Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz
3249
BLOG

Rokita o prowokacji Tuska na Zjeździe Solidarności

Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz Polityka Obserwuj notkę 7

Rokita o prowokacji Tuska na Zjeździe Solidarności
 
Jan Rokita w tekście pod tytule „ Polityka ni uznaje tolerancji „ „Polityczny spryt sięgnął tak daleko, że używana publicznie retoryka pochwały dla tolerancji formułowana jest tak, aby przeciwnikowi przypisać nieprzezwyciężalne namiętności szału, wściekłości i gniewu. Pośród niezliczonych świadectw takiego używania retoryki tolerancji, a nawet przyjaźni ostatnim była mowa premiera podczas rocznicowego zjazdu „Solidarności”. Jej centralną tezą było napiętnowanie nienawiści – nieobecnej ponoć w trakcie Wielkiego Sierpnia – jawnie przypisywanej teraz opozycyjnemu w przewadze audytorium.
Z perspektywy racjonalnej technologii władzy użyto tutaj techniki pobudzania wrogich namiętności audytorium względem mówcy i jego politycznego obozu tak, aby rocznicowo odświętny uśmiech sali został zasłonięty grymasem jej narastającej złości, a teza postawiona przez mówcę znalazła natychmiastowe potwierdzenie. Można powiedzieć, że o ile polityczny zelotyzm obozu Jarosława Kaczyńskiego jest łatwy do pobudzenia i reaktywny, o tyle w obozie Donalda Tuska jest on aktywistyczny, czynny i bardziej wyrafinowany. Zwłaszcza dlatego, że potrafi także przywdziewać kostium tolerancji. „…”Do zdobycia i zachowania władzy potrzebne są posłuszne zastępy dworzan i żołnierzy, a podstęp i spryt są cenione tu znacznie bardziej niźli wiedza albo honor. „… (źródło )
 
Mój komentarz
 
Rokita oskarża Tuska o celowe sprowokowanie związkowców . Tusk prowokator , do tego wykorzystujący obecnego przy nim prezydenta Polski Komorowskiego .To że Tusk celowo sprowokował obecnych na Zjeździe jest sprawą oczywista dla każdego kto słuchał jego podłego przemówienia. Niegodnego , bo wygłoszonego tylko i wyłącznie po to aby poniżyć polskich robotników , pokazującego bezwzględność i małostkowość  polityczną Tuska .
 
Tusk i technika władzy  Manipulowanie informacją. Budowanie teatru agresji medialnej. Widowiska konfliktu  i pogardy. Tusk jako symbol cynizmu politycznego, fanatyzmu władzy , obłąkanej nietolerancji.
Technologia władzy . Zarówno komunizm jak na nazizm  wypracował technikę poniżania, łamania moralnego społeczeństwa poprzez publiczne zmuszanie do gloryfikowania kreatur jako swego rodzaju obiektów kultu. Aprobaty, najlepiej entuzjastycznej , lub upodlającego milczenia . Stalin , Lenin , Hitler. Tuskizm , czy platformizm  zastosował ta sama metodę , znalazł podobny obiekt . Wałęsa.
To dlatego ta  mroczna , groteskowa , pełna pychy postać stała się przedmiotem pokracznego kultu . Metoda taka sama jak w totalitaryzmach . Ukorz się przed naszym ohydnym „bożkiem „. Wałęsą , który jest „ złotym cielcem” Tuska , Platformy, albo zamilcz , spuść głowę ze strachu.  I w jednym i drugim przypadku efektem jest łamanie kręgosłupa .
 
Lenin, Stalin., Wałesa na metalowym znaczku w klapie .Tusk wybrał Wałęsę . Metody szerzenia  kultu są takie same. Nie ważne. Rosja sowiecka, Niemcy hitlerowskie , czy Polska Tuska . Przemoc państwa. Sądy, wyroki , kary . Inne czasy . Represje bardziej wysublimowane ,nie ma łagrów , długoletnich więzień .   
To co opisuje Rokita, technologię władzy Tuska,  powinno niepokoić, powinno być bardzo poważnym ostrzeżeniem. Oligarchia polityczna Platformy z Tuskiem na czele i kultem Wałęsy jako ideologicznym jej symbolem zaczyna być zagrożeniem dla polskiego społeczeństwa , zaczyna podmywać liche i tak  fundamenty demokracji . Technologia władzy Tuska wyrywa jak chwasty z przestrzeni publicznej wolność słowa , wolność opinii , dąży do monopolu medialnego , monopolu na informacje i jej interpretację .
 
Chciałbym poruszyć jeszcze jedną z technik technologii władzy . Technika kłamstwa , oszustwa i wyłudzenia wyborczego . Tusk jest klasycznym przykładem politycznego oszusta wyborczego. Aby zdobyć władze , wyłudził od wyborców poparcie swojej osoby obiecując rzeczy których w ogóle nie chciał realizować . Być może doszedł po dopchaniu się do koryta władzy do wniosku , że lepiej oszukać ludzi , niż realizować swoje obietnice . Obiecywał instytucje prawyborów w Platformie, okręgi jednomandatowe, niskie podatki , słynne 3 razy 15 . Tusk jest człowiekiem pozbawionym politycznego honoru .
 
Źle się stało że Jarosław Kaczyński przegrał wybory. Funkcja prezydenta pełni również rolę rzymskiego trybuna ludowego , chroniącego lud przed chciwością władzy rządzących . Wesoły Bronek już pokazał swoim chocholim tańcem wokół krzyża ,że żadnym  Trybunem Ludowym chroniącym polskie społeczeństwo przed nadużyciami , opresjami, również podatkowymi władzy nie będzie .  
Marek Mojsiewicz
 
Dodatek   „MOJE POGLADY „
 
Okręgi jednomandatowe  
 
Okręgi jednomandatowe są nowoczesnym elementem, narzędziem  demokratycznym. Wybory proporcjonalne skutkują powstaniem struktur politycznych państwa o charakterze wodzowsko oligarchicznym. Wódz stojący na czele partii , ewentualnie otoczony tak zwanym dworem , lub oligarchią ustawia listy wyborcze . Jest panem życia i śmierci politycznej posłów. Wyborcy przy tej skomplikowanej ordynacji , wielkich okręgach wyborczych i co najmniej kilkudziesięciu kandydatach w takich nie są w stanie szczegółowo  „przedyskutować”  wartości , programów , oraz cech osobowości kandydatów i głosują na liderów partyjnych oraz na szczątkowe programy partyjne. Negatywne skutki ordynacji proporcjonalnej . Skutkuje to w sposób katastrofalny na jakości elity politycznej .Posłowie faktycznie mianowani prze liderów, wodzów partyjnych cechuje skrajnie posunięty wobec nich serwilizm i klientyzm . System proporcjonalny skutkuje przekształceniem Sejmu w przybudówkę dla rządu i koalicji , w pełni dyspozycyjną maszynkę do głosowania. Funkcja kontrolna Sejmu w stosunku do władzy wykonawczej ulega całkowitej atrofii . W systemach proporcjonalnych łatwiej jest uzyskać kontrolę agenturalną nad decyzjami państwa prze służby państw obcych , jak również łatwiej jest wpływać na decyzje ustawodawcze , oraz na organy wykonawcze państwa  przez organizacje przestępcze, zorganizowane grupy nacisku, lobby . Występuje  niestabilność sceny politycznej . Upadek popularności politycznej lidera skutkuje w sposób zasadniczy upadkiem politycznym partii i jej posłów. System proporcjonalny skutkuje niebezpiecznym wzrostem znaczenia i wpływów  głównych mediów ponieważ kampanie wyborcze koncentrują się na liderach. W wyborach jednomandatowych zyskują na znaczeniu media lokalne, gdyż wyborcy mają do wyboru zazwyczaj dwóch , trzech liczących się kandydatów i kwestia  lidera partii nie ma decydującego znaczenia dla wyborców . Pozycja wodzów ulega osłabieniu , zaś rola sprawdzonych posłów wzmocnieniu. Przy wyborach jednomandatowych ,  jednoturowych , bez  progu wyborczego zawsze dostanie się do parlamentu paru niepokornych, bezpartyjnych , pilnie patrzących na ręce innym . System polityczny jest stabilny .Nie ma nagłych zmian sceny politycznej . Władze partyjne są budowane od dołu . Liderzy partyjni  nie mają cech wodzowskich .
Najlepszym przykładem , pewną przybliżona ilustracją relacji pomiędzy wodzami partyjnymi i szeregowymi posłami w systemach jednomandatowych są wybory na prezydentów miast. Kandydat może wygrać będą bezpartyjnym. Bardzo często to partie i ich liderzy licytują się aby dać poparcie kandydatowi . Jeśli partie  popierają kandydata to nie jest to na zasadzie widzimisie wodza, nie wybiera się na zasadzie na której funkcjonuje Sejm , że poseł na Sejm ma być  mierny , ale wierny , tylko kalkuluje jego popularność, kompetencje, zdolności przywódcze ,  jego szanse na wygranie .
Bez reform ustrojowych , modernizacji ustrojowej, zmiany konstytucji , których głównym elementem musi być zmiana ordynacji proporcjonalnej większościową , na okręgi jednomandatowe  Polska nie wydźwignie się z postępującej degradacji cywilizacyjnej .
 
Marek Mojsiewicz          
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki do wypowiedzi Jana Rokity dotyczące Tuska, Kaczyńskiego , Unii, islamu  Sikorskiego jednomandatowych okręgów  wyborczych, modernizacji , systemie prezydenckim, manipulacjach niemieckich przy TraktacieLizbońskim   tutaj
 
Doktryna Mojsiewicza” to doktryna  opierająca się na trzech strategicznych kierunkach które powinny wyznaczać politykę Polski Odbudowa I Rzeczpospolitej w ramach Unii Europejskiej , budowę sojuszu ,którego celem byłoby okrążenie i osłabienie Rosji oraz budowę Zjednoczonego ,  Federalnego Państwa Europejskiego          
 
Linki do wypowiedzi Michalkiewicza,Juszczenko,Tuska ,Sikorskiego ,Putina , Rokity,Brzezinskiego, Krasnodebskiego, Dudka, Staniszkis, Kaczynskiego
„ Stronnictwo Pruskie i Jegiellońskie cz 2

|<a Marek Mojsiewicz lubi Marek Mojsiewicz Utwórz swój znacznik „Lubię to” Reklama w internecie

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka