN Zbigniew Wesołowski SNTN Marek Kr...

Zbrodniarze w majestacie prawa

Jesteście zbrodniarzami w majestacie praworządności i sprawiedliwości 23 lipca 2021 r. – 60 urodziny Grzegorza Niedźwieckiego Gdybyście przestrzegali zasad działania organów państwa i obowiązku przestrzegania prawa, to oddalilibyście ...

Zorganizowana grupa przestępcza

Zorganizowana grupa przestępcza Sędziowie i prokuratorzy jeleniogórscy to zbrodniarze, a wymiar sprawiedliwości i organy ścigania milczący i tolerujący zbrodnie mają współudział w zbrodniach. - - - Zadałem proste pytanie firmie Sąd R...