Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki
18
BLOG

W Nim żyjemy, poruszamy się i istniejemy

Gandalf Iławecki Gandalf Iławecki Kultura Obserwuj notkę 0
Zastanawiałeś się kiedyś, co jest źródłem wszystkiego? Skąd pochodzi świat, w którym żyjemy? Odpowiedź znajdziesz w liście do Kolosan.

On jest wszystkim. Modlitwa inspirowana listem do Kolosan

 Wszechświat jest ogromny i nieskończony. Złożony z miliardów galaktyk, gwiazd i planet. Ale skąd to wszystko się wzięło? Kto stworzył ten ogromny kosmos?

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w liście do Kolosan. Apostoł Paweł pisze, że wszystko zostało stworzone przez Jezusa Chrystusa. "Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu." (Kol 1, 16-17)

 To niesamowite! Jezus Chrystus jest nie tylko naszym Zbawicielem, ale także Stwórcą. On jest źródłem wszystkiego, co istnieje.

 Paweł pisze dalej, że w Jezusie "zamieszkała cała pełnia Bóstwa" (Kol 1, 19). Oznacza to, że Jezus jest Bogiem w ludzkiej postaci. On jest jedynym, który może nas zbawić i dać nam życie wieczne.

Modlitwa:

Jezu Chryste, dziękuję Ci, że jesteś Stwórcą wszystkiego, co istnieje. Dziękuję Ci, że dałeś mi życie i że mogę je z Tobą dzielić. 
Proszę Cię, abyś wypełnił mnie swoją pełnią. Chcę żyć dla Ciebie i dla Twojej chwały. 
Amen.

| #Bóg | #JezusChrystus | #Stwórca | #Wszechświat | #ListdoKolosan | #Modlitwa |

*Źródła { www.bible.com/pl/bible/138/COL.1.9-23.UBG ; https://pl.wikipedia.org/wiki/Creatio_continua }

Dążąc do ideału, koncentruję się nad tym, co można ulepszyć, dlatego częściej krytykuję, niż chwalę. Przedstawiam to, co inni próbują bagatelizować. Nie mam za złe krytyki swojego zajęcia, jeśli cechuje ją zrozumienie i zainteresowanie. Jestem pragmatyczny i nie przywiązuję wagi do tradycji, konwenansów ani politycznej poprawności. Autorytet dla mnie to nie pozycja i tytuł, ale wiedza i kompetencje.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura