48 obserwujących
496 notek
502k odsłony
  3472   0

Teczka personalna tw "Leszek"

            W związku z tym, iż kandydat na TW w trakcie prowadzonych rozmów najbardziej obawiał się podpisywania jakichkolwiek dokumentów nie proponowałem mu podpisania zobowiązania o współpracy. W jego zachowaniu wyraźnie dawało się zauważyć, iż przy ewentualnej współpracy nie chciałby, aby zostawał po tym jakiś ślad.

U w a g i:

- zebrać bliższe dane o żonie w/w, sprawdzić w Biurze „C” MSW.

- przygotować się do kolejnego spotkania, które zgodnie z umową zostanie wywołane telefonicznie.

W n i o s k i:

- zarejestrować w/w jako tajnego współpracownika.

 

Źródło: TW ps. „Leszek”                               Warszawa, dnia 21 kwietnia 1983 roku

Przyjął: ppor. W. Gierałt

Miejsce: kaw. „Na Rozdrożu”

Czas: 21.04.83 r. godz. 10.25- 12.00

                                                                       Tajne spec. znaczenia

                                                                       Egz. pojedynczy

Informacja Operacyjna

/ze słów/

            Kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi byłem u Edwarda Staniewskiego, któremu chciałem złożyć życzenia świąteczne. Podczas tej wizyty Staniewski dużo mówił na temat swoich kłopotów, głównie rodzinnych. Sytuacja, w jakiej się znalazł, zmusza go do szukania sobie pracy, bo z tych środków, jakie ma do dyspozycji, trudno mu jest coś na pół etatu. Poza tym chciałby, żeby było to coś nie ciężkiego, gdyż jego zdrowie ulega pogorszeniu, szczególne kłopoty zaczyna mieć z sercem, ale też inne, które ogólnie przyczyniają się do jego niedyspozycji. W trakcie rozmowy stwierdzał również, że ma kłopoty związane z byłą jego działalnością. Wszyscy się od niego odwrócili, nikt nie chce z nim rozmawiać, co taktowniejsi jeszcze mu się kłaniają i to wszystko. Zdaje sobie sprawę, że powodem tego są jego poglądy i zapatrywania, których jednak nie zmieni, ale wie też, że sam nie jest w stanie nic zdziałać, a tym bardziej na pewno nie jest w stanie podjąć żadnych działań o szczególnej aktywności. Z rozmowy nie wynikało, aby aktualnie był w coś zamieszany – w domu nie stwierdziłem, aby znajdowały się jakieś nielegalne wydawnictwa.

            Odnośnie Krzysztofa Kabali, to starałem się z nim skontaktować, ale nie mogłem złapać. Jednak po przemyśleniu pewnych spraw związanych z jego życiem uważam, że zainteresowanie jego osobą ze strony SB jest bezpodstawne. Moim zdaniem, uważam, że jest to człowiek o zmiennych poglądach, chcący wszystkim imponować swoimi znajomościami w środowisku opozycyjnym, pragnącym być kimś w tym środowisku. Jest w stanie np. przy M. Moczulskiej krytykować działalność KPN. Szuka możliwości, aby coś zrobić, jednak ludzie szybko się poznają na jego osobowości i raczej rezygnują z jego usług. Niewykluczone jednak, że właśnie te cechy psycho-fizyczne mogą spowodować, iż zostanie on wykorzystany na rzecz nielegalnej działalności.

            Odnośnie aktualnej sytuacji w kraju i wydarzeń mających miejsce, to w moim miejscu pracy dużo się mówi na temat obchodów 40-lecia Powstania w Getcie Warszawskim i zbliżających się obchodach pierwszomajowych. Najchętniej są to negatywne opinie. Uważa się, że w takiej sytuacji nie powinno się obchodzić rocznic w tak hucznym wydaniu, a powinny być one skromne. Wyraźnie negatywnie odniesiono się do przedstawienia w środkach masowego przekazu planów podziemnej „Solidarności” dot. obchodów 1-go Maja. Uznano, że takie ogłoszenie wydanego przez TKK NSZZ „Solidarność” Apelu może tylko spowodować zwiększoną frekwencję podczas planowanych „kontrpochodów”. Ogólnie nikt nie popiera, ani nie krytykuje takich akcji. Ponadto w Instytucie Organizacji Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego większość pracowników to ludzie w średnim wieku i raczej biernie obserwują mające miejsce wydarzenia. Brak jest na terenie instytucji nielegalnych wydawnictw, z których można by czerpać inspiracje do nielegalnych działań. Czasem ktoś przyniesie ulotkę znalezioną na ulicy, ale jest to traktowane jako rodzaj ciekawostki.

Zadania:

- skontaktować się z Krzysztofem Kabalą. Rozpoznać jego plany i zamierzenia przed 1 i 3 maja.

- zwracać uwagę na opinie wyrażane przez środowisko w sprawach 1 i 3 maja.

- utrzymywać stały kontakt z E. Staniewskim.

Omówienie:

Tajny współpracownik „Leszek” na spotkanie przybył punktualnie. W trakcie spotkania informacji udzielał chętnie, chociaż z jego zachowania wynikało, że ma nadal pewne wątpliwości co do swojej roli w kontaktach ze Służbą Bezpieczeństwa. Jednak jest zdania, że działania SB są konieczne. Należy stwierdzić, że powoli zaczyna się przyzwyczajać do tych kontaktów. W miarę spokojnie przyjął zadanie nawiązania kontaktu z K. Kabalą. Wymieniony w informacji E. Staniewski i K. Kabala są figurantami Wydz. III-2 KSMO.

Wnioski:

1. Wykorzystywać tw do tonowania ewentualnych działań podejmowanych przez K. Kabalę i E. Staniewskiego.

2. Nadal należy kontynuować proces przyzwyczajania tw do kontaktów z SB oraz do wykonywania konkretnych zadań na jej rzecz.

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura