0 obserwujących
67 notek
18k odsłon
282 odsłony

Obiecanki Premiera Donalda Tuska

Wykop Skomentuj

Przedstawiam zestawienie obietnic premiera Donalda Tuska wraz z informacją o stanie ich wykonalności.

W sprawozdaniu Urzędu Rady Ministrów opisano 77 pozycji, o czym informuje ostatnia kolumna.

W expose premiera było 160 haseł i obietnic, z czego według sprawozdania URM wykonano 46 (28,8%) najczęściej w drodze wydania ustawy. Wątpliwe rezultaty tych ustaw ze znakiem zapytania -?. Kilka ustaw przegłosowano w ostatniej chwili dla potrzeb propagandy wyborczej, ale nie wdrożono ich.

W trakcie realizacji jest 18 tematów, gdzie dokonano kosmetycznych zabiegów pod sondaże i potrzeby kampanii wyborczej (11,25%).

Przyznano się do 13 punktów niezrealizowanych (8,1%).

Są też 83 obietnice nieopisane w sprawozdaniu Urzędu Rady Ministrów, które są zaznaczone w ostatniej kolumnie kreską, a w tym 15 haseł ideologicznych bez pokrycia w rzeczywistości, co powiększa niewykonanie obietnic do liczby 96 pozycji (60,0%).

W sprawozdaniu Urzędu Rady Ministrów, znajdują się opisy realizacji zadań niezawarte w treści Expose Premiera przeważnie niewykonanych (zapewne dla poprawy wizerunku), wynikłe głównie z zaleceń UE.

 

 

 

 

 

 

Zadanie lub teza

Wykonanie według sprawozdania URM

Hasła wstępne:

-

1.

Będziemy strzec zasad spokoju, rozsądku, i odpowiedzialności

-

2.

Rząd, który władzę traktuje, jako służbę, kieruje się uczciwością oraz bezinteresownością

-

3.

Zła władza może zamienić się w chęć panowania nad ludźmi ( cytat Jana Pawła II)

-

4.

Władza nie ma zamiaru narzucać i kontrolować życia społeczeństwa

-

5.

Polacy dobrze sobie radzą, gdy władza nie przeszkadza im żyć,

-

6.

Rząd traktuje swoją pracę jak misję, i nie kontroluje ich

-

7.

Cenienie dorobku III RP

-

8.

Podzielanie ambicji projektu IV RP

-

9.

Zaufanie staje się polską racją stanu

-

10.

Państwo żyjące na kredyt, nie jest godne zaufania

-

11.

Ograniczymy przywileje władzy

 

12.

Cięcie kosztów administracyjnych

-

13.

Gwarantujemy wolność, swobodę działania, oraz pomoc tam i kiedy jest ona potrzebna

-

14.

Społeczeństwo obywatelskie dzięki wspieraniu organizacji pozarządowych

-

15.

Dogonimy rozwinięte kraje Europy

16.

Dokonać przeglądu służb specjalnych, pod kątem zgodności z prawem

Tak

17.

Stworzymy zachęty, by czasowi migranci wracali do kraju

W toku

18.

Parlamentarnego zespołu do spraw dialogu obywatelskiego

Tak

19.

Rozwój inicjatyw obywatelskich

Tak

20.

Utworzymy system ratownictwa, ochrony ludności oraz zarządzania kryzysowego

Tak

21.

Dokończymy reformę administracji publicznej

W toku

Zagadnienia ekonomiczne

22.

Szybkie wprowadzenie euro,

Nie

23.

Uprościmy system podatkowy

Nie

24.

Obniżenie podatków i innych danin

Nie

25.

Uprościmy prawo gospodarcze

-

26.

Uproszczenie prawa budowlanego

W toku

27.

Zapewnimy wzrost gospodarczy

Tak?

28.

Bezpieczeństwo energetyczne to bezpieczeństwo państwa

W toku

29.

Utworzenie mostu energetycznego z Litwą

Nie

30.

Wsparcie projektów UE dla bezpieczeństwa energetycznego

Tak?

31.

Budżet doprowadzimy do równowagi

-

32.

Obniżymy dług publiczny

-

33.

Spowodujemy dalszy spadek bezrobocia

Tak?

34.

Przyspieszymy pozyskiwanie funduszy unijnych

Tak

35.

Zmienimy prawo utrudniające działalność gospodarczą

W toku

36.

Eliminacja barier dla przedsiębiorców

W toku

37.

Więcej pieniędzy na rozwój, zwłaszcza na edukację

Tak?

38.

Powstanie systemowy program wspierania przedsiębiorców

-

39.

Radykalnie przyspieszyć prywatyzację by zmniejszyć obciążenie państwa

Tak

40.

Przyjmiemy jasny i otwarty nabór do władz tych spółek Skarbu Państwa

Tak?

 

 

 

 

Zadanie lub teza

Wykonanie według sprawozdania URM

41.

Wprowadzenie jawnego i otwartego naboru na wyższe stanowiska w urzędach centralnych

Tak?

42.

Realizacja inwestycji dla rozwoju polskich portów

W toku

43.

Będziemy z opozycją współpracować w kwestiach gospodarczych

-

44.

Stworzymy długofalową strategię rozwoju

Tak

45.

Zorganizujemy Euro 2012

W toku

46.

Zbudowanie okoliczności dla wzrostu gospodarczego (chyba ustawa?)

Tak?

47.

Zmniejszenie deficytu budżetowego w 2008 roku w większe, niż planował PIS

Tak

48.

Obniżenie kosztów i wzrostu długu publicznego

Tak?

49.

Wyeliminowanie blokady szybkiego rozwoju infrastruktury

Tak

50.

Przyspieszenie budowy autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic

Tak?

51.

Rozwiążemy problemy przewozów regionalnych

W toku

52.

Dalsza modernizacja kolei

Tak?

53.

Restrukturyzacja PKP

W toku

54.

Inwestycja kolei dużych prędkości

W toku

55.

Uproszczenie prawa budowlanego

Nie

56.

Będziemy budować drogi, i autostrady

-

57.

Większe wydatki na infrastrukturę

-

58.

Użyjemy do budowy prywatne przedsiębiorstwa

-

59.

Stworzymy dla wszystkich dostępu do Internetu szerokopasmowego

W toku

60.

Uprościmy pobór składek ZUS

Tak

Prawa pracowników

61.

Prawo do sprawiedliwej płacy i wypracowanego zysku

-

62.

Będziemy zwalczać naruszania praw pracowniczych

-

63.

Zwalczanie nieuczciwych praktyk na rynku pracy

-

64.

Dbanie o pracowników

-

65.

Wzrost płac sektora publicznego

W toku

Sprawy rodziny

66.

Potrzeba rozwoju polityki prorodzinnej

-

67.

Nikogo nie będziemy faworyzować

-

68.

Pomoc państwa dla najsłabszych

-

69.

Dokończymy reformę emerytalną

Tak

70.

Solidarna polityka społeczna

-

71.

Solidarność między pokoleniowa,

-

72.

Solidarność między regionami kraju i grupami społecznymi

-

73.

Ze środków UE aktywizację grupy ludzi powyżej 50 roku życia

W toku

74.

Wyrównać poziom życia między ścianą wschodnią i zachodnią

-

75.

Nie podpiszemy Karty Praw Podstawowych

-

76.

Ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych

W toku?

Edukacja

77.

O edukacji niech zdecydują rodzice

-

78.

Upowszechnienie przedszkoli

Tak

79.

Edukacja według zdolności i zainteresowań uczniów, oraz oczekiwań rynku pracy

-

80.

Finansowanie szkolnictwa wyższego promujące studia najwyższej jakości

tak?

81.

Szkolenie zawodowe i ustawiczne będzie doskonalone we współpracy ze środowiskiem pracodawców

Tak

82.

Zwiększenie nakładów na uczelnie

-

83.

Wiedza musi stać się polską specjalnością

-

84.

Finansowanie nauki zharmonizowane z polityką badań i innowacji Unii Europejskiej

Tak

 

 

 

 

Zadanie lub teza

Wykonanie według sprawozdania URM

85.

Rodzice będą decydowali jak wydać pieniądze na edukację swoich dzieci

-

86.

Wzrost płac nauczycieli

-

87.

Wprowadzenie bonu edukacyjnego

Nie

 

Służba zdrowia

88.

Zwiększenie dostępności usług medycznych

-

89.

Zredukowanie czasu oczekiwania na usługi medyczne

-

90.

Pracownicy ochrony zdrowia z godziwym wynagrodzeniem

-

91.

Pacjent ma stać się dysponentem swojej składki zdrowotnej

-

92.

Szpitale trzeba przekształcić w spółki prawa handlowego (nie prywatyzacja?)

-

93.

Restrukturyzacja dla określenia zakresu i wartości usług zdrowotnych

-

94.

Określimy zakres i wartość przysługujących świadczeń zdrowotnych

-

95.

Podzielimy NFZ na konkurujące między sobą instytucje

Nie

96.

Zreformujemy politykę refundacji leków

-

97.

Ceny leków nie mogą odstraszać od ich stosowania

-

98.

Stworzymy urząd nadzoru systemu ubezpieczeń zdrowotnych

-

99.

Stworzymy system ubezpieczeń dodatkowych

-

100.

Chcemy by osoby ubogie, społecznie wykluczone i niedostosowane mogły korzystać z dostępu do ochrony zdrowia

-

101.

Na liście leków refundowanych leki na rzadkie schorzenia pediatryczne

-

102.

Zwiększymy środki na wynagrodzenie stażystów i rezydentów

-

103.

Ułatwienie specjalizacji lekarskich

-

 

Polska wieś

104.

Reforma instytucji rządowych obsługujących wieś i rolnictwo

-

105.

Wsparcie restrukturyzacji i modernizacji wsi

Tak

106.

Rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich

-

107.

Pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych

Tak

108.

Nie zniesiemy dopłat bezpośrednich

Tak

109.

Wzrost konkurencyjności polskich produktów rolnych na zachodzie

Tak

110.

Upowszechnianie przedszkoli, szczególnie na terenach wiejskich

-

111.

Modernizacja gospodarstw, poprawy techniki i technologii produkcji rolniczej

Tak

112.

Wykorzystywanie roślin energetycznych, i odpadów do produkcji biogazu i biopaliw

-

113.

Podwyższyć limity UE dla Polski dla połowów dorsza na Bałtyku

Tak

114.

Przeprowadzenia reformy KRUS-u

Nie

115.

Produkcja żywności w zgodzie ze środowiskiem naturalnym

-

116.

Inwestycje urządzeń ochrony środowiska (oszczędności energii i źródeł energii odnawialnych)

-

 

Kultura

117.

Rozwój sztuki współczesnej

Tak

118.

Rozwój przedsiębiorczości w kulturze

-

119.

Rozbudowę infrastruktury kulturalnej

-

120.

„Odpolitycznienie nadzoru i zarządzania mediami publicznymi”

Tak

121.

Reorganizacja sektora kultury

Tak

122.

Zmniejszenie fiskalizmu w sferze kultury

Nie

123.

Stworzymy warunki pielęgnacji dziedzictwa historycznego i kulturowego

W toku

124.

Likwidacja czterech szczebli prokuratury

-

 

 

 

 

Zadanie lub teza

Wykonanie według sprawozdania URM

Sądownictwo

125.

Rozdział stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora

Tak

126.

Wymiar sprawiedliwości według prawa wolny od nacisków politycznych

-

127.

Ułatwione aplikacje, przy przechodzeniu z jednego zawodu prawniczego do drugiego

Tak

128.

Inne formy odbywania kary, niż kara więzienia

Tak

129.

Walka z przestępczością

-

130.

Zlikwidujemy tzw. sądy 24-godzinne

-

131.

Stabilizacja w służbach,

-

132.

Skrócenie sądowego egzekwowania należności

Tak

133.

Walka z korupcją priorytetem

tak?

134.

Usprawnienie sądownictwa gospodarczego

-

135.

Premier wyznaczy zadania służbom specjalnym i rozliczy z ich wypełnienia

-

136.

Ochrona prywatnej własności

-

137.

Kompleksowa reforma prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego

W toku

Samorządność

138.

Uproszczenie struktury administracji samorządowej

-

139.

Harmonijnie przekazywać zadania dla samorządu, także z pieniędzmi

-

140.

Usuniemy bariery proceduralne i prawne hamujące inwestycje infrastrukturalne

-

141.

Stworzenie strategii rozwoju regionalnego

Tak

142.

Stworzymy warunki i ramy prawne zagospodarowania przestrzennego

 

143.

Większe zaufanie do samorządu terytorialnego

 

144.

W województwie swoboda działania jak w instytucjach zarządzających programami operacyjnymi

 

145.

Program operacyjny Infrastruktury i środowiska wraz z UE

 

146.

Program rozwoju sześciu województw Polski wschodniej

 

Polityka zagraniczna

147.

Negocjacje tarczy antyrakietowej

Tak?

148.

Większej obecności amerykańskiej w Polsce i wzmocnieniu Polski w Europie

 

149.

Polska silna swoją pozycją w UE

 

160.

Współdziałanie UE z USA

 

151.

Będziemy kluczowym aktorem Wspólnoty UE i na świecie

Nie

152.

Bezpieczeństwo energetyczne oparte na solidarności UE

 

153.

Poprawić relacje z Niemcami oraz Francją

 

154.

 

Przyjaciółmi Polski w Unii są: Wielka  Brytania, Włochy i Hiszpania, a ważnymi

partnerami gospodarki grupa „Wyszehradzka” i kraje Morza Bałtyckiego

 

155.

Szczególną uwagę położymy na relacje z Rosją, Ukrainą i Białorusią

 

156.

Współpraca i dialog polityczny z Chinami, Indiami, Brazylią i Japonią

 

157.

Podpiszemy traktat reformujący UE z uwzględnieniem protokołu brytyjskiego

Tak

158.

Będziemy realizować politykę historyczną

 

159.

Stworzymy zawodową armię

Tak

160.

Zakończenie misji w Iraku w 2008

Tak

       

BONUS DLA WYTRWAŁYCH

Obietnice Nowego Prezydenta Bronisława Komorowskiego:

Zadanie lub teza

1.     

Uzdrowienie służby zdrowia

2.     

Wybudować autostradę z Łodzi do Warszawy

3.     

Rozbudować sieć darmowych dróg

4.     

Ograniczyć bezrobocie

5.     

Pokonać kryzys gospodarczy

6.     

Dać ludziom godne emerytury

7.     

Zwalczyć korupcję w służbie zdrowia

8.     

Wycofać wojska z Afganistanu

9.     

Dać policjantom prawo do walki z bandytami

10. 

Znieść pozwolenia na budowę

11. 

Dać ludziom prawo do wykupu mieszkań

12. 

Odbudować kraj po wielkiej powodzi

13. 

Zlikwidować kolejki do lekarzy

14. 

Naprawić polskie szkoły i uczelnie

15. 

Zlikwidować wszechwładzę ZUS

16. 

Dać młodym pracę by nie uciekali z kraju

 

Jak widać obiecanki poza punktem 8 nie są w zakresie Jego kompetencji. Nie zrealizowano żadnej z tych obietnic. Podlegają mu wojsko i sprawy zagraniczne, a sądownictwo, policja i wyższe uczelnie jedynie w zakresie nominacji.

 

Marcinkowski

 

 

http://piotrkovskie.pl/index.php/glowna/kraj/230-obiecanki-premiera-donalda-tuska

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale