6 obserwujących
372 notki
259k odsłon
379 odsłon

Kryteria wyboru instytucji finansowej w PPK (1)

Wykop Skomentuj5

Już niedługo najwięksi pracodawcy, zatrudniający co najmniej 250 pracowników, będą wybierać instytucje finansowe, jako podmioty zarządzające Pracowniczym Planem Kapitałowym. Jakimi kryteriami powinni kierować się przy wyborze oferenta? Jednym z ważniejszych kryteriów powinno być doświadczenie firmy na rynku PPE. Wyjaśnijmy dlaczego.

PPK to produkt, w którym – podobnie jak w PPE - oprócz usługi oferowania odpowiedniej jakości zarządzania środkami uczestników przy stosowaniu różnorodnych polityk inwestycyjnych, jest udzielana pomoc w kompleksowej obsłudze administracyjnej planu i indywidualnych kont pracowników. Pracodawca bierze na siebie bardzo duży wysiłek organizacyjny związany z oferowaniem swoim pracownikom dodatkowego bonusu w formie PPK. Najwięcej czynności będzie musiał wykonać w momencie uruchomienia planu: zebranie danych osobowych, przekazanie ich do instytucji finansowej, automatyczny zapis pracowników, którzy nie ukończyli 55 roku życia, przyjmowanie dobrowolnych deklaracji od starszych pracowników, informacja o zasadach działania PPK. Jednak bardzo wiele czynności będzie musiał wykonywać także później: związanych przede wszystkim z naliczaniem wpłat, ale także z przyjmowaniem wielu oświadczeń woli pracowników, ponieważ duża ich część musi być składana za pośrednictwem pracodawcy. Instytucje finansowe, które od wielu lat oferują i zarządzają bliźniaczym produktem, jakim jest PPE, będą oczywiście dawały największą rękojmię sprawnego i efektywnego wsparcia pracodawcy w jego obowiązkach wynikających z oferowania PPK. 

Uczestnik PPK – podobnie jak w PPE – zostaje inwestorem w wyniku pierwotnej decyzji pracodawcy o uruchomieniu odpowiedniego planu (programu) dla swoich pracowników o bardzo zróżnicowanym poziomie wiedzy finansowej i świadomości dotyczącej oszczędzania. W związku z tym wyjątkowego znaczenia nabiera oferowana przez wybraną instytucję finansową szeroko rozumiana edukacja inwestycyjna: formy jej dostarczania, jakość materiałów, ich przejrzystość i prostota, która powinna uwzględniać często bardzo niską świadomość inwestycyjną. Ważne jest również doświadczenie pracowników oferenta w prowadzeniu szkoleń i prezentacji. Jakość dostarczanej edukacji w PPK przesądzi o dwóch bardzo wymiernych korzyściach dla pracowników: skorzystania/bądź nie z bardzo atrakcyjnej formy inwestowania, a także rozumienie korzyści i skutków każdej ewentualnej decyzji wynikającej z uczestniczenia w PPK; w Stanach Zjednoczonych usługa zarządzania środkami i edukacja pracowników w planach 401(k) – odpowiednika naszych PPE i PPK - są traktowane jako odrębne benefity pracownicze i ten drugi benefit jest często uznawany za ważniejszy.

Pamiętajmy, że średni poziom uczestnictwa uprawnionych pracowników w PPE wynosi mniej niż 70 procent w sytuacji, gdy programy były tworzone przez pracodawców o najlepszej kondycji finansowej, w których pracownicy mają najwyższe wynagrodzenia. Co więcej, w PPE pracodawca w całości finansuje składkę podstawową, a w PPK w mniejszej części (1,5% z 3,5%). Jedyny koszt, jaki ponoszą pracownicy w wyniku uczestnictwa w PPE, jest potrącenie z wynagrodzenia netto podatku PIT od składki pracodawcy wnoszonej na rachunek pracownika. Jaki będzie udział pracowników w PPK, które będą oferowały wszystkie firmy, także te, gdzie są bardzo niskie zarobki? Ostrożne szacunki wskazują na 50 proc. po kilku latach funkcjonowania PPK. Co prawda obniżono składkę podstawową pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenia: z 2% do 0,5%, ale przecież pozostaje koszt podatku PIT od składki pracodawcy, który powstrzymał ponad 30% pracowników przed decyzją złożenia deklaracji przystąpienia do PPE.

PPE, do czasu powstania PPK, było produktem o najniższych opłatach – kilka razy niższych – w stosunku do innych produktów, w szczególności do regularnych rejestrów w funduszach i subfunduszach. Dodając do tego to, że wpłaty są wnoszone systematycznie w niewielkich kwotach, PPE staje się rentowny dla instytucji finansowej dopiero po wielu latach oferowania. W związku z tym decyzja o wejściu na rynek PPE – odpowiednio wcześnie podjęta i konsekwentnie realizowana przez daną instytucję finansową - świadczy o jej długoterminowej strategii budowania biznesu w oparciu o wieloletnią lojalność klientów (która jest kluczowa dla rentowności projektu).

Rynek pracowniczych programów emerytalnych jest najbardziej konkurencyjnym rynkiem ze wszystkich, w jakich uczestniczą instytucje finansowe oferujące PPK. Jeżeli dana firma zarządzająca osiągnęła sukces na rynku PPE, to znaczy, że ma dużo większe szanse osiągnięcia sukcesu również na rynku PPK, w porównaniu do podmiotów, które nie mają żadnego doświadczenia na rynku PPE, a także tych, które zdobyły na nim bardzo mały udział, lub się z niego wycofały. Kierując się tym kryterium, pracodawca ogranicza ryzyko wycofania się wybranego oferenta, gdyby ten nie osiągnął odpowiedniego udziału na rynku PPK.

image

Podsumowując, jeżeli danemu pracodawcy będzie zależało na wysokiej partycypacji pracowników w PPK, to doświadczenie w oferowaniu PPE i bardzo wysoki poziom partycypacji w programach, w których dany oferent został wybrany jako podmiot zarządzający, powinno być najważniejszym kryterium wyboru instytucji finansowej.


Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo