0 obserwujących
83 notki
15k odsłon
29 odsłon

EWO-PP do Prezydenta Klausa

Wykop Skomentuj

Europa Wolnych Ojczyzn

- Partia Polska                                                                                 

Kraków, 10 października 2009 r.

                                                                                                        

ul. Janka Szumca 16

30-432 Kraków

tel./fax: 48 12 267 46 06

                                                                    

 

                                             Szanowny Pan                                                                                                           Václav Klaus

                                               Prezydent Republiki Czeskiej


                                  Szanowny Panie Prezydencie,

                                                                   

               Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska przekazuje Panu Prezydentowiwyrazy poparcia i solidarności zarówno w kwestiach dotyczących obrony słusznychinteresów Republiki Czeskiej, jak również uczciwego, a przy tym wolnego od tzw. „politycznej poprawności” wyrażania opinii dotyczących realizowanego obecnie   modelu integracji europejskiej.

 

         Na naszych oczach powstaje kontynentalne imperium noszące cechy państwatotalitarnego, które wprost nawiązuje do zniewalających jednostki i narodypraktyk sowieckich, oraz skompromitowanych metod centralnegozarządzania gospodarką.

 

           Rzeczywista likwidacja suwerenności państw narodowych, jaka następuje wwyniku wręcz siłowego wprowadzania zapisów tzw. Traktat Lizbońskiego będzieskutkowała kolejnymi stratami materialnymi, a być może także ofiarami w ludziach koniecznymi do ponownego wybicia się na niepodległość. 

 

Wielu narodom odmówiono prawa do referendum w obawie, że ponownie zostaną odrzucone zapisy – wprowadzanego pod nową nazwą – Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej. Presja, jakiej poddawane są władze suwerennych państw, a także całe narody, przypomina naciski wywierane w okresie stalinowskiego terroru w krajach tzw. demokracji ludowej - de facto okupowanych do początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia przez ZSRR.

 

Działania obecnych władz Unii Europejskiej zaprzeczają zarówno zasadom wspólnotowej demokracji, jak i deklarowanej do niedawna solidarności.

Swoje niebezpieczne koncepcje realizują pod ochroną unijnego prawa siły ideowej destrukcji i ukrytych nacjonalizmów.

 

Niemal w każdej istotnej sprawie dochodzi do próby szantażu, wymuszenia, bądź przekupstwa. Biurokracja unijna zmierza do totalnej kontroli nie tylko wszelkich dziedzin ludzkiej aktywności, ale też życia osobistego, a nawet poglądów i myśli wszystkich mieszkańców Starego Kontynentu.

 

     Zarówno Naród Polski, jak również Naród Czeski potrzebują rzeczywistej wolności,a także swobodnego przepływu prawdziwych informacji.

 

     Tylko pomyślność budowana na niepodległościowym podejściu do państwa, ochronietradycyjnych wartości oraz swobodnej konkurencji gospodarczej ma charakteruczciwy i trwały.  

 

     Podzielamy poglądy Pana Prezydenta w kwestii wyboru zasad bezpiecznej orazsprawiedliwej integracji europejskiej, opartej na dobrowolnie realizowanejwspółpracy suwerennych państw narodowych.

 

     Życząc wytrwałości, zachowania hartu ducha, jak też pomyślnego sfinalizowania trudnych spraw, przesyłamy Panu Prezydentowi wyrazy naszego szacunku, uznania i poparcia, nadal mając nadzieję na osobiste spotkanie z Panem Prezydentem w stosownym czasie.

 

     Z uwagi na wagę i charakter spraw niniejszy list ma charakter otwarty.

 

                                                                       Z poważaniem

                                                                             Przewodniczący EWO - PP  

Jan Szczepankiewicz

 

Wiceprzewodniczący EWO – PP

Wojciech Papis

 

Wiceprzewodniczący EWO – PP

Marek Kramarski

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale