mannet mannet
42
BLOG

Banki vs Księżyc - idee narodowego motywatora uspołecznionego w USA

mannet mannet Społeczeństwo Obserwuj notkę 0
Bank Doliny Krzemowej (Silicon Valley Bank) opisywany jest jako zajmujący 16-tą lokatę w domenie bankowej USA. Posiadający aktywa w skali 200 mld dolarów i obsługujący prawie połowę przedsięwzięć typu startup w USA, w szczególności podejmujących inicjatywę w kontekście marketingu zmian klimatycznych.

Społeczeństwo, Na weekend

Jak się zarabia w idei "Trump Monolit"?

Przesłanka: Bank Doliny Krzemowej (Silicon Valley Bank).

Bank Doliny Krzemowej (Silicon Valley Bank) opisywany jest jako zajmujący 16-tą lokatę w domenie bankowej USA. Posiadający aktywa w skali 200 mld dolarów i obsługujący prawie połowę przedsięwzięć typu startup w USA, w szczególności podejmujących inicjatywę w kontekście marketingu zmian klimatycznych. W tym ułożeniu, symbolicznie ujmując, jeżeli w idei "zielona magia" banki upadają, to kolejny powrót na Księżyc może się okazać, że będzie za 500 lat. Zatem czy społeczeństwo amerykańskie może wzmocnić kosmiczny impet?

Nowość. Innowacja. Idea "Trump Monolit" oparta jest na przesłance, że naród amerykański posiada już wystarczające "kosmiczne/księżycowe poznanie i zainteresowanie" by obywatele sami decydowali o swoich wpłatach poprzez metodę Crowdfunding na techniczne projekty uspołecznione oferowane do realizacji w domenie idei amerykańskiej telemechaniki księżycowej.

Jak się zarabia w idei "Trump Monolit"?

Kongres (polityka ofert technicznych projektów uspołecznionych w amerykańskiej domenie kosmicznej telemechaniki księżycowej) -> NASA (rekomendacje inicjatyw technicznych projektów uspołecznionych) - > metoda Crowdfunding -> uspołecznione oferty w domenie kosmicznej telemechaniki -> eksport telepracy na Księżyc

Pierwszy sposób:
Przekonanie zainteresowanych obywateli do pomysłu.

Zatem idea nie dotyczy wyłącznie inicjatywy typu startup. Każda firma z dowolnej branży może być kreatorem projektu, tj. pozyskania zespołu projektu technicznego - jak drużyny - w domenie konkurencji amerykańskiej ligi księżycowej, a koszt tej kreacji (najlepiej by był nie większy niż koszt promocji firmy w skali USA) sięga do ulokowania oferty projektu na platformie metody Crowdfunding (wymagania: co najmniej patronat uczelni /ośrodka badawczo-rozwojowego/ i rekomendacja projektu przez NASA). Techniczne projekty uspołecznione nie dotyczą misji załogowych ani zwierząt tylko urządzenia i środki materialne. To nie są projekty realizowane na zlecenia NASA.

kreator (zespół) - > projekt ("pomysł, wiem jak") -> uczelnia (patronat) -> NASA (rekomendacje) ->   metoda Crowdfunding (pieniądze) -> realizacja projektu (dostawa towarowa na Księżyc, telepraca w domenie amerykańskiej telemechaniki księżycowej)

Drugi sposób:
Otrzymanie dotacji NASA na rozwój kosmicznych systemów transportu cargo na Księżyc lub infrastruktury telekomunikacji do pracy zdalnej w domenie telemechaniki księżycowej, jeżeli rozwiązania będą służyć pierwszemu sposobowi, czyli woli i wzrostowi decyzji dokonania wpłat na konkurujące oferty projektów metodą Crowdfunding. To nie są projekty realizowane na zlecenia NASA.
*
Ponieważ idea "Trump Monolit" oparta jest na ułożeniu eksportu bez importu z USA na Księżyc sprzętu i środków materialnych oraz kosmicznej pracy zdalnej w USA, to banki muszą poczekać aż zacznie się import z Księżyca do USA tego, co byłoby ofertą co najmniej na rynku w USA. Głoszone jest, że każdy dolar ulokowany w przemysł kosmiczny zwraca się parokrotnie (Google). Ponadto eksport autonomicznych robotów wyposażonych w algorytm sztucznej inteligencji do pracy zdalnej na Księżycu, koordynowanej z ośrodka telemechaniki księżycowej w USA, przy uwarunkowaniu 10 sekundowego opóźnienia w związku z dystansem telekomunikacyjnym USA-Księżyc oraz w związku z przetwarzaniem danych w systemie urządzeń IT/ICT, wymaga metod energetycznych na Księżycu, aby te roboty mogły uzyskać na miejscu energię elektryczną.

Zatem w scenariuszu przekonania zainteresowanych obywateli do wpłat metodą Crowdfunding w USA na kosmiczny pomysł telepracy księżycowej potrzebne są idee narodowego motywatora uspołecznionego.

Na przykład - kontekst rosyjski albo chiński - wiadomość z przyszłości:
Amerykanie udzielili/przekazali w ciągu jednego roku środki finansowych metodą Crowdfunding na pomysły w zakresie technicznych projektów uspołecznionych dotyczących pracy zdalnej w domenie amerykańskiej telemechaniki księżycowej o łącznej wartości $10 mld - czyli to tak, jakby statystycznie ujmując, 10 mln darczyńców wpłaciło w ciągu roku po $1000.

Zatem w tej idei eksportu bez importu niech w scenariuszu będzie dane: jest impet wpłat Amerykanów, są przekazane metodą społecznościową fundusze na oferty realizacji projektów, jest praca zespołu projektu i na jego zlecenia wszystkiego co obejmuje projekt, jest sukces techniczny na Księżycu, jest postęp w kosmicznej metodzie infostrady ICT USA-Księżyc, w kosmicznych dostawach cargo USA-Księżyc, w kreacji księżycowych robotów oraz dla nich w metodach energetycznych na Księżycu. I tyle (nie ma importu). W takim razie czy cała idea finansowania społecznościowego technicznych projektów kosmicznych metodą Crowdfunding w celu ich realizacji w domenie amerykańskiej telemechaniki księżycowej dla każdego darczyńcy środków finansowych byłaby zawarta tylko w kategorii jako koszt rozrywki, emocji, narodowego kibicowania w technicznej lidze księżycowej, np. jak wyżej, za $1000 w ciągu roku?

Tymczasem niesie się wieść w internecie, że rośnie metoda telepracy w domenie 3D telemechaniki ziemskiej w zakresie obsługi dronów. Zatem czy idee w domenie amerykańskiej mogą wygenerować kosmicznie dalej w 3D poza domeną bankową by eksportować telepracę na Księżyc?

mannet
O mnie mannet

Blog: "Ułożenia" - sztuka to fizyka bez matematyki. * W przyrodzie są tylko dźwięki i więcej nie ma w naturze muzyki. Talent nie pochodzi z tej Ziemi. * Monter ułożeń niemożliwych [ komentarze ].

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo