615 obserwujących
1599 notek
9362k odsłony
  17335   0

Wizyta

 

Pod koniec stycznia 2010 doszło w Brukseli do spotkania śp. gen. F. Gągora oraz ruskiego szefa sztabu generalnego gen. N. Makarowa. Spotkanie to określano na stronie polskiego sztabu jako „przełom w relacjach wojskowych Polski i Rosji” (http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_385.html) i w komunikacie wydanym przez rzecznika prasowego SG płk. S. Michalskiego (pełniącego tę funkcję wtedy i obecnie) dodawano:
 
W trakcie spotkania generała Franciszka GĄGORA z generałem Nikołajem MAKAROWEM omówiono perspektywy dwustronnej współpracy wojskowej obydwu państw. Obie strony zgodziły się, że współpraca taka jest w interesie Sił Zbrojnych Polski i Rosji i nie ma zasadniczych przeszkód do jej prowadzenia.

Uzgodniono, że w maju br. gen. N. Makarow na zaproszenie szefa SG WP złoży oficjalną wizytę w Polsce w trakcie której zostaną uszczegółowione kierunki dalszej bilateralnej współpracy wojskowej Polski i Rosji. Wizytę poprzedzi spotkanie specjalnej polsko-rosyjskiej wojskowej grupy, która dokona wstępnych, roboczych ustaleń i uzgodnień przygotowujących spotkanie Szefów Sztabów Generalnych. Obrady grupy roboczej zorganizuje strona rosyjska w Moskwie. (podkr. F.Y.M.)”
 
Na stronach SG poza informacjami o wizycie śp. gen. Gągora w USA (http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_406.html), gdzie przypominał (nomen omen), że „obrona kolektywna powinna pozostać spoiwem i podstawową misją NATO” oraz o odwiedzeniu Słowenii w marcu 2010 (http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_410.html), nie ma wzmianki o żadnych innych zagranicznych jego (czy innych członków SG) wyjazdach. Jako ciekawostkę można tu dodać wzmiankę o wielkanocnym spotkaniu ówczesnego szefa MON z członkami SG oraz śp. ks. bp gen. T. Płoskim (http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_411.html):
 
31 marca br. w siedzibie SG WP odbyło się wielkanocne spotkanie Ministra Obrony Narodowej z kierowniczą kadrą SG WP oraz przedstawicielami współpracujących ze Sztabem Generalnym instytucji.Oprócz kierownictwa Sztabu Generalnego na czele z szefem SGWP gen. Franciszkiem GĄGOREM kierowniczą kadrę dowódczą sił zbrojnych reprezentowali na spotkaniu m.in. Dowódca Operacyjny SZ RP gen. broni Bronisław KWIATKOWSKI, szef Inspektoratu Wsparcia SZ RP gen. broni Zbigniew TŁOK–KOSOWSKI, Dowódca Wojsk Lądowych gen. dyw. Tadeusz BUK, dowódca Sił Powietrznych gen. broni Andrzej BŁASIK, Komendant Główny ŻW gen. bryg. Marek WITCZAK oraz dowódca garnizonu Warszawa gen. Kazimierz GILARSKI. Tradycyjnie oprawę liturgiczną spotkania zapewnili przedstawiciele Ordynariatu Polowego WP na czele z ks. biskupem gen. Tadeuszem PŁOSKIM.
 
Skoro więc przybycie do Polski Makarowa oraz spotkanie szefów sztabów planowano na maj, to kwietniowy wylot na katyńskie uroczystości delegacji prezydenckiej, której część stanowili dowódcy poszczególnych wojsk polskich, stanowił idealną wprost okazję do zorganizowania spotkania „grupy roboczej”, a więc na oddzielenie generalicji od reszty uczestników (pod pretekstem takiego spotkania). Czy akurat w Moskwie, tego nie sposób powiedzieć – równie dobrze Ruscy mogli zaproponować jakieś miejsce nieodległe w stosunku do Smoleńska/Katynia (by nie budziło podejrzeń pod kątem możliwości punktualnego dotarcia dowódców do Katynia). Może nawet sam Smoleńsk, tylko np. jakiś czas przed planowanym przylotem reszty delegacji? Należałoby zbadać, czy gdzieś tamtego dnia nie wybierali się przedstawiciele ruskiego sztabu na jakieś spotkanie.
 
16 kwietnia 2010 ciało śp. gen. Gągora powraca do Polski (http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_419.html). Parę dni wcześniej rzecznik SW wydaje dość osobliwe oświadczenie, które być może nie zostało wtedy zauważone – przytoczę jego fragment:
 
Uczestnictwo kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP w delegacji lecącej samolotem Tu-154M nie wiąże się z jakimkolwiek złamaniem obowiązujących w tym zakresie procedur wojskowych.Informuję, iż fakt uczestnictwa przedstawicieli kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP w składzie delegacji lecącej samolotem Tu-154M do Smoleńska nie wiązał się z jakimkolwiek złamaniem obowiązujących w tym zakresie procedur wojskowych.
 
Po katastrofie samolotu CASA w lutym 2008 roku Sztab Generalny WP wydał rozkaz w którym określił zasady przemieszczania się kierowniczej kadry sił Zbrojnych wojskowym transportem powietrznym. Rozkaz ten zalecał, aby w planowaniu przelotów na jednym statku powietrznym nie przebywał dowódca jednostki wojskowej i jego zastępca. W przypadku tragicznego lotu do Smoleńska ta procedura została w pełni zachowana. Z chwilą wylotu Szefa Sztabu Generalnego i Dowódców Sił Zbrojnych ich zastępcy automatycznie przejęli dowodzenie w kraju. Organizatorem lotu decydującym o składzie delegacji lecącej wraz z Prezydentem RP była kancelaria Prezydenta RP. Wszyscy dowódcy lecący na pokładzie zostali zaproszeni przez Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Towarzyszenie Prezydentowi w tej podróży ze względu na jej charakter dowódcy traktowali nie tylko jako obowiązek, ale przede wszystkim jako honor, zaszczyt i żołnierską powinność.

Pomimo tragedii, którą wspólnie przeżywamy
  nie ma mowy o jakimkolwiek paraliżu decyzyjnym w polskiej armii. Jesteśmy w pełni zmobilizowani do sprawnego działania.  Utrzymany jest odpowiedni poziom gotowości bojowej. Zachowana jest dyscyplina i właściwe wykonawstwo zadań.(podkr. F.Y.M. - por. też oświadczenie Michalskiego z 9 maja 2010 http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_426.html) wskazujące, że to kancelaria Prezydenta ulokowała Dowódców na pokładzie tu-154m)
 
Miejsce śp. gen. Gągora zastępuje zrazu gen. M. Stachowiak, który zdąży wziąć udział jedynie 4 maja 2010 w spotkaniu komitetu wojskowego „UE” (http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_424.html), trzy dni później bowiem na szefa sztabu mianowany zostaje gen. F. Cieniuch (http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_425.html):
 
7 maja br. Marszałek Bronisław Komorowski wypełniający obowiązki Prezydenta RP - Zwierzchnika Sił Zbrojnych - powołał generała broni Mieczysława CIENIUCHA na stanowisko szefa SG WP. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Belwederskim.
 
W uroczystości udział wzięli m.in.: Minister ON Bogdan Klich, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Koziej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Stanisław Wziątek, kierownictwo kancelarii Prezydenta RP, kierownicza kadra resortu Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego WP oraz czasowo pełniący obowiązki dowódców Sił Zbrojnych i duszpasterstwa wojskowego.
 
Jak wiemy aż za dobrze, po 10-tym Kwietnia zbliżenie warszawsko-moskiewskie postępuje w tempie ekspresowym, ale co w takim razie z bilateralnymi relacjami wojskowymi? Czy doszło do powołania jakiejś nowej „grupy roboczej” mającej przygotować wizytę Makarowa nad Wisłą? Na początku czerwca wojsko zajęte jest pomocą powodzianom (http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_450.html), ale lato tamtego roku jest bardzo gorące i już pod koniec czerwca dochodzi do spotkania szefów sztabów Polski i... Białorusi (http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_476.html) pod kątem współpracy wojskowej (por. też http://www.zw.wp.mil.pl/pl/1_3.html; tu także zdjęcia z wizyty):
 
Na zaproszenie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w dniach 29 - 30 czerwca br. z oficjalną wizytą w Polsce przebywa Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych - Pierwszy Zastępca Ministra Obrony Republiki Białoruś generał major PIOTR TICHONOWSKI.
 
29 czerwca po uroczystym powitaniu w siedzibie Sztabu Generalnego WP przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, gen. TICHONOWSKI odbył rozmowy z generałem broni Mieczysławem CIENIUCHEM. Bezpośrednio po zakończeniu rozmów szefowie sztabów generalnych Polski i Białorusi podpisali oficjalny komunikat dotyczący ożywienia bilateralnej współpracy wojskowej.
 
1
 
To spotkanie musiało być bardzo owocne, skoro w sierpniu (2010) przybywa Makarow do Polski (http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_462.html):
 
Na zaproszenie Szefa Sztabu Generalnego WP w dniach 24 - 25 sierpnia br. z oficjalną roboczą wizytą w Polsce przebywał Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej generał armii Nikołaj MAKAROW.24 sierpnia po uroczystym powitaniu w siedzibie Sztabu Generalnego WP w Warszawie, generał armii Nikołaj MAKAROW spotkał się z generałem Mieczysławem CIENIUCHEM oraz uczestniczył w rozmowach dwustronnych.
 
W czasie rozmów strona polska przedstawiła problematykę dotyczącą transformacji Sił Zbrojnych RP oraz zaangażowania Polski w operacje poza granicami kraju. Strona rosyjska zaprezentowała kierunki zmian w Siłach Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

W czasie spotkania dyskutowano również o możliwych obszarach współpracy pomiędzy Siłami Zbrojnymi Rosji i Polski.
 
Można by jeszcze z kronikarskiego obowiązku dodać, że Makarow wraz z szefem białoruskiego MON dowodził m.in. słynnymi manewrami Zapad-2009 (http://www.altair.com.pl/start-3468) skierowanymi przeciwko Polsce, ale to już chyba bez znaczenia, skoro czasy się tak bardzo po 10-tym Kwietnia zmieniły. Zresztą, jak to już gdzieś kiedyś elegancko ujął płk Michalski „jesteśmy skazani na tę współpracę” (http://konflikty.wp.pl/kat,1020223,title,Polska-jest-skazana-na-te-wspolprace,wid,12428480,wiadomosc.html?ticaid=1d448&_ticrsn=5). On, jako rzecznik SG, na pewno wie, co mówi, cokolwiek by to „skazanie” miało znaczyć.
 
 
 
 
http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_422.html (inf. o pogrzebie śp. F. Gągora)
 
Lubię to! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Inne tematy w dziale