ProvoCatio ProvoCatio
1724
BLOG

Rebelia24 - Ruch Obrony Polaków

ProvoCatio ProvoCatio Społeczeństwo Obserwuj notkę 93


image

image

Nie jest znany autor Prawd Polaków, „dekalogu“ lub „katechizmu narodowego“ Polaków w Niemczech, jak je określano. Tekst składa się z pięciu haseł.


Pierwsze: "Jesteśmy Polakami".


Hasło to posłużyło jako wezwanie już na początku lat 20-tych XX wieku do jedności ruchu polskiego z Niemczech. Wymieniano je na różnych okolicznościowych uroczystościach, widniało też na każdym transparencie.


Drugie: „Wiara ojców naszych, jest wiarą naszych dzieci“


i trzecie: „Polak Polakowi bratem„.


To ostatnie hasło można było znaleźć już w pierwszej odezwie Rady Naczelnej Związku Polaków w Niemczech (dalej ZPwN).


Czwarte: „Co dzień Polak narodowi służy“.


Zdaniem autora Leksykonu Polactwa w Niemczech hasło to było głoszone w „życiu organizacyjnym Polaków w Niemczech“ (Leksykon Polactwa w Niemczech, Warszawa-Wrocław 1973, S. 623).


Piąte: „Polska jest matką naszą, nie wolno mówić o matce źle“.


Z powstaniem tego ostatniego hasła związana jest anegdota. Jeden z młodych Polaków zamieszkałych w Westfalii udał się po raz pierwszy w podróż do Polski. W drodze powrotnej zatrzymał się w berlińskiej centrali ZPwN. Miał poprosić o mediację w rozmowie z ojcem, który źle mógł przyjąć fakt, iż syn pokłócił się ze stryjem, a nawet go uderzył. Powodem były negatywne wypowiedzi krewnego o ojczyźnie. „A przecież – mówił ów chłopak – Polska to Matka nasza, a o Matce nie wolno mówić źle!“.


Po odczytaniu Prawd Polaków na I Kongresie Polaków w Niemczech 6 marca 1938 r., dr Jan Kaczmarek tłumaczył: „Prawdy nasze nie z rozumu mędrców wielkich się wywodzą, ale najprostszych serc Ludu Polskiego wydobyte są. Prawdy te zatem dla serc polskich są. I dziś stąd, z Kongresu Polaków w Niemczech, Prawdy te do wszystkich serc polskich w świecie posyłamy“ (Leksykon Polactwa w Niemczech, Warszawa-Wrocław 1973, S. 623).


Krzysztof Ruchniewicz, kwiecień 2014 r.


https://www.porta-polonica.de/pl/atlas-miejsc-pami%C4%99ci/prawdy-polakow#muzyka i fotografia

ProvoCatio
O mnie ProvoCatio

Do rany przyłóż https://www.youtube.com/watch?v=FQ4zObtAOuI

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo