GugulskiM
Bądź tym bardziej niedoceniony, im bardziej masz słuszność... [R. de J.]
38 obserwujących
518 notek
665k odsłon
260 odsłon

Nie przysięgną Panu Bogu Wszechmogącemu...

Wykop Skomentuj6

W czwartek 5 grudnia nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie przysięgną Panu Bogu Wszechmogącemu. Zresztą w ogóle nie złożą przysięgi, lecz jedynie ślubowanie wobec Prezydenta RP.  

Nie wdając się w rozważanie, kiedy, jak, dlaczego i po co przysięgę zmieniono na ślubowanie – nie tylko sędziów, ale także np. urzędników samorządowych – porównam, jak w porównaniu z 1919 rokiem zmieniła się do 2019 roku rota przysięgi/ślubowania i niektóre inne elementy aktu prawnego, który ich treść ustanowił.


- - - - -


sędziowie 1919 – sędziowie 2019 – sędziowie TK 2019  

>

1919: Przysięgam

2019: Ślubuję 

2019: Ślubuję

>

1919: Panu Bogu Wszechmogącemu,

2019: uroczyście,

2019: uroczyście,

>

1919: że na powierzonym mi urzędzie sędziego

2019: jako sędzia sądu powszechnego

2019: przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego

>

1919: przyczyniać się będę w mym zakresie działania ze wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej,

2019: stać na straży prawa,

2019: stać na straży Konstytucji,

>

1919: której zawsze wiernie służyć będę;

2019: służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,

2019: służyć wiernie Narodowi,

>

1919: obowiązki urzędu mego spełniać będę gorliwie,

2019: obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, … a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości.

2019: a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością.

>

1919: sprawiedliwość bezstronnie według mego sumienia i zgodnie z przepisami prawa wymierzać,

2019: sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia,

2019: ----

>

1919: a tajemnicy urzędowej dochowam.

2019: dochować tajemnicy prawnie chronionej,

2019: -----

>

1919: Tak mi Panie Boże dopomóż.

2019: składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi dopomóż Bóg."

2019: Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.”

- - - - -


urzędnicy samorządu 1919 – pracownicy samorządowi 2019

>

1919: Przysięgam

2019: Ślubuję

>

1919: Panu Bogu Wszechmogącemu

2019: uroczyście,

>

1919: na powierzonym stanowisku

2019: że na zajmowanym stanowisku

>

1919: pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma;

2019: będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej,

>

1919: Władzy zwierzchniej Państwa Polskiego wierności dochować; wszystkich obywateli Kraju w równem mając zachowaniu,

2019: -----

>

1919: przepisów prawa strzedz pilnie,

2019: przestrzegać porządku prawnego

>

1919: obowiązki swoje spełniać gorliwie i sumiennie,

2019: i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.

>

1919: rozkazy przełożonych wykonywać dokładnie, tajemnicy urzędowej dochować.

2019: -----

>

1919: Tak mi Panie Boże dopomóż.

2019: Do treści ślubowania mogą być dodane słowa: "Tak mi dopomóż Bóg".

>

1919:

a) osoby wyznania rzymsko-katolickiego składają przysięgę przed Krucyfiksem, przy wygłaszaniu roty podnoszą dwa palce prawej ręki do góry, a po wygłoszeniu roty całują krzyż;

b) osoby wyznania ewangelicko-reformowanego i ewangelicko-augsburskiego składają przysięgę przed Krucyfiksem i przy wygłaszaniu roty podnoszą dwa palce prawej ręki do góry; Starosta winien przed zaprzysiężeniem upewnić się, że składający przysięgę jest konfirmowany, oraz wskazać na ważność i świętość tego aktu religijnego;

c) osoby wyznania mojżeszowego wygłaszają rotę przysięgi, mając głowę nakrytą i trzymając Torę w ręku lub kładąc na niej dwa palce.

2019: ----- 

>

1919: O dopełnieniu aktu przysięgi sporządzony będzie protokół, zawierający datę, imię i nazwisko osoby składającej przysięgę, oznaczenie zajmowanego urzędu oraz dosłowny tekst roty przysięgi.

2019: -----

>

1919: Protokół ten ma podpisać osoba składająca przysięgę oraz Starosta.

2019: Złożenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem.

>

1919: -----

2019: Odmowa złożenia ślubowania, o którym mowa w ust. 1, powoduje wygaśnięcie stosunku pracy.

<

<

1919: Art. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1919 r. w przedmiocie nowego tekstu roty przysięgi dla ministrów, urzędników i sędziów, podpisanego przez Prezydenta Rady Ministrów Ignacego Paderewskiego; Dz.U. 1919 nr 89 poz. 48

2019: Art. 66 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego; Dz.U.2019.0.52 t.j.

2019: Art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę; Dz.U.2018.0.1422 t.j.

<

1919: Par. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 1919 r. w przedmiocie przysięgi służbowej urzędników Samorządu Gminnego; M.P. nr 264 z 3 grudnia 1919 r.

2019: Art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; t.j. Dz.U. nr 1282 z 2019 r.

Wykop Skomentuj6
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo