22 obserwujących
409 notek
373k odsłony
  150   0

Adieu Strasbourg?

Dzisiaj wchodzi w życie Traktat z Lizbony, tym samym obywatele UE zyskują zupełnie nowe narzędzie wpływania na powstające w Unii Europejskiej  prawo – tzw. europejską inicjatywę obywatelską.

Zgodnie z nowym prawem podpisana w 2006r. roku przez 1.2 mln obywateli petycja "One seat" dotycząca ustanowienia jednej siedziby Parlamentu Europejskiego, może stać się pierwszą europejską inicjatywą obywatelską.
Chociaż ostateczną decyzję w sprawie siedziby Parlamentu  podejmują państwa członkowskie (zgodnie z Traktatem, również w wersji z Lizbony, "Siedzibę instytucji Unii określa wspólne porozumienie rządów Państw Członkowskich", art.341), to jednak Komisja Europejska mogłaby zainicjować odpowiednie zmiany, o ile inicjatywa dotycząca siedziby Parlamentu spełniłaby tzw. kryteria dopuszczalności, czyli mieściłaby się w  kompetencjach Unii. Zdania w tej sprawie są podzielone. Wielu prawników uważa jest taka szansa, ale póki co nikt nie chce się oficjalnie wypowiadać na ten temat.

Słynna petycja "One Seat" zainicjowana przez ówczesną szwedzką europosłankę, a dzisiejszą minister ds. europejskich  - Cecylię Malmstrom, wpłynęła do parlamentarnej Komisji Petycji  3 października 2006r. i  wywołała gorącą dyskusję na kolejnych posiedzeniach. Niestety utknęła w martwym punkcie, ponieważ to nie Parlament, choć brzmi to paradoksalnie, może podjąć decyzję w sprawie swojej siedziby. To się nie zmieni w Traktacie z Lizbony, ale tym razem obywatele będą mogli zwrócić się w tej sprawie do Komisji Europejskiej właśnie w ramach europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Czym jest inicjatywa obywatelska?

Jest to jedna z ważniejszych zmian, które wprowadza Traktat z Lizbony. Tzw. Europejska Inicjatywa Obywatelska oznacza, że obywatele mogą zwracać się do Komisji Europejskiej z propozycją przedstawienia nowego prawa w dziedzinie będącej w kompetencjach Unii, w której ich zdaniem takie prawo jest niezbędne.

Zgodnie z Traktatem z Lizbony "Obywatele Unii w liczbie nie mniejszej niż milion, mający obywatelstwo znacznej liczby Państw Członkowskich, mogą podjąć inicjatywę zwrócenia się do Komisji Europejskiej o przedłożenie, w ramach jej uprawnień, odpowiedniego wniosku w sprawach, w odniesieniu do których, zdaniem obywateli, stosowanie Traktatów wymaga aktu prawnego Unii.

Jak wprowadzić w życie ten zapis Traktatu?

Zapis Traktatu z Lizbony dotyczący inicjatywy obywatelskiej jest bardzo ogólny,  "znaczna liczba państw członkowskich"- nie określa żadnej konkretnej liczby, nie mówi ile osób w danym państwie musi podpisać inicjatywę, jaki jest minimalny wiek sygnatariuszy itd...To wszystko ma zdefiniować rozporządzenie, którego projekt ma dopiero przedstawić Komisja Europejska. Potem Parlament i Rada będą nad nią głosować.  Komisja ma ambitny plan aby rozporządzenie było gotowe przed upływem roku od wejścia w życie Traktatu, czyli do grudnia 2010. W ramach konsultacji obywatele mają pomóc Komisji odpowiedzieć na najważniejsze pytania. Należą do nich miedzy innymi:

• jaka powinna minimalna liczba krajów, z których powinny pochodzić podpisy?
• jak powinna być minimalna liczba sygnatariuszy inicjatywy na kraj członkowski?
• jaki powinien być minimalny wiek sygnatariuszy?
• jak powinna być sformułowana inicjatywa?
• czy należy przewidzieć termin na zbadanie przez Komisję inicjatywy?
• co robić w przypadku wielu inicjatyw dotyczących tej samej kwestii?

Aby dobrze przygotować odpowiedzi na te pytania warto zajrzeć do opublikowanej przez Komisję Zielonej Księgi w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Zawiera ona propozycje różnych opcji i wyjaśnia, jakie są ich słabe/mocne strony.
Zielona Księga oraz adresy email, na które należy wysyłać odpowiedzi są dostępne na stronie: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/consultation_pl.htm

Zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych.  Szeroka partycypacja w konsultacjach , będzie oznaczała, że obywatele Unii są zainteresowani korzystaniem z nowego prawa, jakie daje im Traktat z Lizbony.

Z pozdrowieniami dla Internautów


Lidia Geringer de Oedenberg

Lubię to! Skomentuj35 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale