Wojciech Racz Wojciech Racz
224
BLOG

10 rzeczy, które bym zrobił gdybym był papieżem

Wojciech Racz Wojciech Racz Osobiste Obserwuj temat Obserwuj notkę 5
Tekst sprzed paru lat. Na wesoło, jak uzdrowić Kościół po kryzysie liberalno-modernistycznym, który nie trwa od soboru Watykańskiego II, ale nawet od połowy XIX wieku.

1. Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi wspólnie ze wszystkimi wiernymi katolickimi biskupami.
2. Komunia tylko do ust, tylko na klęcząco, udzielana tylko przez kapłanów, lub diakonów.
3. Kardynalski kapelusz dla biskupa Atanazego Schneidera, arcybiskupa Vigano i arcybiskupa Lengi.
4. Ekskomunika dla heretyckich biskupów(czyli większość episkopatu Niemiec, z kardynałem Marksem na czele).
5. Przywrócenie starego kodeksu prawa kanonicznego z 1917 r., z małymi zmianami.
6. Przywrócenie apologetyki, scholastyki i tomizmu w seminariach. Łacina i greka w dawnym wymiarze godzin.
7. Wydanie Novus syllabus errorum, który byłby uzupełnieniem syllabusa bł. Piusa IX, potępiający błędy, które szerzą się w dzisiejszym Kościele, zwłaszcza po Vaticanum secundum.
8. Ogłoszenie dogmatu o tym, że Najświętsza Maryja Panna, jest Wszechpośredniczką łask i Współodkupicielką świata.
9. NOM ad orientem, części stałe po łacinie, Kanon Rzymski jedyną dopuszczą modlitwą eucharystyczną, wymienione offertorium z żydowskiego na katolickie, Kanon+słowa konsekracji mówione po cichu. Zakaz ministrantek i lektorek. Zamiast psalmu responsyjnego chorał gregoriański.
10. Ponowne wydanie bulli św. Piusa V, Quo primum tempore II, nakazujące kapłanom obrządku łacińskiego odprawianie, tylko Mszy Wszechczasów, z odnowionego Mszału Rzymskiego, sprzed deform wielkiego tygodnia 1955 roku, ale z zachowaniem niektórych reform św. Jana XXIII( przywrócenie oktawy Bożego Ciała np.) NOM zakazany pod karą suspensy. Indult na  NOM tylko dla starych księży w domach emerytów.
Można w komentarzach dopisywać własne propozycje.

Polak z urodzenia, katolik z wyboru. Inżynier wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej. Rotmistrz warszawskiej roty kawalerskiej w Bractwie Przedmurza. Członek rady Instytutu Hetmana Żółkiewskiego. Kawaler, jak na razie.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości