Albatros ... z lotu ptaka
Droga do Prawdy nie zawsze jest kręta.
76 obserwujących
1820 notek
1455k odsłon
  521   0

W poszukiwaniu obłędu ? Zdrowa Polska ?!

Quand les antennes-relais remplacent les pluviomètres | Knowtex Knowtex Les antennes du réseau de téléphonie mobile peuvent renseigner sur les précipitations traversées par les micro-ondes qu'elles relaient.
Quand les antennes-relais remplacent les pluviomètres | Knowtex Knowtex Les antennes du réseau de téléphonie mobile peuvent renseigner sur les précipitations traversées par les micro-ondes qu'elles relaient.

Do pana Przezydenta RP Andrzeja Dudy i innych nie wtajemniczonych prawników i historyków oraz magistrów WF z opcji PiS, PO i Nowoczesna oraz KUKIZ'15. Lektura obowiązkowa !

https://www.youtube.com/watch?v=kzG4oEutPbA


Non-Lethal Weapon: Active Denial System (ADS)

https://www.zdrowapolska.org.pl/files/Zdrowa_Polska_ELEKTROSMOG_broszura.pdf

Autor Anna MIKA

Elektrosmog – niewidzialny wróg


Bibliografia

Wpływ PEM na zdrowie

image

5G, 5G, 5G - % ile procent zdrowia ? 

spenetrowane DNA przez mikrofale!

...

Film Operacja Terror - Filmy - Katalog - Oficyna Aurora

https://www.oficyna-aurora.pl › Katalog › Filmy

Film dołączony do książki pod tym samym tytułem dostępnej w zakładce KSIĄŻKI. James McCullogh z ... Film Operacja Terror. Wydanie: język angielski, polskie ...

Rocznica ataku terrorystycznego w Nowym Jorku: 11 opowieści o gruzach

https://www.zdrowapolska.org.pl/files/Zdrowa_Polska_ELEKTROSMOG_broszura.pdf


Normy regulujące bezpieczeństwo PEM


 Obecne przepisy regulujące bezpieczeństwo PEM dla ludzi i środowiska biorą pod

uwagę jedynie efekt termiczny – to pokazuje, jak nieadekwatne i przestarzałe są tego typu

normy. W większości państw zachodnich opierają się one na wytycznych Międzynarodowej

Komisji Ochrony przed Promieniowaniem Niejonizującym (ICNIRP - International

Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) z 1998 r. Określono w nich najwyższy

dopuszczalny poziom promieniowania na 1.000 µW/cm2 (61 V/m). Wytyczne te stały się

również podstawą Rekomendacji 1999/519/CE Rady UE z 1999 r. Polska i kilka innych

krajów, głównie z byłego bloku socjalistycznego, przyjęło dużo niższą normę - 10 µW/cm2

(7 V/m), gdyż to właśnie w Związku Radzieckim i innych krajach Europy Wschodniej, m.in.

w Polsce, przeprowadzono pierwsze badania nad wpływem PEM na ludzki organizm.

Musimy wiedzieć, że antena telefonii komórkowej emituje energię o mocy od 100 do 1000

razy niższej niż limit określony przez ICNIRP. Inaczej mówiąc, można postawić w jednym

miejscu od 100 do 1000 takich anten, zanim osiągniemy maksymalny poziom PEM uznany

przez Komisję za dopuszczalny! Daje to wyobrażenie o tym, kogo tak naprawdę chroni

ICNIRP – bardzo trafnie ujęli to naukowcy, którzy podpisali apel o moratorium na wdrożenie

technologii 5G w UE we wrześniu 2017 r. (The 5G Appeal):

„’Wytyczne bezpieczeństwa’ chronią przemysł [telekomunikacyjny] – nie nasze zdrowie.”

Wszystko się wyjaśnia, gdy przyjrzymy się bliżej ICNIRP.

Pomimo szumnej nazwy, która sugeruje, jakobyśmy mieli do

czynienia z międzynarodową komisją składającą się z

niezależnych ekspertów, którym leży na sercu nasze

bezpieczeństwo, ICNIRP to w rzeczywistości organizacja

prywatna i, jakby tego było mało, większość jej członków ma

powiązania z przemysłem telekomunikacyjnym i elektrycznym.

Źródła finansowania Komisji nie są przejrzyste, a ona sama nie

odpowiada przed żadnym rządem czy instytucją publiczną.

Członkowie ICNIRP zdominowali również sekcję odpowiedzialną za bezpieczeństwo PEM

(tzw. „EMF Project”) w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Przeciwko tej sytuacji

zaprotestowała grupa BioInitiative publikując w grudniu 2016 r. list otwarty skierowany do

obecnej szefowej Projektu EMF, Emilię Van Deventer (“No Confidence” Letter to the WHO

EMF Program Manager). Inicjatywę tę poparło szereg organizacji pozarządowych z całego

świata.

Ponadto w październiku 2018 roku 157 naukowców i lekarzy oraz 86 organizacji

pozarządowych z całego świata wystosowało apel do ONZ, WHO i rządów krajowych,

wzywając je do odrzucenia wytycznych ICNIRP, stwierdzając, że zamiast chronić ludność

przed szkodliwym oddziaływaniem PEM, narażają one światową populację oraz środowisko

naturalne na poważne niebezpieczeństwa (The EMF Call). W apelu tym wezwano również

te instytucje do zakwestionowania mandatu ICNIRP do ustalania wytycznych dotyczących

bezpieczeństwa PEM, jako że opinie tej komisji są wyraźnie stronnicze i przychylne branży

telekomunikacyjnej, z którą łączą ją powiązania finansowe.


ICNIRP opracował również normy, na podstawie których określa się bezpieczeństwo

urządzeń bezprzewodowych, takich jak np. telefon komórkowy – jest to tzw. współczynnik

absorpcji swoistej, inaczej SAR. Określa on stopień nagrzewania się tkanki w skutek

pochłaniania energii PEM z telefonu, czyli uwzględnia wyłącznie efekt termiczny. Do

ustalenia SAR używa się sztucznej głowy wykonanej z plastiku i wypełnionej cieczą, a nie

prawdziwej ludzkiej głowy. Ma ona rozmiary czaszki amerykańskiego żołnierza, czyli

postawnego mężczyzny (180 cm wzrostu i 100 kg wagi). Tylko 10% mężczyzn w Stanach

Zjednoczonych ma głowę tej wielkości i tej grubości kość czaszkową, wszystkie kobiety i

dzieci plasują się poniżej tych kryteriów, więc ich głowy będą pochłaniać więcej energii z

telefonu. W dodatku SAR to wartość uśredniona na podstawie ekspozycji trwającej zaledwie

Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie