0 obserwujących
69 notek
46k odsłon
  339   0

TK vs Prezydent Duda - jak skutecznie nie odebrać wyroku.

Zdjęcie 1. Potwierdzenie odebrania 72str. wyroku przez KP Andrzeja Dudy.
Zdjęcie 1. Potwierdzenie odebrania 72str. wyroku przez KP Andrzeja Dudy.
Skoro możliwość publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Dizenniku Ustaw napotyka takie obiektywne trudności spróbujmy innaczej. Zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym:
Art. 74. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania przed Trybunałem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 101, z późn. zm.).

Ponieważ nie uregulowano co będzie jeśli Panie Beata K. i Beata Sz. nie poradzą sobie z tym skomplikowanym zadaniem odwołajmy się doKodeku postępowania cywilnego:

Art. 42. Miejsca doręczania pism adresatowi

§ 1. Pisma doręcza się osobom fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.
§ 2. Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby, pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata zastanie.

Jak więc stanowią przepisy podejmijmy próbę dostarczenia pisma skutecznie do Kancelarii Prezydenta. Pewnie można to skutecznie zrobić na wiele sposobów listem polecanym za potwierdzeniem odbioru, składając w dzienniku podawczym, faksem, mailem z potwierdzeniem odbioru itp. itd.

Ja podjąłem próbę dostarczenia faksem.

I rezultat można sobie zobaczyć na zdjęciu 1.

Niestety ktoś chyba "wyrwał wtyczkę ze ściany" jak się zorientował co się drukuje. Za drugim razem jak widać z komunikatu faks już nie działał. W każdym razie dotarły za pierwszym razem 72 str. z 94 str. pisemnego wyroku z uzasadnieniem. O dziwo str. 72 w treści zawiera co następuje: "8.5.1. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranego przez Sejm sędziego Trybunału
jest obowiązkiem Prezydenta. Kompetencja Prezydenta przewidziana w art. 21 ust. l
ustawy o TK nie polega jednak na współudziale w kreowaniu składu personalnego
Trybunału Konstytucyjnego. Zadanie to zostało powierzone wyłącznie Sejmowi
na podstawie art. 194 ust. l Konstytucji. Prezydent ma swoim działaniem stworzyć
warunki ku temu, aby sędzia wybrany przez Sejm mógł niezwłocznie rozpocząć
wykonywanie powierzonej mu funkcji urzędowej. Rola Prezydenta jest więc wtórna,
a zarazem podporządkowana w swej istocie temu skutkowi, jaki wynika z wykonania
przez Sejm powierzonej mu kompetencji wyboru sędziów TK." i dalej w wyroku.

Jeśli ktoś będzie miał okazję proszę spróbować doręczyć Wyrok z dnia 2015-12-03, sygn. K 34/15 wraz z uzasadnieniem. Może będzie miał więcej szczęścia.

Moja skromna prośba do urzędników Kancelarii Prezydenta. 
Proszę Panu Andrzejowi D. pokazać to co przyszło faksem. Spokojnie sobie to w weekend przeczyta, przemyśli i będzie lepiej zorientowany.
Pragnę też uspokoić tych którzy martwią się o skład Trybunału Konstytucyjnego. Nie wykonanie jego wyroku to zła wola Kancelarii i postronnych uczestników z KPRM i Parlamentu.
Z mojego jakże skromnego doświadczenia nawet gdyby tirami przywozić wyroki TK do instytucji w których urzędnikami są Panie i Panowie z PIS dalej by się upierali, że nic nie dostali, mają wątpliwości itp. itd. 
I to chyba tyle w tej sprawie.
Jak to Sokrates powiedział: „A gdyby kopnął mnie osioł, czy pozwałbym go przed sąd?”. Czy więc sąd poradzi coś na (P)osły i podobnych mężów stanu - wątpię.
 
Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale