5 obserwujących
241 notek
40k odsłon
  87   0

Otwarte laboratorium kontroli zdrowia

Cyfrowa modernizacja usług społecznych musi się zacząć od Samokształcenia w rodzinie.  
Wprowadzenie nowych instytucji, standardów i procedur samokształcenia przez całe życie opartych na wartości pracy dobroczynnej i zasadzie Solidarnego rozwoju wiedzy, o których pisałem w trzech wcześniejszych tekstach, pozwoli na integrację usług społecznych wokół potrzeb określanych przez gospodarstwo domowe. Dzięki temu modernizacja systemów usług społecznych nastąpi odpowiednio do wartości i zasad przyjętych w trakcie modernizacji systemu edukacji (Rys.1).
image
Rysunek 1. Inicjacja cyfrowej modernizacji usług społecznych. Opracowanie własne Andrzej Madej.
Doświadczenie pandemii Covid-19 potwierdziło, że najważniejsze dla naszego bezpieczeństwa usługi społeczne dostarcza system ochrony zdrowia. Stąd w mojej czwartej Petycji przesłanej dziś do Ministra Zdrowia, przedstawiłem potrzebę zintegrowania profilaktyki, interwencji i rehabilitacji medycznej w celu ułatwiania podnoszenia kompetencji medycznych gospodarstw domowych.

Dzięki czemu, możliwym będzie uznanie Samopomocy zdrowia za paradygmat systemu ochrony zdrowia, a w konsekwencji oparcie praktyki bezpośrednich i zdalnych relacji pacjenta i lekarza na zasadzie wspólnego podejmowania decyzji medycznych. Z zapewnieniem osobistej ochrony tajemnicy danych medycznych.
image
Rysunek 2. Struktura funkcjonalna i otoczenie Otwartego laboratorium kontroli zdrowia. Opracowanie własne Andrzej Madej.     
Służąca takiej integracji systemu ochrony zdrowia propozycja nowej instytucji lokalnej infrastruktury Otwarte laboratorium kontroli zdrowia, została przedstawiona w trakcie społecznych debat o wykorzystaniu poszpitalnego obszaru 10 hektarów w centrum Krakowa na wsparcie profilaktyki chorób od poczęcia do późnej starości. Dla podkreślenia, że ma to być miejsce spotkań wspólnoty dla dobrostanu zdrowia początkowo nazwaliśmy tą instytucję Krakowską Agorą Zdrowia, a później prościej Agorą Zdrowia.
Zasadniczą trudnością naszych debat o użyteczności takiej instytucji, była niepewność tempa wprowadzania w Polsce dwóch kluczowych modyfikacji zasad finansowania świadczeń ochrony zdrowia warunkujących jego efektywność. Czyli zasady współpłatności świadczeń medycznych oraz zasady konkurencyjność ubezpieczeń zdrowotnych.
Proponowany program badawczy powinien się odnieść również do tych barier modernizacji systemu ochrony zdrowia.
Poniżej treść Petycji z 30.12.202.
(...)
Minister Zdrowia
Warszawa
W celu ułatwienia wykorzystywania nowoczesnych technologii dla podnoszenia kompetencji społecznych przez Solidarny rozwój wiedzy, działając w interesie publicznym w trybie art. 2. ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014, wnoszę o zainicjowanie prac badawczych nad wprowadzeniem nad wprowadzeniem do lokalnej infrastruktury kultury zdrowia wspólnot samorządowych, otwartych laboratoriów kontroli zdrowia, odpowiednio do warunków organizacji konkursów na tematy zamawiane, określonych przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dnia 19 marca 2019 w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.
Petycja
o złożenie przez Ministra Zdrowia
propozycji tematu projektu zamawianego przez NCBiR:
„Warunki efektywności otwartych laboratoriów kontroli zdrowia”.
Petycję składam w związku z przygotowaniami do zawiązania partnerstw strategii cyfrowych humanizacji systemów edukacji i ochrony zdrowia, których realizacja oparta będzie na Samokształceniu w rodzinie jako jednej z kluczowych kompetencji społecznych.
Uzasadnienie
Powszechne i sprawiedliwe wykorzystanie cyfrowych technologii wymaga kompetencji. To będzie główny cel samokształcenia przez całe życie w gospodarce opartej na wiedzy.
Wynika z tego że modyfikacja każdego z obszarów usług społecznych, w tym systemu ochrony zdrowia, opierać się powinna na modyfikacji systemu edukacji. Dlatego przed złożeniem niniejszej Petycji dotyczącej nowej instytucji rozwoju kompetencji dla samodzielnej troski o zdrowie, złożyłem już trzy Petycje o uruchomienie konkursów NCBiR do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (9.12.20), Ministra Edukacji i Nauki (16.12.2020) oraz do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (23.12.20), dotyczące modyfikacji systemu edukacji.
W pierwszej Petycji (9.12.20) wskazałem na szanse jaką jest dla polityk rozwoju wykorzystanie informacji Internetowych do pomiaru i wartościowania relacji pomiędzy zmianami w poziomie kompetencji społecznych a zmianami poziomu dobrostanu społecznego. Dla konkursowego wywołania przez NCBiR zgłoszeń programów badawczo-wdrożeniowych zaproponowałem temat: „Wykorzystanie informacji internetowej do określania zmian w kompetencjach społecznych”.
Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale