Polska XXI Polska XXI
1045
BLOG

Polska XXI ma nowego lidera

Polska XXI Polska XXI Polityka Obserwuj notkę 19

Tylko nowa centroprawica może być alternatywą dla sił, które doprowadziły do tego, że ¾ Polaków nie poszło wybory.

Rada Ruchu Obywatelskiego Polska XXI podjęła decyzję w sprawie przyszłości Ruchu i wybrała nowe władze. Rada przyjęła rezygnację Rafała Dutkiewicza z funkcji przewodniczącego Rady Ruchu i wybrała na to stanowisko posła Jarosława Sellina.

Rada zadecydowała o powołaniu związku stowarzyszeń pod nazwą Polska XXI, który będzie miał prawo do wystawiania kandydatur w przyszłorocznych wyborach.

Ruch Polska XXI uznaje za swoje najważniejsze zadanie odbudowę centroprawicy, która będzie zdolna do prowadzania polityki państwowej odpowiadającej na oczekiwania obywateli i dającej Polsce silną pozycję w Europie.

Rada Ruchu podjęła decyzję o zwołaniu Kongresu Ruchu jesienią b.r., na którym Ruch Polska XXI przedstawi kandydata na Prezydenta RP. Rada Ruchu potwierdza zobowiązanie z deklaracji założycielskiej Ruchu „Nowe Państwo Polaków” o konieczności przedstawienia w wyborach prezydenckich „propozycji ustrojowej, uwzględniającej zarówno wspaniałe dziedzictwo Rzeczypospolitej, jak też nowe wyzwania, wobec których stają wszystkie liczące się narodowe państwa Europy”

Ruch Polska XXI podjął również decyzję o wystawieniu kandydatów w wyborach samorządowych, w tym list wyborczych do sejmików województw. Ruch zgodnie z tradycją konserwatywną uznaje samorząd za niezwykle ważną instytucję polskiego życia publicznego, która powinna być wolna od „partyjniactwa i centralizmu”. Rada upoważniła posła Lucjana Karasiewicza, sekretarza Ruchu, do koordynowania kampanii samorządowej Ruchu na szczeblu regionalnym.

Po wyborze posła Jarosława Sellina na przewodniczącego Ruchu posłowie koła Polska XXI zdecydowali, że pracami parlamentarnymi koła pokieruje poseł Kazimierz Michał Ujazdowski.
 

Polska XXI
O mnie Polska XXI

Polska XXI to ruch obywatelski założony przez Rafała Dutkiewicza, Rafała Matyję, Jarosława Sellina i Kazimierza M. Ujazdowskiego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych debatą publiczną wolną od egoizmu i złych skutków marketingu politycznego oraz pracami programowymi służącymi zasadniczej reformie ustrojowej państwa i stworzeniu rozwiązań odpowiadających na współczesne wyzwania polityki polskiej. Kontakt z redakcją: redakcja@polskaxxi.pl

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka